2015.02.26 -нд хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025193Туул101° 55' 0.64" E44° 34' 31.45" N
NE-025193Туул101° 55' 0.64" E44° 37' 1.45" N
NE-025193Туул101° 52' 30.64" E44° 37' 1.45" N
NE-025193Туул101° 52' 30.64" E44° 34' 31.45" N
NE-025193Туул101° 49' 40.64" E44° 34' 31.45" N
NE-025193Туул101° 49' 40.65" E44° 37' 1.45" N
NE-025193Туул101° 47' 55.65" E44° 37' 1.46" N
NE-025193Туул101° 47' 55.66" E44° 40' 1.44" N
NE-025193Туул101° 51' 51.15" E44° 40' 1.44" N
NE-025193Туул101° 53' 31.33" E44° 38' 50.90" N
NE-025193Туул101° 57' 45.09" E44° 37' 24.17" N
NE-025193Туул102° 0' 0.70" E44° 36' 47.19" N
NE-025193Туул102° 0' 0.70" E44° 34' 31.44" N
NE-025203Хад91° 57' 49.31" E46° 1' 11.40" N
NE-025203Хад91° 56' 49.31" E46° 1' 11.40" N
NE-025203Хад91° 56' 49.32" E46° 3' 1.40" N
NE-025203Хад91° 55' 34.00" E46° 3' 1.40" N
NE-025203Хад91° 55' 34.00" E46° 3' 19.61" N
NE-025203Хад91° 57' 49.31" E46° 3' 19.61" N
NE-025203Хад91° 57' 49.31" E46° 1' 11.40" N
NE-025195Их баян93° 44' 59.70" E46° 2' 10.11" N
NE-025195Их баян93° 59' 59.75" E45° 56' 13.02" N
NE-025195Их баян93° 59' 59.75" E45° 55' 30.87" N
NE-025195Их баян93° 58' 53.00" E45° 53' 20.80" N
NE-025195Их баян93° 59' 59.75" E45° 53' 45.88" N
NE-025195Их баян93° 59' 59.75" E45° 49' 44.90" N
NE-025195Их баян93° 59' 17.50" E45° 49' 44.90" N
NE-025195Их баян93° 44' 59.71" E46° 0' 4.73" N
NE-025195Их баян93° 44' 59.70" E46° 2' 10.11" N
NE-025196Ташгар97° 39' 6.00" E44° 57' 10.80" N
NE-025196Ташгар97° 33' 4.00" E44° 57' 8.00" N
NE-025196Ташгар97° 33' 4.00" E45° 0' 0.00" N
NE-025196Ташгар97° 39' 6.00" E45° 0' 1.50" N
NE-025196Ташгар97° 39' 6.00" E44° 57' 10.80" N
NE-025200Тал93° 26' 24.00" E49° 21' 56.00" N
NE-025200Тал93° 19' 59.43" E49° 21' 56.00" N
NE-025200Тал93° 19' 59.44" E49° 25' 1.74" N
NE-025200Тал93° 12' 10.00" E49° 25' 1.76" N
NE-025200Тал93° 12' 10.00" E49° 26' 40.00" N
NE-025200Тал93° 21' 11.96" E49° 26' 40.00" N
NE-025200Тал93° 26' 24.00" E49° 25' 6.39" N
NE-025200Тал93° 26' 24.00" E49° 21' 56.00" N
NE-025206Тонхил93° 50' 44.00" E45° 44' 33.00" N
NE-025206Тонхил93° 58' 0.00" E45° 44' 33.00" N
NE-025206Тонхил93° 58' 0.00" E45° 40' 55.00" N
NE-025206Тонхил93° 50' 44.00" E45° 40' 55.00" N
NE-025206Тонхил93° 50' 44.00" E45° 44' 33.00" N
NE-025194Шохойт91° 47' 4.14" E50° 7' 35.47" N
