2015 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 10.30 цагаас АМГ-т тог тасрах тул энэ өдөр 10.30 цагаас хойш өргөдлийн дугаар авсан аж ахуйн нэгжүүд 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 08.30 цагаас тус газрын Кадастрын нэг цэгийн үйлчилгээний өрөөнд бэлэн байна уу. 2015 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 08.30-09.00 цагийн өргөдлийн дугаар авсан аж ахуйн нэгжүүдийн өргөдлийн хугацаа 30 минутаар хойшлох болсныг анхаарна уу.

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС