Ашигт малтмалын газар нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн  19.12, 20.1, 24.2, 26.9, 49.7, 60.9 дэх заалт, Засгийн газрын 2014 оны 239 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхит болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуул хийх зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг  санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

1. Увс аймгийн Наранбулаг, Өлгий сумдын нутаг, 10033.55 га бүхий Баруун хавцал нэртэй талбай

Санал ирүүлэх талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1.

92

20

59.18

49

1

31.74

2.

92

14

59.18

49

1

31.73

3.

92

14

59.21

49

8

56.73

4.

92

20

59.19

49

8

56.74

Босго үнэ: 18 060 390 төгрөг

Талбайн код: СШ 1-1

2. Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын нутаг, 4903.59 га бүхий Чигэртэй-1 нэртэй талбай

Санал ирүүлэх талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1.

90

30

0

47

58

0

2.

90

35

59.11

47

58

0

3.

90

35

59.11

47

56

44.01

4.

90

32

54.8

47

53

39.7

5.

90

30

0

47

53

39.7

Босго үнэ: 11 003 656 төгрөг

Талбайн код: СШ 1-2

3. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Улаанхус сумдын нутаг, 6438.75 га бүхий Алтайн нэртэй талбай

Санал ирүүлэх талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1.

89

14

55.85

49

0

0

2.

89

14

55.85

48

59

2.7

3.

89

18

2.85

48

59

2.7

4.

89

18

2.86

48

51

15.69

5.

89

14

27.12

48

51

15.69

6.

89

14

27.12

49

0

0

Босго үнэ: 14 448 555 төгрөг

Талбайн код: СШ 1-3

4. Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын нутаг, 2393.76 га бүхий Хотгор нэртэй талбай

Санал ирүүлэх талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1.

90

18

2.95

48

32

58.66

2.

90

18

2.95

48

30

1.67

3.

90

16

43.99

48

30

1.67

4.

90

16

43.97

48

30

46.67

5.

90

14

39.87

48

30

46.67

6.

90

14

39.87

48

32

21.67

7.

90

11

19.96

48

32

21.67

8.

90

11

19.96

48

32

58.65

Босго үнэ: 5 371 598 төгрөг

Талбайн код: СШ 1-4

5. Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын нутаг, 2994.04 га бүхий     Бахлайн нуруу нэртэй талбай

Санал ирүүлэх талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1.

90

15

58.98

49

21

52.74

2.

90

12

57.96

49

21

52.74

3.

90

12

57.96

49

26

18.24

4.

90

15

58.98

49

26

18.24

Босго үнэ: 6 718 625 төгрөг

Талбайн код: СШ 1-5

6. Ховд аймгийн Дарви сумын нутаг, 1981.15 га бүхий Бумбатын алаг нэртэй талбай

Санал ирүүлэх талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1.

93

25

56.22

47

6

31.55

2.

93

26

6.54

47

5

4.6

3.

93

25

47.57

47

5

4.64

4.

93

22

32.2

47

4

25.36

5.

93

22

32.2

47

4

25.74

6.

93

20

59.08

47

5

26.35

7.

93

21

13.38

47

6

31.55

Босго үнэ: 4 445 700 төгрөг

Талбайн код: СШ 1-6

7. Ховд аймгийн Булган Үенч сумдын нутаг, 7040.75 га бүхий Улаан дэл  нэртэй талбай

Санал ирүүлэх талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1.

91

54

49.33

46

3

1.39

2.

91

54

49.33

46

0

1.37

3.

91

45

0.01

46

0

1.37

4.

91

45

0.01

46

3

1.39

Босго үнэ: 15 799 443 төгрөг

Талбайн код: СШ 1-7

8. Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутаг, 4811.56 га бүхий Энгэр толгод нэртэй талбай

Санал ирүүлэх талбайн солбицлууд

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1.

110

44

41.65

45

47

33.4

2.

110

44

41.51

45

44

31.62

3.

110

44

31.94

45

44

31.62

4.

110

44

31.92

45

41

32

5.

110

41

31.93

45

41

32

6.

110

41

31.94

45

44

1.63

7.

110

41

1.93

45

44

1.63

8.

110

41

1.93

45

44

31.62

9.

110

40

31.89

45

44

31.62

10.

110

40

1.93

45

44

16.65

11.

110

40

1.93

45

44

1.63

12.

110

38

49.95

45

44

1.63

13.

110

38

49.95

45

44

30.62

14.

110

39

21.94

45

44

30.62

15.

110

39

21.94

45

44

46.62

16.

110

39

46.94

45

44

46.62

17.

110

39

46.94

45

45

4.62

18.

110

39

21.65

45

45

4.62

19.

110

39

21.65

45

45

4.64

20.

110

39

21.94

45

45

4.64

21.

110

39

21.94

45

45

32.62

22.

110

38

49.95

45

45

32.62

23.

110

38

49.95

45

46

1.61

24.

110

42

1.95

45

46

1.61

Босго үнэ: 7 977 776 төгрөг

Талбайн код: СШ 1-8

 1. Сонгон шалгаруулалт зарлах талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмалын газрын  цахим хуудсанаас (www.mram.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмалын газраас авч болно.
 2. Үнэлгээний баримт бичгийн иж бүрдлийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлөөр үйлчилгээний хураамж болох 250.000 төгрөгөөр худалдан авна.
 3. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2015 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 09 цаг хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмалын газрын 202 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 4. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг  сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад Ашигт малтмалын газрын хурлын танхимд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцон буцааж хүлээлгэн өгнө.
 5. Ирүүлсэн саналыг АМГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан комисс нь Уул уурхайн сайдын 2015 оны 10 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”, энэхүү үнэлгээний баримт бичигт заасны дагуу үнэлнэ.
 6. Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмалын газар 202 тоот өрөө,

Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263624

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь үнэлгээний баримт бичигт заасны дагуу саналаа бэлтгэх бөгөөд саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ.

Үүнд:

 • Сонгон шалгаруултад оролцох санал / маягтын дагуу /
 • Санал гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг Монгол Банкинд бүртгэлтэй арилжааны банкинд хугацаатай байршуулсан баталгаа (Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан загварын дагуу)
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ)
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх хайгуул болон ашиглалтын ажлын төрөл хэмжээ, хугацаа, өртөг болон байгаль хамгаалахад зарцуулах зардлыг тоймлон тусгасан төсөл, төсвийн санал
 • Хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт;
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал;
 • Хайгуул, ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг явуулах, дэвшилтэт арга, аргачлал, технологийн шийдэл;
 • Сонгон шалгаруулалтаар тусгай зөвшөөрөл олгох талбайд улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлөх нөхцөл;
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан – 900018003 тоот дансанд төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР