2015.03.03 -нд хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025235Нарт103° 50' 19.00" E48° 0' 50.00" N
NE-025235Нарт103° 50' 19.00" E47° 53' 24.45" N
NE-025235Нарт103° 48' 12.35" E47° 52' 51.77" N
NE-025235Нарт103° 46' 10.87" E47° 52' 51.77" N
NE-025235Нарт103° 46' 10.88" E47° 54' 1.77" N
NE-025235Нарт103° 44' 40.88" E47° 54' 1.77" N
NE-025235Нарт103° 44' 40.88" E47° 52' 51.77" N
NE-025235Нарт103° 30' 1.00" E47° 52' 51.77" N
NE-025235Нарт103° 30' 1.00" E48° 0' 50.00" N
NE-025243Дунд94° 15' 45.00" E48° 11' 58.00" N
NE-025243Дунд94° 15' 45.00" E48° 9' 45.00" N
NE-025243Дунд94° 18' 0.00" E48° 9' 45.00" N
NE-025243Дунд94° 18' 0.00" E48° 8' 30.00" N
NE-025243Дунд94° 10' 44.00" E48° 8' 30.00" N
NE-025243Дунд94° 10' 44.00" E48° 13' 30.00" N
NE-025243Дунд94° 21' 19.00" E48° 13' 30.00" N
NE-025243Дунд94° 21' 19.00" E48° 11' 58.00" N
NE-025243Дунд94° 15' 45.00" E48° 11' 58.00" N
NE-025247Цагаан толгой96° 15' 44.00" E45° 14' 54.00" N
NE-025247Цагаан толгой96° 29' 57.00" E45° 14' 54.00" N
NE-025247Цагаан толгой96° 29' 57.00" E45° 11' 28.00" N
NE-025247Цагаан толгой96° 15' 44.00" E45° 11' 28.00" N
NE-025247Цагаан толгой96° 15' 44.00" E45° 14' 54.00" N
NE-025248Дов91° 58' 9.14" E49° 17' 41.73" N
NE-025248Дов91° 58' 9.14" E49° 14' 41.73" N
NE-025248Дов91° 56' 59.35" E49° 14' 41.73" N
NE-025248Дов91° 56' 4.15" E49° 15' 41.73" N
NE-025248Дов91° 55' 24.15" E49° 14' 46.73" N
NE-025248Дов91° 55' 26.44" E49° 14' 41.73" N
NE-025248Дов91° 54' 59.13" E49° 14' 41.73" N
NE-025248Дов91° 54' 59.15" E49° 17' 41.73" N
NE-025248Дов91° 58' 9.14" E49° 17' 41.73" N
NE-025230Од92° 15' 30.00" E49° 22' 0.00" N
NE-025230Од92° 30' 0.00" E49° 22' 0.00" N
NE-025230Од92° 30' 0.00" E49° 17' 30.00" N
NE-025230Од92° 15' 30.00" E49° 17' 30.00" N
NE-025230Од92° 15' 30.00" E49° 22' 0.00" N
NE-025233Орд96° 0' 1.49" E46° 54' 4.62" N
NE-025233Орд96° 9' 22.57" E46° 54' 4.62" N
NE-025233Орд96° 9' 22.57" E46° 50' 2.63" N
NE-025233Орд96° 0' 1.49" E46° 50' 2.63" N
NE-025233Орд96° 0' 1.49" E46° 54' 4.62" N
NE-025234Овгор90° 1' 37.00" E48° 56' 47.50" N
NE-025234Овгор90° 2' 19.00" E48° 56' 47.50" N
NE-025234Овгор90° 2' 19.00" E48° 56' 24.72" N
NE-025234Овгор90° 1' 37.00" E48° 56' 24.72" N
NE-025234Овгор90° 1' 37.00" E48° 56' 47.50" N
NE-025239Бураа91° 39' 10.07" E49° 24' 46.73" N
NE-025239Бураа91° 40' 10.98" E49° 23' 36.85" N
NE-025239Бураа91° 40' 11.32" E49° 23' 31.74" N
NE-025239Бураа91° 39' 29.15" E49° 23' 31.74" N
NE-025239Бураа91° 39' 29.15" E49° 23' 3.75" N
NE-025239Бураа91° 38' 26.44" E49° 23' 3.75" N
NE-025239Бураа91° 38' 16.13" E49° 23' 9.68" N
NE-025239Бураа91° 38' 16.13" E49° 24' 27.74" N
NE-025239Бураа91° 36' 26.12" E49° 24' 27.74" N
