Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын  тусгай  зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 12 дүгээр/дугаар сарын 12-ны/ний/ өдрийн 550 дугаар/дүгээр/ шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

15248Х

2009.11.09

Дорноговь

Сайхандулаан

Сэвхүүн булаг

Алтаншагай групп ХХК

2

12937Х

2007.11.13

Өмнөговь

Номгон

Хар толгод

Терралайн ХХК

3

12946Х

2007.11.14

Дорноговь

Айраг

Баян-Уул

Жаньюань ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС