Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын  болон ашиглалтын тусгай  зөвшөөрлүүдийг АМТХ-ийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2015 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн 142 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1.

6841Х

2004.01.27

Говь-Алтай

Эрдэнэ

Эдрангийн нуруу

Балинтолгой майнинг  ХХК

2.

15441Х

2010.01.27

Ховд

Булган

Бүдүүн

Би Ар Икс ХХК

3.

17421Х

2010.01.27

Ховд

Үенч

Бүдүүн

Би Ар Икс ХХК

4.

15442Х

2010.01.27

Дундговь

Адаацаг, Дэлгэрцогт

Ухаа сайр

Номин-Орд ХХК

5.

15456Х

2010.02.03

Хэнтий

Баянхутаг

Дэлгэр

Шаргалмаргад ХХК

6.

15455Х

2010.02.03

Сэлэнгэ

Баянгол

Төмөрт

Скейнтгоулд ХХК

7.

15146Х

2009.09.18

Дорнод

Гурванзагал, Дашбалбар

Дагай-2

Цэцэнс майнинг энержи ХХК

8.

13973А

2008.08.05

Дорнод

Баяндун

Жалга-1

Монсас-Интернэшнл ХХК

9.

12617Х

2007.08.03

Өвөрхангай

Уянга

Хүрэн хошууны үзүүр

Баярсгоулд ХХК

10.

13113Х

2007.12.26

Дундговь

Баянжаргалан

Хараат-2

Эн Эм И Эс ХХК

11.

14655Х

2009.01.19

Өмнөговь

Манлай

Цайдам-1

Баяраам ХХК

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС