2015.04.28-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025816Улаан92° 24' 40.00" E49° 38' 8.00" N
NE-025816Улаан92° 28' 10.00" E49° 38' 8.00" N
NE-025816Улаан92° 29' 59.23" E49° 33' 31.76" N
NE-025816Улаан92° 24' 40.00" E49° 33' 31.76" N
NE-025816Улаан92° 24' 40.00" E49° 38' 8.00" N
NE-025819Санчир90° 28' 59.55" E48° 20' 1.62" N
NE-025819Санчир90° 26' 14.99" E48° 20' 1.62" N
NE-025819Санчир90° 26' 14.99" E48° 23' 30.15" N
NE-025819Санчир90° 28' 5.77" E48° 23' 30.15" N
NE-025819Санчир90° 28' 42.28" E48° 22' 1.86" N
NE-025819Санчир90° 28' 42.97" E48° 22' 1.40" N
NE-025819Санчир90° 28' 59.55" E48° 20' 1.62" N
NE-025823Алт89° 52' 48.00" E48° 58' 50.00" N
NE-025823Алт89° 53' 30.00" E48° 58' 50.00" N
NE-025823Алт89° 53' 30.00" E48° 58' 30.00" N
NE-025823Алт89° 52' 48.00" E48° 58' 30.00" N
NE-025823Алт89° 52' 48.00" E48° 58' 50.00" N
NE-025820Буулт93° 43' 47.00" E50° 18' 5.00" N
NE-025820Буулт93° 56' 35.00" E50° 18' 5.00" N
NE-025820Буулт93° 56' 35.00" E50° 12' 10.00" N
NE-025820Буулт93° 43' 47.00" E50° 12' 10.00" N
NE-025820Буулт93° 43' 47.00" E50° 18' 5.00" N
NE-025827Бархас90° 6' 17.95" E48° 59' 37.58" N
NE-025827Бархас90° 5' 52.23" E48° 59' 18.12" N
NE-025827Бархас90° 5' 49.43" E48° 59' 20.96" N
NE-025827Бархас90° 5' 49.24" E48° 59' 20.78" N
NE-025827Бархас90° 5' 49.08" E48° 59' 20.94" N
NE-025827Бархас90° 5' 17.51" E48° 58' 51.87" N
NE-025827Бархас90° 3' 29.80" E48° 57' 30.35" N
NE-025827Бархас90° 2' 38.98" E48° 57' 40.24" N
NE-025827Бархас90° 1' 44.76" E48° 57' 41.07" N
NE-025827Бархас90° 1' 20.81" E48° 58' 7.64" N
NE-025827Бархас90° 0' 41.72" E48° 58' 24.24" N
NE-025827Бархас90° 0' 41.36" E48° 58' 24.22" N
NE-025827Бархас90° 0' 41.35" E48° 58' 24.22" N
NE-025827Бархас89° 59' 58.98" E48° 58' 21.32" N
NE-025827Бархас89° 59' 58.98" E49° 0' 1.70" N
NE-025827Бархас90° 6' 17.95" E49° 0' 1.70" N
NE-025827Бархас90° 6' 17.95" E48° 59' 37.58" N
NE-025826Шар дэл92° 28' 43.00" E48° 23' 0.63" N
NE-025826Шар дэл92° 25' 0.00" E48° 23' 40.10" N
NE-025826Шар дэл92° 25' 0.00" E48° 33' 51.00" N
NE-025826Шар дэл92° 28' 43.00" E48° 33' 51.00" N
NE-025826Шар дэл92° 28' 43.00" E48° 23' 0.63" N
NE-025822Холбоо толгой-395° 45' 30.00" E46° 20' 45.00" N
NE-025822Холбоо толгой-395° 50' 40.00" E46° 20' 45.00" N
NE-025822Холбоо толгой-395° 50' 40.00" E46° 16' 57.00" N
NE-025822Холбоо толгой-395° 45' 30.00" E46° 16' 57.00" N
NE-025822Холбоо толгой-395° 45' 30.00" E46° 20' 45.00" N
NE-025817Талын хар93° 31' 58.51" E49° 20' 0.00" N
NE-025817Талын хар93° 49' 40.77" E49° 20' 0.00" N
NE-025817Талын хар93° 48' 59.67" E49° 17' 13.22" N
NE-025817Талын хар93° 31' 58.51" E49° 19' 25.76" N
NE-025817Талын хар93° 31' 58.51" E49° 20' 0.00" N
NE-025825Дарви93° 26' 9.00" E47° 6' 30.00" N
NE-025825Дарви93° 29' 56.00" E47° 6' 30.00" N
NE-025825Дарви93° 29' 56.00" E47° 5' 6.00" N
NE-025825Дарви93° 26' 9.00" E47° 5' 6.00" N
NE-025825Дарви93° 26' 9.00" E47° 6' 30.00" N
NE-025818Урт93° 28' 23.00" E47° 11' 53.00" N
NE-025818Урт93° 29' 56.00" E47° 11' 53.00" N
NE-025818Урт93° 29' 56.00" E47° 6' 32.00" N
NE-025818Урт93° 28' 23.00" E47° 6' 32.00" N
