2015 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ батлагдсантай холбогдуулан ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг төлөхдөө дараах байдлаар төлнө үү.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн:

1 дэх жилд /га тутамд/

145 төгрөг

2 дахь жилд /га тутамд/

290 төгрөг

3 дахь жилд /га тутамд/

435 төгрөг

4-6 дахь жилд /га тутамд/

1450 төгрөг

7-9 дэх жилд /га тутамд/

2175 төгрөг

10-12 дахь жилд /га тутамд/

7250 төгрөг

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн:

Га тутамд 15 ам доллар байсан бол

21750 төгрөг

Га тутамд 5 ам доллар байсан бол

7250 төгрөг

Лавлах утас : 263620

Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтэс