2015.04.08-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025655Аз101° 38' 30.51" E42° 38' 24.66" N
NE-025655Аз101° 48' 15.35" E42° 38' 38.94" N
NE-025655Аз101° 48' 20.75" E42° 37' 33.27" N
NE-025655Аз101° 48' 8.84" E42° 37' 36.24" N
NE-025655Аз101° 38' 30.51" E42° 38' 24.66" N
NE-025666Од94° 4' 31.11" E47° 24' 30.00" N
NE-025666Од94° 16' 0.00" E47° 24' 30.00" N
NE-025666Од94° 16' 0.00" E47° 20' 1.56" N
NE-025666Од94° 4' 31.11" E47° 20' 1.56" N
NE-025666Од94° 4' 31.11" E47° 24' 30.00" N
NE-025668Хулсан овоо-396° 34' 21.00" E45° 7' 54.00" N
NE-025668Хулсан овоо-396° 37' 44.00" E45° 7' 54.00" N
NE-025668Хулсан овоо-396° 37' 44.00" E45° 5' 45.00" N
NE-025668Хулсан овоо-396° 34' 21.00" E45° 5' 45.00" N
NE-025668Хулсан овоо-396° 34' 21.00" E45° 7' 54.00" N
NE-025663Шал92° 2' 1.00" E48° 16' 11.00" N
NE-025663Шал92° 3' 50.00" E48° 16' 11.00" N
NE-025663Шал92° 3' 50.00" E48° 15' 46.00" N
NE-025663Шал92° 2' 1.00" E48° 15' 46.00" N
NE-025663Шал92° 2' 1.00" E48° 16' 11.00" N
NE-025664Талын хар92° 18' 49.34" E47° 13' 1.51" N
NE-025664Талын хар92° 13' 59.33" E47° 13' 1.51" N
NE-025664Талын хар92° 13' 59.33" E47° 14' 36.67" N
NE-025664Талын хар92° 15' 56.35" E47° 14' 32.37" N
NE-025664Талын хар92° 16' 10.93" E47° 15' 56.00" N
NE-025664Талын хар92° 18' 49.34" E47° 15' 56.00" N
NE-025664Талын хар92° 18' 49.34" E47° 13' 1.51" N
NE-025656Цагаан толгой96° 25' 52.00" E45° 11' 27.00" N
NE-025656Цагаан толгой96° 30' 0.00" E45° 11' 27.00" N
NE-025656Цагаан толгой96° 30' 0.00" E45° 10' 0.00" N
NE-025656Цагаан толгой96° 31' 18.00" E45° 10' 0.00" N
NE-025656Цагаан толгой96° 31' 18.00" E45° 9' 15.00" N
NE-025656Цагаан толгой96° 25' 52.00" E45° 9' 15.00" N
NE-025656Цагаан толгой96° 25' 52.00" E45° 11' 27.00" N
NE-025662Орд103° 0' 2.00" E42° 39' 57.00" N
NE-025662Орд103° 14' 7.00" E42° 39' 57.00" N
NE-025662Орд103° 14' 7.00" E42° 37' 9.00" N
NE-025662Орд103° 0' 2.00" E42° 37' 9.00" N
NE-025662Орд103° 0' 2.00" E42° 39' 57.00" N
NE-025654Шийрийн хагийн худаг92° 21' 30.00" E48° 40' 1.69" N
NE-025654Шийрийн хагийн худаг92° 29' 59.21" E48° 40' 1.69" N
NE-025654Шийрийн хагийн худаг92° 29' 59.21" E48° 37' 1.68" N
NE-025654Шийрийн хагийн худаг92° 21' 30.00" E48° 37' 1.68" N
NE-025654Шийрийн хагийн худаг92° 21' 30.00" E48° 40' 1.69" N
NE-025657Шар тал99° 37' 0.47" E46° 11' 2.00" N
NE-025657Шар тал99° 37' 0.47" E46° 12' 1.55" N
NE-025657Шар тал99° 37' 48.46" E46° 12' 1.55" N
