2015.03.18-19 өдрүүдэд хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025420Цахир92° 37' 9.72" E45° 44' 50.10" N
NE-025420Цахир92° 44' 55.10" E45° 44' 50.10" N
NE-025420Цахир92° 44' 55.10" E45° 43' 23.79" N
NE-025420Цахир92° 37' 9.72" E45° 43' 23.79" N
NE-025420Цахир92° 37' 9.72" E45° 44' 50.10" N
NE-025424Хар морьт103° 42' 15.00" E42° 45' 30.00" N
NE-025424Хар морьт103° 46' 30.00" E42° 45' 30.00" N
NE-025424Хар морьт103° 46' 30.00" E42° 41' 0.00" N
NE-025424Хар морьт103° 42' 15.00" E42° 41' 0.00" N
NE-025424Хар морьт103° 42' 15.00" E42° 45' 30.00" N
NE-025432Зос уул94° 45' 13.16" E47° 44' 1.62" N
NE-025432Зос уул94° 30' 0.00" E47° 44' 1.62" N
NE-025432Зос уул94° 30' 0.00" E47° 52' 41.61" N
NE-025432Зос уул94° 38' 19.80" E47° 52' 41.61" N
NE-025432Зос уул94° 43' 9.80" E47° 51' 4.61" N
NE-025432Зос уул94° 45' 13.16" E47° 50' 56.21" N
NE-025432Зос уул94° 44' 59.75" E47° 50' 31.63" N
NE-025432Зос уул94° 44' 59.75" E47° 50' 1.62" N
NE-025432Зос уул94° 43' 19.79" E47° 50' 1.62" N
NE-025432Зос уул94° 43' 19.78" E47° 47' 1.61" N
NE-025432Зос уул94° 44' 59.76" E47° 47' 1.61" N
NE-025432Зос уул94° 44' 59.76" E47° 46' 41.63" N
NE-025432Зос уул94° 45' 13.16" E47° 46' 42.28" N
NE-025432Зос уул94° 45' 13.16" E47° 44' 1.62" N
NE-025434Тал102° 22' 0.82" E42° 36' 1.25" N
NE-025434Тал102° 26' 0.81" E42° 36' 1.25" N
NE-025434Тал102° 26' 0.81" E42° 35' 1.25" N
NE-025434Тал102° 22' 0.82" E42° 35' 1.25" N
NE-025434Тал102° 22' 0.82" E42° 36' 1.25" N
NE-025437Дэнж92° 59' 59.44" E47° 9' 2.39" N
NE-025437Дэнж92° 58' 59.00" E47° 9' 2.39" N
NE-025437Дэнж92° 58' 47.67" E47° 11' 11.59" N
NE-025437Дэнж92° 53' 58.90" E47° 9' 2.39" N
NE-025437Дэнж92° 53' 58.90" E47° 13' 41.52" N
NE-025437Дэнж92° 59' 59.44" E47° 13' 41.53" N
NE-025437Дэнж92° 59' 59.44" E47° 9' 2.39" N
NE-025442Алтан хүрд104° 0' 0.00" E47° 30' 1.78" N
NE-025442Алтан хүрд103° 48' 8.66" E47° 30' 1.78" N
NE-025442Алтан хүрд103° 48' 8.66" E47° 31' 26.66" N
NE-025442Алтан хүрд103° 48' 21.54" E47° 32' 2.16" N
NE-025442Алтан хүрд103° 48' 42.75" E47° 32' 41.49" N
NE-025442Алтан хүрд103° 52' 43.40" E47° 32' 41.49" N
NE-025442Алтан хүрд103° 52' 28.17" E47° 32' 6.73" N
NE-025442Алтан хүрд104° 0' 0.00" E47° 30' 57.34" N
NE-025442Алтан хүрд104° 0' 0.00" E47° 30' 1.78" N
NE-025415Бага уул95° 13' 41.32" E47° 35' 35.31" N
NE-025415Бага уул95° 11' 22.99" E47° 35' 23.47" N
NE-025415Бага уул95° 7' 14.45" E47° 34' 8.98" N