NE-025818Урт93° 28' 23.00" E47° 11' 53.00" N
NE-025829Тахилт92° 44' 50.00" E49° 37' 5.00" N
NE-025829Тахилт92° 44' 50.00" E49° 30' 38.00" N
NE-025829Тахилт92° 42' 40.00" E49° 30' 38.00" N
NE-025829Тахилт92° 42' 40.00" E49° 32' 38.00" N
NE-025829Тахилт92° 37' 59.26" E49° 32' 38.00" N
NE-025829Тахилт92° 37' 59.26" E49° 34' 51.78" N
NE-025829Тахилт92° 39' 59.26" E49° 34' 51.78" N
NE-025829Тахилт92° 39' 59.27" E49° 36' 11.78" N
NE-025829Тахилт92° 37' 59.27" E49° 36' 11.78" N
NE-025829Тахилт92° 37' 59.26" E49° 37' 5.00" N
NE-025829Тахилт92° 43' 24.34" E49° 37' 5.00" N
NE-025829Тахилт92° 42' 4.18" E49° 36' 46.05" N
NE-025829Тахилт92° 41' 45.22" E49° 35' 7.83" N
NE-025829Тахилт92° 42' 55.87" E49° 35' 2.67" N
NE-025829Тахилт92° 44' 47.87" E49° 35' 59.53" N
NE-025829Тахилт92° 43' 42.40" E49° 37' 5.00" N
NE-025829Тахилт92° 44' 50.00" E49° 37' 5.00" N
NE-025830Оргил95° 10' 16.25" E48° 13' 50.00" N
NE-025830Оргил95° 2' 59.80" E48° 13' 50.00" N
NE-025830Оргил95° 2' 59.80" E48° 17' 1.67" N
NE-025830Оргил95° 8' 18.27" E48° 17' 1.67" N
NE-025830Оргил95° 10' 16.25" E48° 13' 50.00" N
NE-025821Хөх толгой96° 33' 51.20" E46° 46' 39.58" N
NE-025821Хөх толгой96° 45' 0.31" E46° 46' 39.58" N
NE-025821Хөх толгой96° 45' 0.31" E46° 42' 25.71" N
NE-025821Хөх толгой96° 43' 16.00" E46° 42' 53.00" N
NE-025821Хөх толгой96° 41' 24.00" E46° 43' 3.00" N
NE-025821Хөх толгой96° 39' 44.00" E46° 42' 26.00" N
NE-025821Хөх толгой96° 38' 51.17" E46° 42' 23.10" N
NE-025821Хөх толгой96° 38' 51.17" E46° 43' 7.55" N
NE-025821Хөх толгой96° 37' 20.20" E46° 43' 7.55" N
NE-025821Хөх толгой96° 37' 20.20" E46° 44' 21.58" N
NE-025821Хөх толгой96° 33' 51.20" E46° 44' 21.58" N
NE-025821Хөх толгой96° 33' 51.20" E46° 46' 39.58" N
NE-025824Уушиг94° 45' 50.00" E49° 0' 30.00" N
NE-025824Уушиг94° 33' 45.00" E49° 0' 30.00" N
NE-025824Уушиг94° 33' 45.00" E49° 8' 20.00" N
NE-025824Уушиг94° 45' 50.00" E49° 8' 20.00" N
NE-025824Уушиг94° 45' 50.00" E49° 0' 30.00" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 55' 8.97" E48° 57' 59.99" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 55' 8.97" E48° 57' 26.71" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 50' 38.97" E48° 57' 26.71" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 50' 38.97" E48° 57' 35.94" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 52' 44.94" E48° 57' 44.38" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 52' 57.23" E48° 57' 42.76" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 52' 57.42" E48° 57' 42.81" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 52' 57.63" E48° 57' 42.78" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 53' 29.34" E48° 57' 50.81" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 54' 6.18" E48° 57' 31.41" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 54' 6.38" E48° 57' 31.53" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 54' 6.58" E48° 57' 31.43" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 54' 55.72" E48° 58' 2.17" N
NE-025828Цагаан эрэг89° 55' 8.97" E48° 57' 59.99" N