NE-025657Шар тал99° 37' 30.45" E46° 11' 31.55" N
NE-025657Шар тал99° 37' 30.45" E46° 11' 2.00" N
NE-025657Шар тал99° 37' 0.47" E46° 11' 2.00" N
NE-025667Хархираа91° 35' 13.00" E49° 38' 1.78" N
NE-025667Хархираа91° 33' 37.99" E49° 38' 1.78" N
NE-025667Хархираа91° 33' 37.99" E49° 38' 14.52" N
NE-025667Хархираа91° 34' 30.42" E49° 39' 20.48" N
NE-025667Хархираа91° 35' 0.35" E49° 40' 0.19" N
NE-025667Хархираа91° 35' 13.00" E49° 40' 0.19" N
NE-025667Хархираа91° 35' 13.00" E49° 38' 1.78" N
NE-025660Орлог91° 33' 20.42" E49° 40' 0.19" N
NE-025660Орлог91° 34' 36.59" E49° 40' 0.19" N
NE-025660Орлог91° 33' 54.23" E49° 39' 3.25" N
NE-025660Орлог91° 33' 20.42" E49° 38' 24.44" N
NE-025660Орлог91° 33' 20.42" E49° 40' 0.19" N
NE-025669Сонгино95° 26' 24.00" E48° 46' 2.00" N
NE-025669Сонгино95° 32' 0.00" E48° 46' 2.00" N
NE-025669Сонгино95° 32' 0.00" E48° 36' 43.00" N
NE-025669Сонгино95° 26' 24.00" E48° 36' 43.00" N
NE-025669Сонгино95° 26' 24.00" E48° 46' 2.00" N
NE-025659Галуут92° 45' 41.37" E47° 18' 2.78" N
NE-025659Галуут92° 53' 40.45" E47° 18' 2.78" N
NE-025659Галуут92° 53' 40.45" E47° 13' 41.53" N
NE-025659Галуут92° 53' 58.90" E47° 13' 41.52" N
NE-025659Галуут92° 53' 58.91" E47° 9' 2.39" N
NE-025659Галуут92° 52' 46.39" E47° 9' 50.98" N
NE-025659Галуут92° 51' 29.38" E47° 10' 54.24" N
NE-025659Галуут92° 50' 9.56" E47° 11' 57.18" N
NE-025659Галуут92° 48' 59.30" E47° 12' 55.34" N
NE-025659Галуут92° 47' 30.19" E47° 14' 1.12" N
NE-025659Галуут92° 46' 45.33" E47° 15' 11.67" N
NE-025659Галуут92° 46' 14.72" E47° 16' 21.83" N
NE-025659Галуут92° 45' 45.54" E47° 17' 37.94" N
NE-025659Галуут92° 45' 41.37" E47° 18' 2.78" N
NE-025665Мянга93° 38' 23.59" E48° 35' 40.96" N
NE-025665Мянга93° 36' 9.96" E48° 35' 40.96" N
NE-025665Мянга93° 36' 9.96" E48° 40' 0.00" N
NE-025665Мянга93° 38' 23.59" E48° 40' 0.00" N
NE-025665Мянга93° 38' 23.59" E48° 35' 40.96" N
NE-025658Улаан богоч89° 47' 53.00" E48° 35' 20.00" N
NE-025658Улаан богоч89° 49' 40.00" E48° 35' 20.00" N
NE-025658Улаан богоч89° 49' 40.00" E48° 31' 21.00" N
NE-025658Улаан богоч89° 47' 53.00" E48° 31' 21.00" N
NE-025658Улаан богоч89° 47' 53.00" E48° 35' 20.00" N
NE-025661Дэл93° 40' 30.00" E48° 25' 46.00" N
NE-025661Дэл93° 40' 30.00" E48° 29' 1.00" N
NE-025661Дэл93° 47' 5.00" E48° 29' 1.00" N
NE-025661Дэл93° 47' 5.00" E48° 25' 46.00" N
NE-025661Дэл93° 40' 30.00" E48° 25' 46.00" N