2015 оны 02 сарын 06-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Талбайн нэрӨргөдлийн дугаарУртрагӨргөрөг
NE-025057АГуйт97° 8' 55.14" E45° 53' 17.50" N
NE-025057АГуйт97° 8' 55.14" E45° 59' 43.94" N
NE-025057АГуйт97° 18' 21.14" E45° 59' 43.94" N
NE-025057АГуйт97° 18' 21.14" E45° 54' 41.61" N
NE-025057АГуйт97° 29' 100.00" E45° 54' 41.61" N
NE-025057АГуйт97° 29' 100.00" E45° 50' 0.00" N
NE-025057АГуйт97° 14' 13.17" E45° 50' 0.00" N
NE-025057АГуйт97° 14' 13.17" E45° 50' 48.88" N
NE-025057АГуйт97° 14' 57.86" E45° 52' 2.67" N
NE-025057АГуйт97° 10' 42.19" E45° 54' 56.24" N
NE-025057АГуйт97° 8' 55.14" E45° 53' 17.50" N
NE-025058Борц уул-193° 52' 49.52" E49° 21' 9.18" N
NE-025058Борц уул-193° 53' 11.51" E49° 21' 9.18" N
NE-025058Борц уул-193° 54' 52.47" E49° 20' 38.89" N
NE-025058Борц уул-193° 56' 23.34" E49° 21' 26.00" N
NE-025058Борц уул-193° 55' 49.53" E49° 22' 8.27" N
NE-025058Борц уул-193° 59' 59.54" E49° 22' 8.27" N
NE-025058Борц уул-193° 59' 59.54" E49° 20' 1.75" N
NE-025058Борц уул-193° 52' 49.52" E49° 20' 1.75" N
NE-025058Борц уул-193° 52' 49.52" E49° 21' 9.18" N
NE-025059Тэс101° 4' 37.00" E43° 20' 0.00" N
NE-025059Тэс101° 7' 46.00" E43° 20' 0.00" N
NE-025059Тэс101° 7' 46.00" E43° 11' 50.00" N
NE-025059Тэс101° 4' 37.00" E43° 11' 50.00" N
NE-025059Тэс101° 4' 37.00" E43° 20' 0.00" N
NE-025060Цагаан хөтөл96° 6' 0.18" E45° 45' 0.00" N
NE-025060Цагаан хөтөл96° 3' 58.00" E45° 45' 0.00" N
NE-025060Цагаан хөтөл96° 3' 58.00" E45° 46' 51.45" N
NE-025060Цагаан хөтөл96° 6' 0.18" E45° 46' 51.45" N
NE-025060Цагаан хөтөл96° 6' 0.18" E45° 45' 0.00" N
NE-025061Нарийн94° 15' 32.64" E48° 49' 32.70" N
NE-025061Нарийн94° 21' 6.00" E48° 49' 32.70" N
NE-025061Нарийн94° 21' 6.00" E48° 45' 30.10" N
NE-025061Нарийн94° 15' 32.64" E48° 45' 30.10" N
NE-025061Нарийн94° 15' 32.64" E48° 49' 32.70" N
NE-025062Үнээт92° 14' 4.00" E48° 25' 30.00" N
NE-025062Үнээт92° 18' 2.00" E48° 25' 30.00" N
NE-025062Үнээт92° 18' 2.00" E48° 24' 36.00" N
NE-025062Үнээт92° 14' 4.00" E48° 24' 36.00" N
NE-025062Үнээт92° 14' 4.00" E48° 25' 30.00" N
NE-025063Цагаан чулуу97° 9' 5.00" E45° 58' 56.00" N
NE-025063Цагаан чулуу97° 19' 31.00" E45° 58' 56.00" N
NE-025063Цагаан чулуу97° 19' 31.00" E45° 55' 3.00" N
NE-025063Цагаан чулуу97° 9' 5.00" E45° 55' 3.00" N
NE-025063Цагаан чулуу97° 9' 5.00" E45° 58' 56.00" N
NE-025064Бигэр-297° 15' 0.00" E45° 54' 57.00" N
NE-025064Бигэр-297° 20' 100.00" E45° 54' 57.00" N
NE-025064Бигэр-297° 20' 100.00" E45° 50' 0.00" N
NE-025064Бигэр-297° 15' 0.00" E45° 50' 0.00" N
NE-025064Бигэр-297° 15' 0.00" E45° 54' 57.00" N
NE-025065Бүр толгой103° 0' 0.00" E42° 47' 50.00" N
NE-025065Бүр толгой103° 18' 50.00" E42° 47' 50.00" N
NE-025065Бүр толгой103° 18' 50.00" E42° 39' 100.00" N
NE-025065Бүр толгой103° 0' 0.00" E42° 39' 100.00" N
NE-025065Бүр толгой103° 0' 0.00" E42° 47' 50.00" N
NE-025066Эрдэнэ95° 29' 59.27" E48° 4' 59.51" N
NE-025066Эрдэнэ95° 24' 15.96" E48° 4' 58.62" N
NE-025066Эрдэнэ95° 24' 15.96" E48° 8' 33.62" N
NE-025066Эрдэнэ95° 28' 53.86" E48° 8' 33.62" N
NE-025066Эрдэнэ95° 28' 29.89" E48° 8' 1.66" N
NE-025066Эрдэнэ95° 28' 19.89" E48° 6' 31.66" N
NE-025066Эрдэнэ95° 29' 59.27" E48° 5' 32.03" N
NE-025066Эрдэнэ95° 29' 59.27" E48° 4' 59.51" N
NE-025067Өмнө91° 39' 3.65" E49° 3' 5.54" N
NE-025067Өмнө91° 30' 0.01" E49° 3' 5.54" N
NE-025067Өмнө91° 30' 0.01" E49° 8' 11.41" N
NE-025067Өмнө91° 34' 40.19" E49° 8' 11.41" N
NE-025067Өмнө91° 35' 0.78" E49° 7' 35.38" N
NE-025067Өмнө91° 36' 35.54" E49° 6' 29.90" N
NE-025067Өмнө91° 37' 27.71" E49° 6' 19.54" N
NE-025067Өмнө91° 38' 14.12" E49° 5' 41.72" N
NE-025067Өмнө91° 39' 6.65" E49° 5' 27.71" N
NE-025067Өмнө91° 39' 3.65" E49° 3' 5.54" N
NE-025068Од92° 21' 30.00" E48° 36' 100.00" N
NE-025068Од92° 24' 50.00" E48° 36' 100.00" N
NE-025068Од92° 24' 50.00" E48° 32' 40.00" N
NE-025068Од92° 21' 30.00" E48° 32' 40.00" N
NE-025068Од92° 21' 30.00" E48° 36' 100.00" N
NE-025069Улаан толгой96° 51' 9.27" E45° 46' 1.52" N
NE-025069Улаан толгой96° 56' 0.20" E45° 46' 1.52" N
NE-025069Улаан толгой96° 56' 0.19" E45° 42' 1.52" N
NE-025069Улаан толгой96° 55' 15.67" E45° 42' 1.52" N
NE-025069Улаан толгой96° 54' 45.79" E45° 43' 23.53" N
NE-025069Улаан толгой96° 52' 30.24" E45° 43' 4.05" N
NE-025069Улаан толгой96° 51' 46.94" E45° 43' 47.46" N
NE-025069Улаан толгой96° 51' 0.21" E45° 43' 44.79" N
NE-025069Улаан толгой96° 51' 0.21" E45° 45' 46.81" N
NE-025069Улаан толгой96° 51' 9.27" E45° 46' 1.52" N
NE-025070Овоо94° 20' 35.00" E48° 0' 0.00" N
NE-025070Овоо94° 20' 35.00" E48° 1' 8.00" N
NE-025070Овоо94° 27' 35.00" E48° 1' 8.00" N
NE-025070Овоо94° 27' 35.00" E48° 0' 0.00" N
NE-025070Овоо94° 20' 35.00" E48° 0' 0.00" N
NE-025071Үнэгдийн уул93° 35' 56.00" E48° 32' 45.00" N
NE-025071Үнэгдийн уул93° 30' 10.00" E48° 32' 45.00" N
NE-025071Үнэгдийн уул93° 30' 10.00" E48° 37' 50.00" N
NE-025071Үнэгдийн уул93° 35' 56.00" E48° 32' 45.00" N
NE-025072Оч101° 44' 53.00" E44° 29' 32.00" N
NE-025072Оч101° 44' 53.00" E44° 34' 31.00" N
NE-025072Оч102° 0' 0.00" E44° 34' 31.00" N
