2015.02.24 -нд хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025150Нар102° 36' 51.00" E42° 42' 9.00" N
NE-025150Нар102° 44' 40.00" E42° 42' 9.00" N
NE-025150Нар102° 44' 40.00" E42° 38' 11.00" N
NE-025150Нар102° 36' 51.00" E42° 38' 11.00" N
NE-025150Нар102° 36' 51.00" E42° 42' 9.00" N
NE-025161Хотгор92° 11' 31.00" E45° 59' 55.00" N
NE-025161Хотгор92° 25' 49.00" E45° 59' 55.00" N
NE-025161Хотгор92° 25' 49.00" E45° 54' 38.00" N
NE-025161Хотгор92° 11' 31.00" E45° 54' 38.00" N
NE-025161Хотгор92° 11' 31.00" E45° 59' 55.00" N
NE-025157Тал100° 45' 0.67" E42° 53' 16.77" N
NE-025157Тал100° 45' 0.67" E42° 53' 1.25" N
NE-025157Тал100° 42' 0.66" E42° 53' 1.26" N
NE-025157Тал100° 42' 0.66" E42° 53' 8.94" N
NE-025157Тал100° 45' 0.67" E42° 53' 16.77" N
NE-025159Цагаан овоо103° 0' 47.00" E44° 26' 1.00" N
NE-025159Цагаан овоо103° 13' 58.00" E44° 26' 1.00" N
NE-025159Цагаан овоо103° 7' 55.00" E44° 20' 2.00" N
NE-025159Цагаан овоо103° 0' 47.00" E44° 20' 2.00" N
NE-025159Цагаан овоо103° 0' 47.00" E44° 26' 1.00" N
NE-025163Хүүш уул96° 46' 1.58" E49° 21' 58.56" N
NE-025163Хүүш уул96° 52' 56.99" E49° 21' 58.56" N
NE-025163Хүүш уул96° 52' 56.99" E49° 20' 4.69" N
NE-025163Хүүш уул96° 46' 1.58" E49° 20' 4.69" N
NE-025163Хүүш уул96° 46' 1.58" E49° 21' 58.56" N
NE-025165Эрдэнэ97° 37' 30.29" E45° 14' 41.47" N
NE-025165Эрдэнэ97° 36' 43.04" E45° 15' 7.99" N
NE-025165Эрдэнэ97° 36' 56.85" E45° 16' 45.00" N
NE-025165Эрдэнэ97° 39' 30.29" E45° 16' 45.00" N
NE-025165Эрдэнэ97° 39' 30.29" E45° 16' 41.47" N
NE-025165Эрдэнэ97° 45' 0.00" E45° 14' 41.57" N
NE-025165Эрдэнэ97° 45' 0.30" E45° 12' 1.49" N
NE-025165Эрдэнэ97° 44' 0.30" E45° 12' 1.49" N
NE-025165Эрдэнэ97° 44' 0.30" E45° 14' 41.47" N
NE-025165Эрдэнэ97° 37' 30.29" E45° 14' 41.47" N
NE-025166Шар хоолой99° 17' 0.43" E46° 9' 12.00" N
NE-025166Шар хоолой99° 18' 16.75" E46° 9' 12.00" N
NE-025166Шар хоолой99° 22' 24.74" E46° 7' 8.00" N
NE-025166Шар хоолой99° 17' 0.43" E46° 7' 8.00" N
NE-025166Шар хоолой99° 17' 0.43" E46° 9' 12.00" N
NE-025154Гүн101° 10' 42.00" E43° 12' 26.30" N
NE-025154Гүн101° 11' 47.50" E43° 12' 26.30" N
NE-025154Гүн101° 11' 47.50" E43° 12' 10.49" N
NE-025154Гүн101° 10' 42.00" E43° 12' 10.49" N
NE-025154Гүн101° 10' 42.00" E43° 12' 26.30" N
NE-025156Гурван сайхан102° 13' 0.00" E43° 33' 15.00" N
NE-025156Гурван сайхан102° 23' 0.00" E43° 33' 15.00" N
NE-025156Гурван сайхан102° 23' 0.00" E43° 27' 30.00" N
NE-025156Гурван сайхан102° 6' 0.00" E43° 27' 30.00" N
NE-025156Гурван сайхан102° 6' 0.00" E43° 29' 0.00" N
NE-025156Гурван сайхан102° 13' 0.00" E43° 29' 0.00" N
NE-025156Гурван сайхан102° 13' 0.00" E43° 33' 15.00" N
NE-025147Баян уул92° 29' 59.51" E46° 20' 1.43" N
NE-025147Баян уул92° 23' 12.45" E46° 20' 1.42" N
NE-025147Баян уул92° 23' 12.45" E46° 20' 30.11" N
NE-025147Баян уул92° 24' 49.41" E46° 21' 31.41" N
NE-025147Баян уул92° 24' 59.46" E46° 21' 31.41" N
