Ашигт малтмалын газраас хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүсч цахим системд холбогдох VPN төхөөрөмжинд нэвтрэх эрхийн үйлчилгээний хөлсийг зөвхөн ажлын өдөр хүлээн авч уг эрхийг идэвхжүүлэхийг мэдэгдэж байна.

Жич: 2015 оны 1 дүгээр сар 24-ний өдөр 11 - 15 цагийн хооронд Кадастрын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний  өрөөнд хүлээн авч бүртгэнэ.