NE-025072Оч102° 0' 0.00" E44° 29' 32.00" N
NE-025072Оч101° 44' 53.00" E44° 29' 32.00" N
NE-025073Баянцагаан97° 39' 0.31" E46° 40' 1.60" N
NE-025073Баянцагаан97° 47' 0.31" E46° 40' 1.60" N
NE-025073Баянцагаан97° 47' 0.31" E46° 37' 1.61" N
NE-025073Баянцагаан97° 39' 0.31" E46° 37' 1.61" N
NE-025073Баянцагаан97° 39' 0.31" E46° 40' 1.60" N
NE-025074Тогоот99° 51' 0.47" E46° 13' 46.58" N
NE-025074Тогоот99° 52' 20.46" E46° 13' 46.58" N
NE-025074Тогоот99° 52' 20.46" E46° 9' 41.58" N
NE-025074Тогоот99° 58' 0.46" E46° 9' 41.58" N
NE-025074Тогоот99° 58' 0.46" E46° 9' 1.58" N
NE-025074Тогоот100° 0' 0.47" E46° 9' 1.56" N
NE-025074Тогоот100° 0' 0.47" E46° 0' 1.54" N
NE-025074Тогоот99° 51' 0.47" E46° 0' 2.10" N
NE-025074Тогоот99° 51' 0.47" E46° 13' 46.58" N
NE-025075Цахир жалга99° 47' 20.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025075Цахир жалга99° 51' 12.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025075Цахир жалга99° 51' 12.00" E46° 18' 40.00" N
NE-025075Цахир жалга99° 47' 20.00" E46° 18' 40.00" N
NE-025075Цахир жалга99° 47' 20.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025076Гялгарын хоолой96° 30' 0.15" E46° 6' 46.50" N
NE-025076Гялгарын хоолой96° 30' 26.14" E46° 6' 41.50" N
NE-025076Гялгарын хоолой96° 34' 1.01" E46° 4' 10.89" N
NE-025076Гялгарын хоолой96° 37' 1.17" E46° 4' 25.60" N
NE-025076Гялгарын хоолой96° 37' 1.17" E46° 3' 49.50" N
NE-025076Гялгарын хоолой96° 29' 39.16" E46° 3' 49.50" N
NE-025076Гялгарын хоолой96° 29' 39.15" E46° 5' 24.50" N
NE-025076Гялгарын хоолой96° 23' 37.14" E46° 6' 16.50" N
NE-025076Гялгарын хоолой96° 22' 58.95" E46° 6' 35.11" N
NE-025076Гялгарын хоолой96° 23' 50.67" E46° 7' 8.31" N
NE-025076Гялгарын хоолой96° 23' 53.35" E46° 7' 13.87" N
NE-025076Гялгарын хоолой96° 30' 0.15" E46° 6' 46.50" N
NE-025077Хар102° 20' 38.00" E42° 48' 23.00" N
NE-025077Хар102° 33' 10.00" E42° 48' 23.00" N
NE-025077Хар102° 33' 10.00" E42° 42' 48.00" N
NE-025077Хар102° 20' 38.00" E42° 42' 48.00" N
NE-025077Хар102° 20' 38.00" E42° 48' 23.00" N
NE-025078Хонхор92° 33' 54.00" E48° 53' 44.00" N
NE-025078Хонхор92° 46' 20.00" E48° 53' 44.00" N
NE-025078Хонхор92° 46' 20.00" E48° 48' 15.00" N
NE-025078Хонхор92° 33' 54.00" E48° 48' 15.00" N
NE-025078Хонхор92° 33' 54.00" E48° 53' 44.00" N
NE-025079Бургаст91° 56' 0.00" E49° 36' 100.00" N
NE-025079Бургаст92° 3' 0.00" E49° 36' 100.00" N
NE-025079Бургаст92° 3' 0.00" E49° 31' 0.00" N
NE-025079Бургаст91° 56' 0.00" E49° 31' 0.00" N
NE-025079Бургаст91° 56' 0.00" E49° 36' 100.00" N