NE-025194Шохойт91° 47' 4.14" E50° 8' 41.81" N
NE-025194Шохойт91° 52' 54.15" E50° 8' 41.81" N
NE-025194Шохойт91° 52' 54.15" E50° 9' 38.00" N
NE-025194Шохойт91° 54' 22.00" E50° 9' 38.00" N
NE-025194Шохойт91° 54' 22.00" E50° 7' 35.47" N
NE-025194Шохойт91° 47' 4.14" E50° 7' 35.47" N
NE-025204Алаг улаан толгой92° 12' 0.00" E48° 38' 0.00" N
NE-025204Алаг улаан толгой92° 12' 0.00" E48° 43' 20.00" N
NE-025204Алаг улаан толгой92° 15' 50.00" E48° 43' 20.00" N
NE-025204Алаг улаан толгой92° 15' 50.00" E48° 38' 0.00" N
NE-025204Алаг улаан толгой92° 12' 0.00" E48° 38' 0.00" N
NE-025207Энгэр97° 9' 0.21" E48° 15' 16.26" N
NE-025207Энгэр97° 9' 0.21" E48° 16' 48.10" N
NE-025207Энгэр97° 13' 29.94" E48° 16' 48.10" N
NE-025207Энгэр97° 13' 17.98" E48° 16' 20.63" N
NE-025207Энгэр97° 12' 19.95" E48° 15' 16.26" N
NE-025207Энгэр97° 9' 0.21" E48° 15' 16.26" N
NE-025198Аршаант103° 45' 0.00" E48° 11' 30.00" N
NE-025198Аршаант103° 55' 0.00" E48° 11' 30.00" N
NE-025198Аршаант103° 55' 0.00" E48° 5' 0.00" N
NE-025198Аршаант103° 45' 0.00" E48° 5' 0.00" N
NE-025198Аршаант103° 45' 0.00" E48° 11' 30.00" N
NE-025208Хацавч талбай96° 25' 4.15" E46° 1' 0.00" N
NE-025208Хацавч талбай96° 28' 26.15" E46° 1' 0.00" N
NE-025208Хацавч талбай96° 28' 26.15" E46° 0' 26.49" N
NE-025208Хацавч талбай96° 28' 55.12" E46° 0' 26.49" N
NE-025208Хацавч талбай96° 28' 55.12" E46° 0' 1.52" N
NE-025208Хацавч талбай96° 12' 50.57" E46° 0' 1.51" N
NE-025208Хацавч талбай96° 12' 50.57" E46° 0' 2.54" N
NE-025208Хацавч талбай96° 12' 50.80" E46° 0' 2.54" N
NE-025208Хацавч талбай96° 13' 56.09" E46° 0' 42.51" N
NE-025208Хацавч талбай96° 14' 33.34" E46° 0' 2.37" N
NE-025208Хацавч талбай96° 14' 42.35" E46° 0' 2.39" N
NE-025208Хацавч талбай96° 15' 28.77" E46° 0' 33.49" N
NE-025208Хацавч талбай96° 25' 4.15" E46° 0' 33.49" N
NE-025208Хацавч талбай96° 25' 4.15" E46° 1' 0.00" N
NE-025197Дов92° 17' 19.55" E46° 27' 42.56" N
NE-025197Дов92° 18' 57.80" E46° 27' 24.93" N
NE-025197Дов92° 20' 52.56" E46° 26' 58.06" N
NE-025197Дов92° 21' 49.78" E46° 27' 5.16" N
NE-025197Дов92° 21' 49.78" E46° 24' 26.42" N
NE-025197Дов92° 17' 52.25" E46° 24' 26.42" N
NE-025197Дов92° 18' 28.74" E46° 24' 57.88" N
NE-025197Дов92° 16' 51.33" E46° 25' 39.48" N
NE-025197Дов92° 15' 38.64" E46° 24' 26.42" N
NE-025197Дов92° 15' 38.61" E46° 24' 26.42" N
