4-р сарын 20 өдрийн 120 дугаар авсан компанийн нэрс
1Талстминерал
2Есөн эрдэнэ ундарга
3Алтайхангай мастерс
4Фэйстмедиа групп
5Цэлмэг-Өргөө
6Цагаантамич
7Шунхатбаян
8Цэгцхан констракшн
9Эм Си Эй Ди
10Азхээр
11Майн Реал Сольюшн
12Баялаг эрдэс цогт
13Эм Би Би Си
14Өнөрбулган хэрлэн
15Уникон
16Англо американ дэвэлопмент
17Цаст-Агула
18Ди Эм майнинг
19Хабекомон
20Стархолдинг
21Талын монгол групп
22Болор-Аграмба
23Цагаантамич
24Алтайхангай мастерс
25Фэйстмедиа групп
26Топдаймонд дриллинг
27Эко гарц
28Эм Си Эй Ди
29Багадөш
30Оргилттэмүүлэл
31Золжаран интернэшнл
32Талын монгол групп
33Готикголд
34Ханхул ресурс
35Азхээр
36Цагаантамич
37Баялаг эрдэс цогт
38Мөнгөн нахиа
39СННС
40Мөнхийн судар
41Англо американ дэвэлопмент
42Хабекомон
43Эс Би Эйч
44Цэлмэг-Өргөө
45Талын монгол групп
46Мэжиклаборатори
47Цэгцхан констракшн
48Голден гео физик
49Жи Эй Кэй
50Глобалвалю майнинг
51Эм Би Би Си
52Топдаймонд дриллинг
53Улаантолгой консалтинг
54Англо американ дэвэлопмент
55Оргилттэмүүлэл
56Цэлмэг-Өргөө
57Цаст-Агула
58Багадөш
59Ханхул ресурс
60Глобалвалю майнинг
61Жи Эй Кэй
62Голденмэридиан
63Англо американ дэвэлопмент
64Мэжиклаборатори
65 Готикголд
66Глобалвалю майнинг
67Стархолдинг
68Англо американ дэвэлопмент
69Мөнхийн судар
70Болор-Аграмба
71Жи Эй Кэй
72Оргилттэмүүлэл
73Англо американ дэвэлопмент
74Багадөш
75Цимофон
76Стархолдинг
77Англо американ дэвэлопмент
78Жи Эй Кэй
79Оргилттэмүүлэл
80Универсалнобле майнинг
81Мэжиклаборатори
82Цагаагчуудконстракшн
83Мөнгөн нахиа
84Багадөш
85Англо американ дэвэлопмент
86Мөнхийн судар
87Улаантолгой консалтинг
88Болор-Аграмба
89Жи Эй Кэй
90Глобалвалю майнинг
91Цимофон
92Болор-Аграмба
93Саяардриллинг
94Мөнгөн нахиа
95Мэжиклаборатори
96Мөнгөн нахиа
97Ширээгийн шугуй
98Мөнгөн нахиа
99Топдаймонд дриллинг
100Мөнгөн нахиа
101Цимофон
102Мөнгөн нахиа
103Мэжиклаборатори
104Мөнгөн нахиа
105Цимофон
106Мөнгөн нахиа
107Болор-Аграмба
108Мөнгөн нахиа
109Цимофон
110Мөнхийн судар
111Мөнхийн судар
112Мэжиклаборатори
113Болор-Аграмба
114Цимофон
115Жи Эй Кэй
116Мэжиклаборатори
117Глобалвалю майнинг
118Мэжиклаборатори
119Жи Эй Кэй
120Цимофон