2015.04.10-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025691Сувд92° 30' 3.00" E49° 51' 58.99" N
NE-025691Сувд92° 48' 30.68" E49° 51' 58.99" N
NE-025691Сувд92° 48' 30.68" E49° 47' 22.00" N
NE-025691Сувд92° 30' 3.00" E49° 47' 22.00" N
NE-025691Сувд92° 30' 3.00" E49° 51' 58.99" N
NE-025688Холбоо толгой95° 28' 6.00" E46° 12' 49.00" N
NE-025688Холбоо толгой95° 37' 23.00" E46° 12' 49.00" N
NE-025688Холбоо толгой95° 37' 23.00" E46° 10' 58.00" N
NE-025688Холбоо толгой95° 28' 6.00" E46° 10' 58.00" N
NE-025688Холбоо толгой95° 28' 6.00" E46° 12' 49.00" N
NE-025696Багт уул-12104° 6' 53.00" E43° 51' 17.00" N
NE-025696Багт уул-12104° 6' 53.00" E43° 49' 8.00" N
NE-025696Багт уул-12103° 53' 42.00" E43° 49' 8.00" N
NE-025696Багт уул-12103° 53' 42.00" E43° 51' 17.00" N
NE-025696Багт уул-12104° 6' 53.00" E43° 51' 17.00" N
NE-025686Цэцэг нуур93° 9' 45.65" E46° 35' 45.00" N
NE-025686Цэцэг нуур93° 4' 15.00" E46° 35' 45.00" N
NE-025686Цэцэг нуур93° 4' 15.00" E46° 39' 0.00" N
NE-025686Цэцэг нуур93° 3' 59.52" E46° 39' 0.00" N
NE-025686Цэцэг нуур93° 3' 59.52" E46° 39' 35.21" N
NE-025686Цэцэг нуур93° 5' 11.18" E46° 39' 10.87" N
NE-025686Цэцэг нуур93° 7' 9.62" E46° 38' 26.09" N
NE-025686Цэцэг нуур93° 8' 48.43" E46° 37' 31.75" N
NE-025686Цэцэг нуур93° 9' 45.65" E46° 36' 45.47" N
NE-025686Цэцэг нуур93° 9' 45.65" E46° 35' 45.00" N
NE-025692Холбоо толгой-995° 54' 18.00" E46° 7' 30.00" N
NE-025692Холбоо толгой-995° 54' 18.00" E46° 5' 45.00" N
NE-025692Холбоо толгой-995° 49' 29.00" E46° 5' 45.00" N
NE-025692Холбоо толгой-995° 49' 29.00" E46° 7' 30.00" N
NE-025692Холбоо толгой-995° 54' 18.00" E46° 7' 30.00" N
NE-025685Улаан92° 24' 39.00" E49° 40' 36.00" N
NE-025685Улаан92° 24' 39.00" E49° 38' 8.00" N
NE-025685Улаан92° 28' 12.00" E49° 38' 8.00" N
NE-025685Улаан92° 29' 59.00" E49° 33' 33.00" N
NE-025685Улаан92° 22' 55.00" E49° 33' 33.00" N
NE-025685Улаан92° 18' 0.00" E49° 40' 36.00" N
NE-025685Улаан92° 24' 39.00" E49° 40' 36.00" N
NE-025690Холбоо толгой-695° 39' 42.00" E46° 20' 45.00" N
NE-025690Холбоо толгой-695° 39' 42.00" E46° 22' 38.00" N
NE-025690Холбоо толгой-695° 46' 15.00" E46° 22' 38.00" N
NE-025690Холбоо толгой-695° 46' 15.00" E46° 20' 45.00" N
NE-025690Холбоо толгой-695° 39' 42.00" E46° 20' 45.00" N
NE-025695Багт уул-13104° 6' 53.00" E43° 49' 8.00" N
NE-025695Багт уул-13104° 6' 53.00" E43° 46' 34.00" N
NE-025695Багт уул-13103° 58' 42.00" E43° 46' 34.00" N
NE-025695Багт уул-13103° 58' 42.00" E43° 49' 8.00" N
NE-025695Багт уул-13104° 6' 53.00" E43° 49' 8.00" N
NE-025684Бургалдай103° 11' 30.84" E45° 41' 1.58" N
NE-025684Бургалдай103° 0' 0.81" E45° 41' 1.58" N
NE-025684Бургалдай103° 0' 0.81" E45° 46' 1.57" N
NE-025684Бургалдай103° 11' 30.84" E45° 46' 1.57" N
NE-025684Бургалдай103° 11' 30.84" E45° 41' 1.58" N
NE-025689Холбоо толгой-595° 36' 26.00" E46° 24' 29.00" N
NE-025689Холбоо толгой-595° 41' 19.00" E46° 24' 29.00" N
NE-025689Холбоо толгой-595° 41' 19.00" E46° 22' 38.00" N
NE-025689Холбоо толгой-595° 36' 26.00" E46° 22' 38.00" N
NE-025689Холбоо толгой-595° 36' 26.00" E46° 24' 29.00" N
NE-025694Холбоо толгой-895° 45' 42.00" E46° 10' 3.00" N
NE-025694Холбоо толгой-895° 54' 18.00" E46° 10' 3.00" N
NE-025694Холбоо толгой-895° 54' 18.00" E46° 7' 30.00" N
NE-025694Холбоо толгой-895° 45' 42.00" E46° 7' 30.00" N
NE-025694Холбоо толгой-895° 45' 42.00" E46° 10' 3.00" N
NE-025687Горхи92° 15' 12.00" E49° 34' 30.00" N
NE-025687Горхи92° 15' 12.00" E49° 35' 0.80" N
NE-025687Горхи92° 20' 29.21" E49° 35' 21.76" N
NE-025687Горхи92° 20' 39.21" E49° 36' 41.76" N
NE-025687Горхи92° 15' 12.00" E49° 38' 53.00" N
NE-025687Горхи92° 15' 12.00" E49° 40' 0.00" N
NE-025687Горхи92° 24' 40.00" E49° 40' 0.00" N
NE-025687Горхи92° 24' 40.00" E49° 34' 30.00" N
NE-025687Горхи92° 15' 12.00" E49° 34' 30.00" N
NE-025693Өндөр94° 59' 1.40" E49° 15' 8.37" N
NE-025693Өндөр94° 53' 8.90" E49° 15' 8.37" N
NE-025693Өндөр94° 55' 0.52" E49° 17' 28.53" N
NE-025693Өндөр94° 56' 55.27" E49° 17' 0.73" N
NE-025693Өндөр94° 57' 10.61" E49° 16' 46.76" N
NE-025693Өндөр94° 59' 1.40" E49° 15' 8.37" N