2015.04.17-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025755Гео92° 22' 10.90" E47° 22' 34.33" N
NE-025755Гео92° 22' 10.90" E47° 22' 34.33" N
NE-025755Гео92° 22' 10.90" E47° 22' 34.33" N
NE-025755Гео92° 22' 10.90" E47° 22' 34.33" N
NE-025755Гео92° 22' 10.90" E47° 22' 34.33" N
NE-025756Дунд94° 51' 25.00" E49° 42' 31.50" N
NE-025756Дунд94° 51' 25.00" E49° 42' 31.50" N
NE-025756Дунд94° 51' 25.00" E49° 42' 31.50" N
NE-025756Дунд94° 51' 25.00" E49° 42' 31.50" N
NE-025756Дунд94° 51' 25.00" E49° 42' 31.50" N
NE-025757Эрдэнэт91° 31' 36.04" E48° 40' 56.25" N
NE-025757Эрдэнэт91° 31' 36.04" E48° 40' 56.25" N
NE-025757Эрдэнэт91° 31' 36.04" E48° 40' 56.25" N
NE-025757Эрдэнэт91° 31' 36.04" E48° 40' 56.25" N
NE-025757Эрдэнэт91° 31' 36.04" E48° 40' 56.25" N
NE-025758Шар хөндий92° 18' 40.00" E48° 41' 25.85" N
NE-025758Шар хөндий92° 18' 40.00" E48° 41' 25.85" N
NE-025758Шар хөндий92° 18' 40.00" E48° 41' 25.85" N
NE-025758Шар хөндий92° 18' 40.00" E48° 41' 25.85" N
NE-025758Шар хөндий92° 18' 40.00" E48° 41' 25.85" N