NE-025197Дов92° 15' 38.61" E46° 27' 34.21" N
NE-025197Дов92° 15' 43.28" E46° 27' 33.55" N
NE-025197Дов92° 17' 19.46" E46° 27' 42.56" N
NE-025197Дов92° 17' 19.55" E46° 27' 42.56" N
NE-025202Элст94° 25' 39.77" E48° 45' 28.36" N
NE-025202Элст94° 25' 39.77" E48° 42' 31.01" N
NE-025202Элст94° 21' 40.00" E48° 42' 31.01" N
NE-025202Элст94° 21' 40.00" E48° 44' 20.00" N
NE-025202Элст94° 15' 36.00" E48° 44' 20.00" N
NE-025202Элст94° 15' 36.00" E48° 45' 22.04" N
NE-025202Элст94° 19' 17.69" E48° 44' 47.98" N
NE-025202Элст94° 15' 42.11" E48° 45' 28.36" N
NE-025202Элст94° 25' 39.77" E48° 45' 28.36" N
NE-025192Балжинням92° 8' 14.19" E48° 50' 39.63" N
NE-025192Балжинням92° 10' 18.25" E48° 50' 27.56" N
NE-025192Балжинням92° 12' 58.50" E48° 50' 37.90" N
NE-025192Балжинням92° 14' 59.26" E48° 51' 21.81" N
NE-025192Балжинням92° 14' 59.24" E48° 45' 27.54" N
NE-025192Балжинням92° 4' 59.24" E48° 45' 27.54" N
NE-025192Балжинням92° 4' 59.27" E48° 51' 42.71" N
NE-025192Балжинням92° 6' 47.08" E48° 51' 42.71" N
NE-025192Балжинням92° 8' 14.19" E48° 50' 39.63" N
NE-025199Аргалант98° 0' 0.00" E46° 3' 45.76" N
NE-025199Аргалант98° 4' 50.00" E46° 3' 45.76" N
NE-025199Аргалант98° 4' 50.00" E46° 0' 0.00" N
NE-025199Аргалант98° 0' 0.00" E46° 0' 0.00" N
NE-025199Аргалант98° 0' 0.00" E46° 3' 45.76" N
NE-025201Хөх дэл96° 24' 3.00" E44° 40' 2.00" N
NE-025201Хөх дэл96° 24' 3.00" E44° 42' 41.00" N
NE-025201Хөх дэл96° 29' 44.00" E44° 42' 41.00" N
NE-025201Хөх дэл96° 29' 44.00" E44° 40' 2.00" N
NE-025201Хөх дэл96° 24' 3.00" E44° 40' 2.00" N
NE-025205Ховоот92° 3' 45.33" E49° 0' 0.00" N
NE-025205Ховоот92° 7' 0.00" E49° 0' 0.00" N
NE-025205Ховоот92° 7' 0.00" E48° 54' 9.84" N
NE-025205Ховоот92° 6' 32.47" E48° 54' 9.84" N
NE-025205Ховоот92° 6' 11.80" E48° 54' 47.75" N
NE-025205Ховоот92° 5' 33.89" E48° 55' 34.27" N
NE-025205Ховоот92° 5' 4.60" E48° 56' 1.84" N
NE-025205Ховоот92° 4' 57.70" E48° 56' 56.98" N
NE-025205Ховоот92° 4' 35.30" E48° 57' 53.85" N
NE-025205Ховоот92° 3' 45.33" E48° 58' 14.52" N
NE-025205Ховоот92° 3' 45.33" E49° 0' 0.00" N
NE-025209Нар93° 47' 16.00" E48° 13' 50.00" N
NE-025209Нар93° 47' 16.00" E48° 19' 40.00" N
NE-025209Нар93° 55' 40.00" E48° 19' 40.00" N
NE-025209Нар93° 55' 40.00" E48° 13' 50.00" N
NE-025209Нар93° 47' 16.00" E48° 13' 50.00" N