Дугаар авсан компанийн нэрс
1Ихшижир эрдэнэ
2Оюусувдын хишиг
3 Бэйсикметал майнинг
4Алтайхангай мастерс
5Амазонресурс
6Баялаг минералс
7Нэгүүндриллинг
8Баянхонгор тамгат
9Талын монгол групп
10МОЗТ
11Ихшижир эрдэнэ
12Дэнжийн солонго
13Хабекомон
14Эс Би Эйч
15Синхизит ресурс
16Энсонголия холдинг
17Ихшижир эрдэнэ
18Талын монгол групп
19Нэгүүндриллинг
20Баянхонгор тамгат
21МОЗТ
22Оюусувдын хишиг
23Фэстжампер
24Талын монгол групп
25Хабекомон
26Эс Би Эйч
27Сансарсүлжээ
28Фэстжампер
29Синхизит ресурс
30Талын монгол групп
31Англо американ дэвэлопмент
32Эс Би Эйч
33Англо американ дэвэлопмент
34Синхизит ресурс
35Будресорс
36Англо американ дэвэлопмент
37Иххардал
38Фэстжампер
39Амазонресурс
40Эс Би Эйч
41Англо американ дэвэлопмент
42Амазонресурс
43Синхизит ресурс
44Англо американ дэвэлопмент
45Шинэ эрдэнэ интернэшнл
46Талын монгол групп
47Англо американ дэвэлопмент
48Англо американ дэвэлопмент
49Сансарсүлжээ
50Англо американ дэвэлопмент
51Синхизит ресурс
52Англо американ дэвэлопмент
53Талын монгол групп
54Англо американ дэвэлопмент
55Дэнжийн солонго
56Талын монгол групп
57Талын монгол групп
58Талын монгол групп
59Сансарсүлжээ
60Талын монгол групп
61Англо американ дэвэлопмент
62Баянхонгор тамгат
63Англо американ дэвэлопмент
64Англо американ дэвэлопмент
65Англо американ дэвэлопмент
66Амазонресурс
67Хаанбуурынх
68Англо американ дэвэлопмент
69Англо американ дэвэлопмент
70Будресорс
71Шинэ эрдэнэ интернэшнл
72Энсонголия холдинг
73Чандмань алтай майнинг
74Майн валюшн энд консалтинг
75Эс Ар Эм
76Магма майнс