NE-025147Баян уул92° 24' 59.46" E46° 21' 37.77" N
NE-025147Баян уул92° 29' 35.29" E46° 24' 32.15" N
NE-025147Баян уул92° 29' 59.53" E46° 24' 19.32" N
NE-025147Баян уул92° 29' 59.51" E46° 20' 1.43" N
NE-025152Хар үзүүр99° 26' 39.00" E45° 14' 56.00" N
NE-025152Хар үзүүр99° 30' 0.00" E45° 14' 56.00" N
NE-025152Хар үзүүр99° 30' 0.00" E45° 10' 1.00" N
NE-025152Хар үзүүр99° 25' 59.00" E45° 10' 1.00" N
NE-025152Хар үзүүр99° 25' 59.00" E45° 13' 18.00" N
NE-025152Хар үзүүр99° 26' 39.00" E45° 13' 18.00" N
NE-025152Хар үзүүр99° 26' 39.00" E45° 14' 56.00" N
NE-025155Булаг94° 45' 0.00" E45° 30' 0.00" N
NE-025155Булаг94° 57' 0.00" E45° 30' 0.00" N
NE-025155Булаг94° 57' 0.00" E45° 23' 10.00" N
NE-025155Булаг94° 45' 0.00" E45° 23' 10.00" N
NE-025155Булаг94° 45' 0.00" E45° 30' 0.00" N
NE-025148Борц-193° 52' 49.52" E49° 20' 1.75" N
NE-025148Борц-193° 52' 49.53" E49° 21' 20.20" N
NE-025148Борц-193° 53' 29.44" E49° 22' 8.36" N
NE-025148Борц-193° 54' 7.29" E49° 22' 8.36" N
NE-025148Борц-193° 53' 11.51" E49° 21' 9.18" N
NE-025148Борц-193° 54' 52.47" E49° 20' 38.89" N
NE-025148Борц-193° 56' 23.34" E49° 21' 26.00" N
NE-025148Борц-193° 55' 49.56" E49° 22' 8.36" N
NE-025148Борц-193° 59' 59.54" E49° 22' 8.36" N
NE-025148Борц-193° 59' 59.54" E49° 20' 1.75" N
NE-025148Борц-193° 52' 49.52" E49° 20' 1.75" N
NE-025151Тал102° 20' 38.00" E42° 42' 48.00" N
NE-025151Тал102° 2' 1.00" E42° 42' 48.00" N
NE-025151Тал102° 2' 1.00" E42° 45' 15.38" N
NE-025151Тал102° 14' 13.78" E42° 48' 1.00" N
NE-025151Тал102° 20' 38.00" E42° 48' 1.00" N
NE-025151Тал102° 20' 38.00" E42° 42' 48.00" N
NE-025158Зөөлөн94° 34' 59.94" E44° 54' 1.39" N
NE-025158Зөөлөн94° 47' 44.40" E44° 50' 0.00" N
NE-025158Зөөлөн94° 35' 48.18" E44° 50' 0.00" N
NE-025158Зөөлөн94° 35' 46.01" E44° 50' 2.21" N
NE-025158Зөөлөн94° 35' 46.09" E44° 50' 5.11" N
NE-025158Зөөлөн94° 35' 52.55" E44° 50' 7.90" N
NE-025158Зөөлөн94° 36' 42.63" E44° 50' 15.45" N
NE-025158Зөөлөн94° 36' 57.76" E44° 50' 17.31" N
NE-025158Зөөлөн94° 37' 3.66" E44° 50' 20.52" N
NE-025158Зөөлөн94° 37' 3.75" E44° 50' 23.82" N
NE-025158Зөөлөн94° 37' 1.50" E44° 50' 26.33" N
NE-025158Зөөлөн94° 36' 51.10" E44° 50' 28.13" N
NE-025158Зөөлөн94° 36' 19.67" E44° 50' 24.03" N
NE-025158Зөөлөн94° 35' 44.68" E44° 50' 17.09" N
NE-025158Зөөлөн94° 34' 59.93" E44° 50' 15.72" N
NE-025158Зөөлөн94° 34' 59.93" E44° 50' 36.72" N
NE-025158Зөөлөн94° 35' 15.07" E44° 50' 36.90" N
NE-025158Зөөлөн94° 35' 20.92" E44° 50' 38.88" N
NE-025158Зөөлөн94° 35' 20.96" E44° 50' 40.53" N
NE-025158Зөөлөн94° 35' 16.98" E44° 50' 43.48" N
NE-025158Зөөлөн94° 34' 59.93" E44° 50' 43.90" N
NE-025158Зөөлөн94° 34' 59.94" E44° 54' 1.39" N
NE-025162Нуруут93° 58' 58.26" E45° 49' 33.30" N
NE-025162Нуруут93° 58' 58.26" E45° 40' 38.96" N
NE-025162Нуруут93° 57' 35.81" E45° 40' 20.08" N
NE-025162Нуруут93° 57' 54.02" E45° 38' 48.54" N
