Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын  болон ашиглалтын тусгай  зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2015 оны 3 сарын 25-ны өдрийн 203  дугаар/дүгээр/ шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

17208Х

2009.10.13

Төв, Улаан-баатар

Алтанбулаг, ХУД

Гишүүн

Орд талст  ХХК

2

11376А

2006.02.17

Улаан-баатар

Налайх

Хотгор

Топтоосго ХХК

3

13268Х

2008.02.18

Дундговь

Дэлгэрхангай

Гашуун

ДБТХ ХХК

4

9348Х

2005.02.23

Өмнөговь

Баяндалай, Ноён

Хойд цахир

Вояжерголд ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС