2015.05.06-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025867Алтан ам94° 44' 59.76" E48° 17' 1.65" N
NE-025867Алтан ам94° 45' 54.29" E48° 17' 1.65" N
NE-025867Алтан ам94° 49' 59.75" E48° 11' 1.66" N
NE-025867Алтан ам94° 52' 39.76" E48° 10' 1.66" N
NE-025867Алтан ам94° 53' 39.76" E48° 10' 1.66" N
NE-025867Алтан ам94° 53' 29.76" E48° 9' 26.65" N
NE-025867Алтан ам94° 50' 59.75" E48° 10' 1.66" N
NE-025867Алтан ам94° 48' 39.74" E48° 10' 1.66" N
NE-025867Алтан ам94° 44' 59.76" E48° 16' 21.61" N
NE-025867Алтан ам94° 44' 59.76" E48° 17' 1.65" N
NE-025868Зээлийн ам93° 56' 48.50" E49° 49' 23.00" N
NE-025868Зээлийн ам94° 0' 0.00" E49° 49' 23.00" N
NE-025868Зээлийн ам94° 0' 0.00" E49° 44' 37.00" N
NE-025868Зээлийн ам93° 56' 48.50" E49° 44' 37.00" N
NE-025868Зээлийн ам93° 56' 48.50" E49° 49' 23.00" N
NE-025869Мөнгөт-196° 59' 5.21" E46° 49' 21.80" N
NE-025869Мөнгөт-197° 9' 45.00" E46° 49' 21.80" N
NE-025869Мөнгөт-197° 9' 45.00" E46° 46' 30.00" N
NE-025869Мөнгөт-197° 1' 0.00" E46° 46' 30.00" N
NE-025869Мөнгөт-197° 1' 0.00" E46° 44' 0.00" N
NE-025869Мөнгөт-196° 59' 5.21" E46° 44' 0.00" N
NE-025869Мөнгөт-196° 59' 5.21" E46° 49' 21.80" N
NE-025870Тост103° 55' 38.00" E48° 25' 41.00" N
NE-025870Тост104° 0' 0.00" E48° 25' 41.00" N
NE-025870Тост104° 0' 0.00" E48° 14' 0.00" N
NE-025870Тост103° 55' 38.00" E48° 14' 0.00" N
NE-025870Тост103° 55' 38.00" E48° 25' 41.00" N
NE-025871Харуулт97° 16' 21.00" E46° 26' 34.00" N
NE-025871Харуулт97° 10' 47.55" E46° 26' 34.00" N
NE-025871Харуулт97° 10' 20.04" E46° 26' 50.15" N
NE-025871Харуулт97° 10' 48.48" E46° 26' 56.16" N
NE-025871Харуулт97° 10' 41.33" E46° 27' 45.78" N
NE-025871Харуулт97° 9' 41.28" E46° 27' 50.75" N
NE-025871Харуулт97° 9' 16.00" E46° 28' 2.08" N
NE-025871Харуулт97° 9' 16.00" E46° 30' 56.00" N
NE-025871Харуулт97° 16' 21.00" E46° 30' 56.00" N
NE-025871Харуулт97° 16' 21.00" E46° 26' 34.00" N
NE-025872Алтат ам94° 8' 0.00" E48° 20' 0.00" N
NE-025872Алтат ам94° 8' 19.50" E48° 20' 0.00" N
NE-025872Алтат ам94° 8' 19.50" E48° 13' 30.00" N
NE-025872Алтат ам94° 8' 0.00" E48° 13' 30.00" N
NE-025872Алтат ам94° 8' 0.00" E48° 20' 0.00" N
NE-025873Мөнгөт-296° 24' 50.00" E46° 53' 3.19" N
NE-025873Мөнгөт-296° 31' 17.69" E46° 53' 3.19" N
NE-025873Мөнгөт-296° 32' 51.23" E46° 51' 46.96" N
NE-025873Мөнгөт-296° 35' 52.95" E46° 52' 40.94" N
NE-025873Мөнгөт-296° 35' 55.84" E46° 53' 3.19" N
NE-025873Мөнгөт-296° 47' 0.00" E46° 53' 3.19" N
NE-025873Мөнгөт-296° 47' 0.00" E46° 49' 40.00" N
NE-025873Мөнгөт-296° 24' 50.00" E46° 49' 40.00" N
NE-025873Мөнгөт-296° 24' 50.00" E46° 53' 3.19" N
NE-025874Онгиу94° 20' 29.62" E48° 54' 48.95" N
NE-025874Онгиу94° 19' 4.61" E48° 54' 5.73" N
NE-025874Онгиу94° 10' 41.58" E48° 53' 47.73" N
NE-025874Онгиу94° 9' 59.64" E48° 53' 33.98" N
NE-025874Онгиу94° 9' 59.63" E48° 55' 21.27" N
NE-025874Онгиу94° 12' 45.59" E48° 55' 21.73" N
NE-025874Онгиу94° 18' 9.62" E48° 55' 20.73" N
NE-025874Онгиу94° 20' 29.62" E48° 56' 43.73" N
NE-025874Онгиу94° 20' 29.62" E48° 54' 48.95" N