NE-025162Нуруут93° 55' 39.03" E45° 38' 38.22" N
NE-025162Нуруут93° 55' 4.40" E45° 38' 23.17" N
NE-025162Нуруут93° 30' 0.00" E45° 38' 23.17" N
NE-025162Нуруут93° 30' 0.00" E45° 42' 46.52" N
NE-025162Нуруут93° 30' 57.68" E45° 43' 24.62" N
NE-025162Нуруут93° 31' 19.60" E45° 44' 1.89" N
NE-025162Нуруут93° 44' 6.10" E45° 40' 35.80" N
NE-025162Нуруут93° 58' 58.26" E45° 49' 33.30" N
NE-025164Сагсай89° 35' 58.94" E48° 51' 21.69" N
NE-025164Сагсай89° 41' 56.99" E48° 51' 21.67" N
NE-025164Сагсай89° 41' 58.95" E48° 51' 20.19" N
NE-025164Сагсай89° 41' 58.95" E48° 46' 21.68" N
NE-025164Сагсай89° 40' 28.90" E48° 46' 21.68" N
NE-025164Сагсай89° 40' 28.90" E48° 43' 46.68" N
NE-025164Сагсай89° 41' 58.95" E48° 43' 46.68" N
NE-025164Сагсай89° 41' 58.95" E48° 40' 1.67" N
NE-025164Сагсай89° 35' 58.93" E48° 40' 1.67" N
NE-025164Сагсай89° 35' 58.94" E48° 51' 21.69" N
NE-025168Харгайт улаан91° 36' 0.00" E49° 22' 6.00" N
NE-025168Харгайт улаан91° 36' 34.00" E49° 22' 6.00" N
NE-025168Харгайт улаан91° 36' 34.00" E49° 20' 35.00" N
NE-025168Харгайт улаан91° 36' 0.00" E49° 20' 35.00" N
NE-025168Харгайт улаан91° 36' 0.00" E49° 22' 6.00" N
NE-025149Жараат90° 20' 23.98" E48° 27' 1.62" N
NE-025149Жараат90° 26' 15.25" E48° 27' 1.64" N
NE-025149Жараат90° 27' 22.22" E48° 26' 9.92" N
NE-025149Жараат90° 28' 6.80" E48° 25' 4.41" N
NE-025149Жараат90° 28' 5.77" E48° 23' 30.15" N
NE-025149Жараат90° 26' 14.99" E48° 23' 30.15" N
NE-025149Жараат90° 26' 14.99" E48° 26' 27.66" N
NE-025149Жараат90° 20' 23.98" E48° 26' 27.66" N
NE-025149Жараат90° 20' 23.98" E48° 27' 1.62" N
NE-025160Үхэр чулуу103° 55' 38.00" E48° 25' 41.00" N
NE-025160Үхэр чулуу104° 5' 49.00" E48° 25' 41.00" N
NE-025160Үхэр чулуу104° 5' 49.00" E48° 14' 0.00" N
NE-025160Үхэр чулуу103° 55' 38.00" E48° 14' 0.00" N
NE-025160Үхэр чулуу103° 55' 38.00" E48° 25' 41.00" N
NE-025145Өндөр94° 24' 0.00" E49° 4' 33.75" N
NE-025145Өндөр94° 24' 0.00" E49° 2' 0.00" N
NE-025145Өндөр94° 21' 13.98" E49° 2' 0.00" N
NE-025145Өндөр94° 19' 19.61" E49° 3' 38.75" N
NE-025145Өндөр94° 17' 50.61" E49° 4' 33.75" N
NE-025145Өндөр94° 24' 0.00" E49° 4' 33.75" N
NE-025146Цагаан нуруут93° 58' 56.00" E45° 49' 28.00" N
NE-025146Цагаан нуруут93° 58' 56.00" E45° 41' 35.00" N
NE-025146Цагаан нуруут93° 51' 50.00" E45° 40' 25.00" N
NE-025146Цагаан нуруут93° 43' 36.00" E45° 40' 14.00" N
NE-025146Цагаан нуруут93° 58' 56.00" E45° 49' 28.00" N
NE-025153Тахилт92° 48' 50.00" E49° 34' 42.00" N
NE-025153Тахилт92° 52' 35.00" E49° 34' 42.00" N
NE-025153Тахилт92° 52' 35.00" E49° 33' 22.00" N
NE-025153Тахилт92° 48' 50.00" E49° 33' 22.00" N
NE-025153Тахилт92° 48' 50.00" E49° 34' 42.00" N
NE-025167Өмнө103° 50' 0.00" E44° 19' 36.00" N
NE-025167Өмнө104° 0' 0.00" E44° 19' 36.00" N
NE-025167Өмнө104° 0' 0.00" E44° 14' 0.00" N
NE-025167Өмнө103° 50' 0.00" E44° 14' 0.00" N
NE-025167Өмнө103° 50' 0.00" E44° 19' 36.00" N