NE-025415Бага уул95° 2' 0.00" E47° 37' 39.70" N
NE-025415Бага уул95° 2' 0.00" E47° 40' 0.00" N
NE-025415Бага уул95° 13' 41.32" E47° 40' 0.00" N
NE-025415Бага уул95° 13' 41.32" E47° 35' 35.31" N
NE-025416Гозгор94° 9' 1.08" E48° 8' 6.00" N
NE-025416Гозгор94° 9' 1.08" E48° 10' 21.00" N
NE-025416Гозгор94° 10' 41.60" E48° 11' 30.66" N
NE-025416Гозгор94° 10' 44.00" E48° 11' 30.66" N
NE-025416Гозгор94° 10' 44.00" E48° 8' 30.00" N
NE-025416Гозгор94° 12' 20.00" E48° 8' 30.00" N
NE-025416Гозгор94° 12' 20.00" E48° 8' 6.00" N
NE-025416Гозгор94° 9' 1.08" E48° 8' 6.00" N
NE-025438Баян103° 6' 54.84" E42° 31' 38.04" N
NE-025438Баян103° 6' 54.84" E42° 32' 12.51" N
NE-025438Баян103° 9' 29.41" E42° 32' 12.51" N
NE-025438Баян103° 9' 29.41" E42° 31' 38.04" N
NE-025438Баян103° 6' 54.84" E42° 31' 38.04" N
NE-025419Өлгий92° 6' 59.40" E49° 15' 29.40" N
NE-025419Өлгий92° 3' 5.40" E49° 15' 29.40" N
NE-025419Өлгий92° 3' 5.40" E49° 20' 0.60" N
NE-025419Өлгий92° 3' 56.07" E49° 20' 0.60" N
NE-025419Өлгий92° 4' 18.94" E49° 19' 43.45" N
NE-025419Өлгий92° 6' 35.66" E49° 19' 6.64" N
NE-025419Өлгий92° 6' 59.40" E49° 19' 3.79" N
NE-025419Өлгий92° 6' 59.40" E49° 15' 29.40" N
NE-025428Цахир толгой99° 10' 0.41" E45° 5' 50.00" N
NE-025428Цахир толгой99° 10' 0.41" E45° 8' 50.00" N
NE-025428Цахир толгой99° 13' 57.92" E45° 8' 50.00" N
NE-025428Цахир толгой99° 11' 31.20" E45° 5' 50.00" N
NE-025428Цахир толгой99° 10' 0.41" E45° 5' 50.00" N
NE-025430Төмөрт93° 58' 0.00" E49° 22' 8.36" N
NE-025430Төмөрт93° 58' 0.00" E49° 23' 1.77" N
NE-025430Төмөрт93° 59' 59.54" E49° 23' 1.77" N
NE-025430Төмөрт93° 59' 59.54" E49° 22' 8.36" N
NE-025430Төмөрт93° 58' 0.00" E49° 22' 8.36" N
NE-025417Баян101° 14' 1.00" E45° 34' 6.00" N
NE-025417Баян101° 14' 48.00" E45° 34' 6.00" N
NE-025417Баян101° 14' 48.00" E45° 32' 48.00" N
NE-025417Баян101° 14' 1.00" E45° 32' 48.00" N
NE-025417Баян101° 14' 1.00" E45° 34' 6.00" N
NE-025418Тасархай103° 50' 19.00" E48° 5' 0.00" N
NE-025418Тасархай103° 56' 42.84" E48° 5' 0.00" N
NE-025418Тасархай103° 55' 28.94" E48° 3' 31.42" N
NE-025418Тасархай103° 57' 17.37" E48° 1' 29.38" N
NE-025418Тасархай103° 55' 34.05" E47° 59' 25.37" N
NE-025418Тасархай103° 50' 19.00" E47° 59' 25.37" N
NE-025418Тасархай103° 50' 19.00" E48° 5' 0.00" N
NE-025436Эрээн нуруу-191° 47' 2.31" E48° 23' 1.60" N
NE-025436Эрээн нуруу-191° 53' 38.19" E48° 23' 1.60" N
NE-025436Эрээн нуруу-191° 53' 38.19" E48° 20' 1.66" N
NE-025436Эрээн нуруу-191° 47' 2.31" E48° 20' 1.66" N
NE-025436Эрээн нуруу-191° 47' 2.31" E48° 23' 1.60" N
NE-025447Сүүл96° 22' 33.25" E44° 45' 55.30" N
NE-025447Сүүл96° 29' 48.00" E44° 45' 55.30" N
NE-025447Сүүл96° 29' 48.00" E44° 44' 30.78" N
NE-025447Сүүл96° 22' 33.25" E44° 44' 30.78" N
NE-025447Сүүл96° 22' 33.25" E44° 45' 55.30" N
NE-025433Үнээт92° 9' 20.00" E48° 26' 0.00" N
NE-025433Үнээт92° 12' 0.00" E48° 26' 0.00" N
NE-025433Үнээт92° 12' 0.00" E48° 25' 30.00" N
NE-025433Үнээт92° 14' 4.00" E48° 25' 30.00" N
NE-025433Үнээт92° 14' 4.00" E48° 24' 5.00" N
NE-025433Үнээт92° 11' 1.00" E48° 23' 43.00" N
NE-025433Үнээт92° 9' 52.00" E48° 20' 32.00" N
NE-025433Үнээт92° 9' 20.00" E48° 20' 0.00" N
NE-025433Үнээт92° 9' 20.00" E48° 26' 0.00" N
NE-025440Битүү89° 30' 0.00" E49° 9' 59.99" N
NE-025440Битүү89° 30' 58.90" E49° 9' 59.99" N
NE-025440Битүү89° 30' 58.90" E49° 4' 39.72" N
NE-025440Битүү89° 30' 0.00" E49° 4' 39.72" N
NE-025440Битүү89° 30' 0.00" E49° 9' 59.99" N
NE-025425Хар уул98° 5' 10.33" E44° 56' 26.45" N
NE-025425Хар уул98° 6' 29.31" E44° 55' 45.83" N
NE-025425Хар уул98° 6' 29.30" E44° 55' 45.83" N
NE-025425Хар уул98° 7' 30.33" E44° 55' 14.44" N
NE-025425Хар уул98° 12' 37.33" E44° 54' 4.44" N
NE-025425Хар уул98° 14' 24.85" E44° 54' 0.68" N
NE-025425Хар уул98° 14' 15.77" E44° 53' 5.86" N
NE-025425Хар уул98° 14' 33.87" E44° 51' 13.08" N
NE-025425Хар уул98° 12' 48.24" E44° 50' 13.74" N
NE-025425Хар уул98° 9' 9.00" E44° 50' 13.74" N
NE-025425Хар уул98° 9' 9.00" E44° 54' 44.00" N
NE-025425Хар уул98° 1' 11.00" E44° 54' 44.00" N
NE-025425Хар уул98° 1' 11.00" E44° 50' 13.74" N
NE-025425Хар уул98° 0' 0.32" E44° 50' 13.74" N
NE-025425Хар уул98° 0' 0.32" E44° 54' 42.45" N
NE-025425Хар уул97° 59' 54.09" E44° 54' 44.00" N
NE-025425Хар уул97° 59' 54.11" E44° 54' 44.00" N
NE-025425Хар уул97° 58' 46.70" E44° 55' 0.88" N
NE-025425Хар уул97° 59' 39.53" E44° 56' 16.91" N
NE-025425Хар уул98° 0' 0.35" E44° 56' 16.99" N
NE-025425Хар уул98° 0' 0.35" E44° 55' 56.47" N
NE-025425Хар уул98° 4' 0.35" E44° 55' 56.47" N
NE-025425Хар уул98° 4' 0.34" E44° 56' 22.08" N
NE-025425Хар уул98° 5' 10.33" E44° 56' 26.45" N
NE-025427Өгөөмөр103° 56' 54.33" E47° 40' 0.00" N
NE-025427Өгөөмөр103° 56' 33.40" E47° 41' 12.08" N
NE-025427Өгөөмөр103° 56' 19.17" E47° 44' 14.32" N
NE-025427Өгөөмөр103° 56' 33.40" E47° 46' 5.37" N
NE-025427Өгөөмөр103° 58' 20.00" E47° 46' 5.37" N
NE-025427Өгөөмөр103° 58' 20.00" E47° 43' 30.00" N
NE-025427Өгөөмөр104° 0' 0.00" E47° 43' 30.00" N
NE-025427Өгөөмөр104° 0' 0.00" E47° 40' 0.00" N
NE-025427Өгөөмөр103° 56' 54.33" E47° 40' 0.00" N
NE-025431Холбоо толгой95° 30' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025431Холбоо толгой95° 45' 30.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025431Холбоо толгой95° 45' 30.00" E46° 12' 48.00" N
NE-025431Холбоо толгой95° 30' 0.00" E46° 12' 48.00" N
NE-025431Холбоо толгой95° 30' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025422Шийрийн хагийн худаг92° 21' 30.00" E48° 40' 0.00" N
NE-025422Шийрийн хагийн худаг92° 29' 58.91" E48° 40' 0.00" N
NE-025422Шийрийн хагийн худаг92° 29' 58.91" E48° 37' 1.68" N
NE-025422Шийрийн хагийн худаг92° 24' 50.00" E48° 37' 1.68" N
NE-025422Шийрийн хагийн худаг92° 24' 50.00" E48° 37' 40.00" N
NE-025422Шийрийн хагийн худаг92° 21' 30.00" E48° 37' 40.00" N
NE-025422Шийрийн хагийн худаг92° 21' 30.00" E48° 40' 0.00" N
NE-025423Талын цахир96° 47' 10.00" E46° 56' 10.00" N
NE-025423Талын цахир96° 51' 0.00" E46° 56' 10.00" N
NE-025423Талын цахир96° 51' 0.00" E46° 52' 45.00" N
NE-025423Талын цахир96° 47' 10.00" E46° 52' 45.00" N
NE-025423Талын цахир96° 47' 10.00" E46° 56' 10.00" N
NE-025426Дээд91° 50' 6.58" E50° 34' 56.00" N
NE-025426Дээд91° 51' 59.12" E50° 34' 56.00" N
NE-025426Дээд91° 51' 59.12" E50° 31' 55.87" N
NE-025426Дээд91° 59' 10.00" E50° 31' 55.87" N
NE-025426Дээд91° 59' 10.00" E50° 30' 3.25" N
NE-025426Дээд91° 51' 21.01" E50° 30' 3.25" N
NE-025426Дээд91° 50' 51.38" E50° 30' 31.22" N
NE-025426Дээд91° 50' 6.58" E50° 31' 24.64" N
NE-025426Дээд91° 50' 6.58" E50° 34' 56.00" N
NE-025429Баглуурт уул95° 4' 34.21" E47° 40' 0.00" N
NE-025429Баглуурт уул95° 25' 0.00" E47° 40' 0.00" N
NE-025429Баглуурт уул95° 25' 0.00" E47° 36' 0.00" N
NE-025429Баглуурт уул95° 4' 34.21" E47° 36' 0.00" N
NE-025429Баглуурт уул95° 4' 34.21" E47° 40' 0.00" N
NE-025439Шар булан95° 22' 29.80" E49° 13' 57.23" N
NE-025439Шар булан95° 32' 0.00" E49° 13' 57.23" N
NE-025439Шар булан95° 32' 0.00" E49° 9' 41.77" N
NE-025439Шар булан95° 22' 29.80" E49° 9' 41.77" N
NE-025439Шар булан95° 22' 29.80" E49° 13' 57.23" N
NE-025444Цахир92° 9' 56.00" E49° 33' 43.00" N
NE-025444Цахир92° 14' 25.00" E49° 33' 43.00" N
NE-025444Цахир92° 14' 25.00" E49° 31' 22.00" N
NE-025444Цахир92° 9' 56.00" E49° 31' 22.00" N
NE-025444Цахир92° 9' 56.00" E49° 33' 43.00" N
NE-025445Эрдэнэс98° 11' 50.99" E44° 50' 0.70" N
NE-025445Эрдэнэс98° 14' 49.79" E44° 43' 2.65" N
NE-025445Эрдэнэс98° 14' 38.36" E44° 42' 45.05" N
NE-025445Эрдэнэс98° 14' 21.86" E44° 42' 34.08" N
NE-025445Эрдэнэс98° 14' 15.09" E44° 42' 20.05" N
NE-025445Эрдэнэс98° 14' 13.95" E44° 41' 44.01" N
NE-025445Эрдэнэс98° 14' 8.08" E44° 41' 21.21" N
NE-025445Эрдэнэс98° 13' 58.87" E44° 41' 6.18" N
NE-025445Эрдэнэс98° 13' 59.14" E44° 41' 1.47" N
NE-025445Эрдэнэс98° 10' 40.32" E44° 41' 1.45" N
NE-025445Эрдэнэс98° 10' 40.33" E44° 47' 0.99" N
NE-025445Эрдэнэс98° 11' 12.91" E44° 47' 0.01" N
NE-025445Эрдэнэс98° 11' 8.70" E44° 48' 1.20" N
NE-025445Эрдэнэс98° 10' 40.33" E44° 48' 1.20" N
NE-025445Эрдэнэс98° 10' 40.33" E44° 50' 0.70" N
NE-025445Эрдэнэс98° 11' 50.99" E44° 50' 0.70" N
NE-025446Хэт91° 40' 46.00" E49° 40' 0.00" N
NE-025446Хэт91° 42' 45.00" E49° 40' 0.00" N
NE-025446Хэт91° 42' 45.00" E49° 38' 3.00" N
NE-025446Хэт91° 40' 46.00" E49° 38' 3.00" N
NE-025446Хэт91° 40' 46.00" E49° 40' 0.00" N
NE-025421Могойн шанд97° 18' 10.00" E45° 34' 23.00" N
NE-025421Могойн шанд97° 22' 0.21" E45° 34' 23.00" N
NE-025421Могойн шанд97° 22' 0.21" E45° 34' 15.60" N
NE-025421Могойн шанд97° 21' 20.76" E45° 33' 31.14" N
NE-025421Могойн шанд97° 18' 10.00" E45° 32' 24.00" N
NE-025421Могойн шанд97° 18' 10.00" E45° 34' 23.00" N
NE-025435Хадангийн ус103° 27' 16.14" E42° 48' 54.34" N
NE-025435Хадангийн ус103° 27' 40.57" E42° 48' 54.33" N
NE-025435Хадангийн ус103° 28' 3.15" E42° 49' 0.62" N
NE-025435Хадангийн ус103° 31' 14.06" E42° 48' 48.26" N
NE-025435Хадангийн ус103° 32' 18.09" E42° 49' 6.02" N
NE-025435Хадангийн ус103° 33' 37.24" E42° 48' 46.16" N
NE-025435Хадангийн ус103° 33' 37.09" E42° 48' 29.72" N
NE-025435Хадангийн ус103° 27' 16.14" E42° 48' 29.72" N
NE-025435Хадангийн ус103° 27' 16.14" E42° 48' 54.34" N
NE-025441Үенч91° 45' 15.00" E45° 57' 1.31" N
NE-025441Үенч91° 51' 26.77" E45° 57' 1.31" N
NE-025441Үенч91° 48' 57.33" E45° 55' 40.05" N
NE-025441Үенч91° 46' 47.48" E45° 55' 10.43" N
NE-025441Үенч91° 44' 26.31" E45° 54' 12.34" N
NE-025441Үенч91° 43' 56.40" E45° 53' 6.00" N
NE-025441Үенч91° 39' 46.00" E45° 53' 6.00" N
NE-025441Үенч91° 39' 46.00" E45° 54' 35.00" N
NE-025441Үенч91° 45' 15.00" E45° 54' 35.00" N
NE-025441Үенч91° 45' 15.00" E45° 57' 1.31" N
NE-025443Зам96° 11' 27.00" E45° 17' 1.49" N
NE-025443Зам96° 11' 27.00" E45° 15' 31.48" N
NE-025443Зам96° 1' 0.00" E45° 15' 31.48" N
NE-025443Зам96° 1' 0.00" E45° 17' 1.49" N
NE-025443Зам96° 11' 27.00" E45° 17' 1.49" N