2015.05.12-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025886Эрдэнэ97° 34' 36.00" E45° 8' 1.00" N
NE-025886Эрдэнэ97° 41' 55.00" E45° 8' 1.00" N
NE-025886Эрдэнэ97° 41' 55.00" E45° 0' 6.00" N
NE-025886Эрдэнэ97° 34' 36.00" E45° 0' 6.00" N
NE-025886Эрдэнэ97° 34' 36.00" E45° 8' 1.00" N
NE-025880Бор цахир97° 34' 36.00" E45° 8' 1.00" N
NE-025880Бор цахир97° 41' 55.00" E45° 8' 1.00" N
NE-025880Бор цахир97° 41' 55.00" E45° 0' 6.00" N
NE-025880Бор цахир97° 34' 36.00" E45° 0' 6.00" N
NE-025880Бор цахир97° 34' 36.00" E45° 8' 1.00" N
NE-025877Урианхай уул95° 9' 9.23" E49° 10' 16.55" N
NE-025877Урианхай уул95° 11' 56.00" E49° 10' 16.55" N
NE-025877Урианхай уул95° 11' 56.00" E49° 9' 36.00" N
NE-025877Урианхай уул95° 9' 9.23" E49° 9' 36.00" N
NE-025877Урианхай уул95° 9' 9.23" E49° 10' 16.55" N
NE-025878Алтан хөндий93° 52' 37.01" E48° 20' 10.00" N
NE-025878Алтан хөндий94° 8' 19.50" E48° 20' 10.00" N
NE-025878Алтан хөндий94° 8' 19.50" E48° 20' 1.67" N
NE-025878Алтан хөндий93° 55' 59.55" E48° 20' 1.65" N
NE-025878Алтан хөндий93° 55' 59.52" E48° 13' 50.00" N
NE-025878Алтан хөндий93° 55' 40.00" E48° 13' 50.00" N
NE-025878Алтан хөндий93° 55' 40.00" E48° 19' 40.00" N
NE-025878Алтан хөндий93° 52' 37.01" E48° 19' 40.00" N
NE-025878Алтан хөндий93° 52' 37.01" E48° 20' 10.00" N
NE-025881Улаан чулуут97° 15' 0.00" E45° 55' 3.00" N
NE-025881Улаан чулуут97° 19' 31.00" E45° 55' 3.00" N
NE-025881Улаан чулуут97° 19' 31.00" E45° 54' 57.00" N
NE-025881Улаан чулуут97° 21' 0.00" E45° 54' 57.00" N
NE-025881Улаан чулуут97° 21' 0.00" E45° 50' 0.00" N
NE-025881Улаан чулуут97° 15' 0.00" E45° 50' 0.00" N
NE-025881Улаан чулуут97° 15' 0.00" E45° 55' 3.00" N
NE-025884Өгөөмөр уул95° 16' 16.37" E49° 4' 30.43" N
NE-025884Өгөөмөр уул95° 16' 16.37" E49° 9' 41.77" N
NE-025884Өгөөмөр уул95° 16' 55.14" E49° 7' 46.86" N
NE-025884Өгөөмөр уул95° 17' 2.03" E49° 5' 37.63" N
NE-025884Өгөөмөр уул95° 16' 20.67" E49° 4' 30.43" N
NE-025884Өгөөмөр уул95° 16' 16.37" E49° 4' 30.43" N
NE-025882Баян таац101° 14' 38.98" E45° 31' 31.65" N
NE-025882Баян таац101° 14' 38.98" E45° 32' 42.00" N
NE-025882Баян таац101° 14' 1.00" E45° 32' 42.00" N
NE-025882Баян таац101° 14' 1.00" E45° 32' 48.00" N
NE-025882Баян таац101° 14' 48.00" E45° 32' 48.00" N
NE-025882Баян таац101° 14' 48.00" E45° 32' 51.00" N
NE-025882Баян таац101° 15' 18.49" E45° 32' 51.00" N
NE-025882Баян таац101° 14' 38.98" E45° 31' 31.65" N
NE-025885Галуут96° 30' 1.00" E46° 22' 58.00" N
NE-025885Галуут96° 37' 30.00" E46° 22' 58.00" N
NE-025885Галуут96° 37' 30.00" E46° 20' 28.00" N
NE-025885Галуут96° 30' 1.00" E46° 20' 28.00" N
NE-025885Галуут96° 30' 1.00" E46° 22' 58.00" N
NE-025887Тогоот94° 6' 0.00" E47° 42' 40.00" N
NE-025887Тогоот94° 6' 0.00" E47° 45' 55.00" N
NE-025887Тогоот94° 12' 0.00" E47° 45' 55.00" N
NE-025887Тогоот94° 12' 0.00" E47° 42' 40.00" N
NE-025887Тогоот94° 6' 0.00" E47° 42' 40.00" N
NE-025879Зүүн булаг97° 22' 0.26" E46° 16' 30.00" N
NE-025879Зүүн булаг97° 30' 0.00" E46° 16' 30.00" N
NE-025879Зүүн булаг97° 30' 0.00" E46° 9' 50.00" N
NE-025879Зүүн булаг97° 20' 5.90" E46° 9' 50.00" N
NE-025879Зүүн булаг97° 20' 5.90" E46° 11' 51.55" N
NE-025879Зүүн булаг97° 22' 0.26" E46° 11' 51.55" N
NE-025879Зүүн булаг97° 22' 0.26" E46° 16' 30.00" N
NE-025883Цагаан толгой88° 44' 46.00" E49° 6' 11.25" N
NE-025883Цагаан толгой88° 46' 2.57" E49° 5' 34.40" N
NE-025883Цагаан толгой88° 50' 0.18" E49° 5' 15.62" N
NE-025883Цагаан толгой88° 54' 20.66" E49° 6' 12.10" N
NE-025883Цагаан толгой88° 57' 18.32" E49° 7' 11.51" N
NE-025883Цагаан толгой89° 0' 0.00" E49° 7' 19.34" N
NE-025883Цагаан толгой89° 0' 0.00" E49° 4' 52.71" N
NE-025883Цагаан толгой88° 59' 58.81" E49° 4' 52.71" N
NE-025883Цагаан толгой88° 59' 58.82" E49° 2' 45.39" N
NE-025883Цагаан толгой88° 59' 33.64" E49° 2' 18.69" N
NE-025883Цагаан толгой88° 59' 19.45" E49° 1' 15.47" N
NE-025883Цагаан толгой88° 59' 58.82" E49° 0' 59.16" N
NE-025883Цагаан толгой88° 59' 58.82" E49° 0' 1.71" N
NE-025883Цагаан толгой88° 44' 46.00" E49° 0' 1.71" N
NE-025883Цагаан толгой88° 44' 46.00" E49° 0' 50.12" N
NE-025883Цагаан толгой88° 46' 47.90" E49° 0' 46.30" N
NE-025883Цагаан толгой88° 44' 46.00" E49° 1' 21.10" N
NE-025883Цагаан толгой88° 44' 46.00" E49° 1' 54.00" N
NE-025883Цагаан толгой88° 52' 0.00" E49° 1' 54.00" N
NE-025883Цагаан толгой88° 52' 0.00" E49° 4' 10.00" N
NE-025883Цагаан толгой88° 44' 46.00" E49° 4' 10.00" N
NE-025883Цагаан толгой88° 44' 46.00" E49° 6' 11.25" N