2015.05.21-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025941Нүцгэн тал 296° 18' 10.00" E45° 8' 38.00" N
NE-025941Нүцгэн тал 296° 22' 10.00" E45° 8' 38.00" N
NE-025941Нүцгэн тал 296° 22' 10.00" E45° 6' 49.00" N
NE-025941Нүцгэн тал 296° 18' 10.00" E45° 6' 49.00" N
NE-025941Нүцгэн тал 296° 18' 10.00" E45° 8' 38.00" N
NE-025943Нүцгэн тал 496° 9' 57.00" E45° 12' 42.00" N
NE-025943Нүцгэн тал 496° 15' 44.00" E45° 12' 42.00" N
NE-025943Нүцгэн тал 496° 15' 44.00" E45° 11' 12.00" N
NE-025943Нүцгэн тал 496° 9' 57.00" E45° 11' 12.00" N
NE-025943Нүцгэн тал 496° 9' 57.00" E45° 12' 42.00" N
NE-025939Аараг99° 14' 0.41" E43° 20' 0.00" N
NE-025939Аараг99° 19' 5.00" E43° 20' 0.00" N
NE-025939Аараг99° 19' 5.00" E43° 18' 0.00" N
NE-025939Аараг99° 14' 0.41" E43° 18' 0.00" N
NE-025939Аараг99° 14' 0.41" E43° 20' 0.00" N
NE-025940Нүцгэн тал 196° 17' 0.00" E45° 11' 28.00" N
NE-025940Нүцгэн тал 196° 20' 22.00" E45° 11' 28.00" N
NE-025940Нүцгэн тал 196° 20' 22.00" E45° 8' 38.00" N
NE-025940Нүцгэн тал 196° 17' 0.00" E45° 8' 38.00" N
NE-025940Нүцгэн тал 196° 17' 0.00" E45° 11' 28.00" N
NE-025942Нүцгэн тал 396° 19' 35.00" E45° 6' 49.00" N
NE-025942Нүцгэн тал 396° 24' 6.00" E45° 6' 49.00" N
NE-025942Нүцгэн тал 396° 24' 6.00" E45° 5' 54.00" N
NE-025942Нүцгэн тал 396° 19' 35.00" E45° 5' 54.00" N
NE-025942Нүцгэн тал 396° 19' 35.00" E45° 6' 49.00" N
NE-025944Нүцгэн тал 596° 9' 57.00" E45° 11' 12.00" N
NE-025944Нүцгэн тал 596° 13' 25.00" E45° 11' 12.00" N
NE-025944Нүцгэн тал 596° 13' 25.00" E45° 9' 54.00" N
NE-025944Нүцгэн тал 596° 9' 57.00" E45° 9' 54.00" N
NE-025944Нүцгэн тал 596° 9' 57.00" E45° 11' 12.00" N