NE-025239Бураа91° 36' 26.12" E49° 24' 46.73" N
NE-025239Бураа91° 39' 10.07" E49° 24' 46.73" N
NE-025245Сагсай-189° 8' 37.52" E48° 54' 1.22" N
NE-025245Сагсай-189° 14' 23.54" E48° 54' 1.22" N
NE-025245Сагсай-189° 14' 23.54" E48° 51' 16.22" N
NE-025245Сагсай-189° 16' 32.54" E48° 51' 16.22" N
NE-025245Сагсай-189° 16' 32.54" E48° 49' 59.22" N
NE-025245Сагсай-189° 8' 33.53" E48° 49' 59.21" N
NE-025245Сагсай-189° 8' 37.52" E48° 54' 1.22" N
NE-025249Ембүү толгой94° 24' 0.00" E48° 11' 58.00" N
NE-025249Ембүү толгой94° 28' 57.00" E48° 11' 58.00" N
NE-025249Ембүү толгой94° 28' 57.00" E48° 8' 10.00" N
NE-025249Ембүү толгой94° 24' 0.00" E48° 8' 10.00" N
NE-025249Ембүү толгой94° 24' 0.00" E48° 11' 58.00" N
NE-025250Танан92° 38' 8.86" E46° 15' 7.90" N
NE-025250Танан92° 38' 8.86" E46° 18' 51.90" N
NE-025250Танан92° 43' 40.97" E46° 18' 51.90" N
NE-025250Танан92° 43' 40.97" E46° 15' 7.90" N
NE-025250Танан92° 38' 8.86" E46° 15' 7.90" N
NE-025251Байшинт толгой103° 38' 0.00" E47° 47' 0.00" N
NE-025251Байшинт толгой103° 41' 0.00" E47° 47' 0.00" N
NE-025251Байшинт толгой103° 41' 0.00" E47° 44' 0.00" N
NE-025251Байшинт толгой103° 38' 0.00" E47° 44' 0.00" N
NE-025251Байшинт толгой103° 38' 0.00" E47° 47' 0.00" N
NE-025227Өлгий92° 15' 0.00" E49° 50' 0.00" N
NE-025227Өлгий92° 29' 59.29" E49° 50' 0.00" N
NE-025227Өлгий92° 29' 59.29" E49° 45' 11.78" N
NE-025227Өлгий92° 15' 0.00" E49° 45' 11.78" N
NE-025227Өлгий92° 15' 0.00" E49° 50' 0.00" N
NE-025229Бодон уул92° 11' 0.00" E48° 43' 20.00" N
NE-025229Бодон уул92° 11' 0.00" E48° 45' 27.54" N
NE-025229Бодон уул92° 14' 30.00" E48° 45' 27.54" N
NE-025229Бодон уул92° 14' 30.00" E48° 43' 20.00" N
NE-025229Бодон уул92° 11' 0.00" E48° 43' 20.00" N
NE-025231Шалын хар уул91° 52' 39.00" E45° 54' 0.00" N
NE-025231Шалын хар уул92° 2' 10.00" E45° 54' 0.00" N
NE-025231Шалын хар уул92° 2' 10.00" E45° 51' 56.00" N
NE-025231Шалын хар уул91° 52' 39.00" E45° 51' 56.00" N
NE-025231Шалын хар уул91° 52' 39.00" E45° 54' 0.00" N
NE-025241Алтан мандал98° 15' 0.00" E45° 51' 18.00" N
NE-025241Алтан мандал98° 20' 0.00" E45° 51' 18.00" N
NE-025241Алтан мандал98° 20' 0.00" E45° 46' 54.00" N
NE-025241Алтан мандал98° 15' 0.00" E45° 46' 54.00" N
NE-025241Алтан мандал98° 15' 0.00" E45° 51' 18.00" N
NE-025252Галт102° 23' 41.00" E43° 27' 1.50" N
NE-025252Галт102° 6' 0.00" E43° 27' 1.50" N
NE-025252Галт102° 6' 0.00" E43° 29' 12.45" N
NE-025252Галт102° 12' 54.00" E43° 29' 33.00" N
NE-025252Галт102° 12' 46.23" E43° 33' 15.00" N
NE-025252Галт102° 23' 41.00" E43° 33' 15.00" N
NE-025252Галт102° 23' 41.00" E43° 27' 1.50" N
NE-025238Гүн99° 37' 38.00" E46° 11' 18.00" N
NE-025238Гүн99° 38' 20.00" E46° 11' 18.00" N
