Ашигт малтмалын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.5 дахь хэсгийг үндэслэн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан өргөдлүүд.