NE-025238Гүн99° 38' 20.00" E46° 11' 3.00" N
NE-025238Гүн99° 37' 38.00" E46° 11' 3.00" N
NE-025238Гүн99° 37' 38.00" E46° 11' 18.00" N
NE-025228Үенч92° 0' 0.00" E45° 51' 25.00" N
NE-025228Үенч92° 0' 0.00" E45° 59' 20.00" N
NE-025228Үенч92° 9' 55.00" E45° 59' 20.00" N
NE-025228Үенч92° 9' 55.00" E45° 51' 25.00" N
NE-025228Үенч92° 0' 0.00" E45° 51' 25.00" N
NE-025240Урт95° 50' 59.80" E49° 16' 1.78" N
NE-025240Урт95° 56' 35.50" E49° 16' 1.78" N
NE-025240Урт95° 56' 35.50" E49° 15' 41.79" N
NE-025240Урт95° 51' 39.94" E49° 15' 41.79" N
NE-025240Урт95° 50' 59.80" E49° 15' 49.70" N
NE-025240Урт95° 50' 59.80" E49° 16' 1.78" N
NE-025242Билүүгийн хар гозгор93° 59' 59.53" E49° 40' 1.80" N
NE-025242Билүүгийн хар гозгор93° 52' 28.82" E49° 40' 1.80" N
NE-025242Билүүгийн хар гозгор93° 52' 28.82" E49° 44' 36.22" N
NE-025242Билүүгийн хар гозгор93° 59' 59.53" E49° 44' 36.22" N
NE-025242Билүүгийн хар гозгор93° 59' 59.53" E49° 40' 1.80" N
NE-025236Дэлийн тэмдэг93° 55' 40.00" E48° 21' 0.00" N
NE-025236Дэлийн тэмдэг93° 52' 37.00" E48° 21' 0.00" N
NE-025236Дэлийн тэмдэг93° 52' 37.00" E48° 28' 30.00" N
NE-025236Дэлийн тэмдэг93° 55' 40.00" E48° 28' 30.00" N
NE-025236Дэлийн тэмдэг93° 55' 40.00" E48° 21' 0.00" N
NE-025237Булангийн хар уул91° 59' 13.96" E47° 20' 0.00" N
NE-025237Булангийн хар уул92° 3' 3.45" E47° 20' 0.00" N
NE-025237Булангийн хар уул92° 6' 51.99" E47° 18' 5.15" N
NE-025237Булангийн хар уул91° 59' 13.96" E47° 13' 22.26" N
NE-025237Булангийн хар уул91° 59' 13.96" E47° 20' 0.00" N
NE-025244Овоон хяр94° 38' 25.00" E49° 12' 42.00" N
NE-025244Овоон хяр94° 45' 50.00" E49° 12' 42.00" N
NE-025244Овоон хяр94° 45' 50.00" E49° 8' 20.00" N
NE-025244Овоон хяр94° 38' 25.00" E49° 8' 20.00" N
NE-025244Овоон хяр94° 38' 25.00" E49° 12' 42.00" N
NE-025246Дов98° 34' 38.00" E45° 11' 6.00" N
NE-025246Дов98° 34' 38.00" E45° 16' 1.00" N
NE-025246Дов98° 38' 2.40" E45° 16' 1.49" N
NE-025246Дов98° 38' 6.03" E45° 15' 48.72" N
NE-025246Дов98° 38' 17.48" E45° 15' 48.54" N
NE-025246Дов98° 40' 20.37" E45° 13' 29.64" N
NE-025246Дов98° 40' 20.37" E45° 12' 16.45" N
NE-025246Дов98° 42' 0.75" E45° 12' 16.45" N
NE-025246Дов98° 42' 0.75" E45° 10' 0.00" N
NE-025246Дов98° 39' 19.37" E45° 10' 0.00" N
NE-025246Дов98° 39' 19.38" E45° 11' 5.49" N
NE-025246Дов98° 34' 38.00" E45° 11' 6.00" N
NE-025232Бамбагар95° 5' 15.00" E46° 30' 1.52" N
NE-025232Бамбагар95° 15' 33.00" E46° 30' 1.52" N
NE-025232Бамбагар95° 15' 33.00" E46° 26' 11.53" N
NE-025232Бамбагар95° 5' 15.00" E46° 26' 11.53" N
NE-025232Бамбагар95° 5' 15.00" E46° 27' 13.09" N
NE-025232Бамбагар95° 5' 20.91" E46° 27' 14.49" N
NE-025232Бамбагар95° 5' 15.00" E46° 27' 17.51" N
NE-025232Бамбагар95° 5' 15.00" E46° 30' 1.52" N