2015.05.27-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025965Наран92° 20' 0.00" E49° 54' 23.06" N
NE-025965Наран92° 30' 0.00" E49° 54' 23.06" N
NE-025965Наран92° 30' 0.00" E49° 50' 30.59" N
NE-025965Наран92° 20' 0.00" E49° 50' 30.59" N
NE-025965Наран92° 20' 0.00" E49° 54' 23.06" N
NE-025963Байвгай94° 38' 5.24" E48° 52' 51.79" N
NE-025963Байвгай94° 39' 35.65" E48° 53' 45.21" N
NE-025963Байвгай94° 41' 25.49" E48° 54' 11.05" N
NE-025963Байвгай94° 42' 32.26" E48° 54' 21.82" N
NE-025963Байвгай94° 43' 41.19" E48° 54' 11.05" N
NE-025963Байвгай94° 43' 47.10" E48° 54' 21.82" N
NE-025963Байвгай94° 46' 29.63" E48° 54' 21.82" N
NE-025963Байвгай94° 46' 29.63" E48° 52' 51.79" N
NE-025963Байвгай94° 38' 5.24" E48° 52' 51.79" N
NE-025969Цэцэг94° 16' 59.66" E48° 20' 10.00" N
NE-025969Цэцэг94° 28' 59.00" E48° 20' 10.00" N
NE-025969Цэцэг94° 28' 59.00" E48° 11' 58.00" N
NE-025969Цэцэг94° 16' 59.66" E48° 11' 58.00" N
NE-025969Цэцэг94° 16' 59.66" E48° 20' 10.00" N
NE-025966Баруун тэрмэс-292° 13' 7.37" E50° 31' 28.29" N
NE-025966Баруун тэрмэс-292° 21' 34.81" E50° 31' 28.29" N
NE-025966Баруун тэрмэс-292° 21' 34.81" E50° 28' 46.14" N
NE-025966Баруун тэрмэс-292° 13' 7.37" E50° 28' 46.14" N
NE-025966Баруун тэрмэс-292° 13' 7.37" E50° 31' 28.29" N
NE-025968Баруун тэрмэс-392° 21' 48.27" E50° 40' 1.87" N
NE-025968Баруун тэрмэс-392° 26' 2.79" E50° 41' 47.43" N
NE-025968Баруун тэрмэс-392° 28' 48.80" E50° 40' 1.87" N
NE-025968Баруун тэрмэс-392° 21' 48.27" E50° 40' 1.87" N
NE-025964Алт89° 50' 38.97" E48° 57' 51.14" N
NE-025964Алт89° 50' 38.98" E48° 59' 1.65" N
NE-025964Алт89° 51' 44.40" E48° 59' 1.65" N
NE-025964Алт89° 51' 48.44" E48° 58' 56.48" N
NE-025964Алт89° 52' 23.90" E48° 58' 52.32" N
NE-025964Алт89° 52' 18.55" E48° 59' 1.66" N
NE-025964Алт89° 53' 38.46" E48° 59' 1.66" N
NE-025964Алт89° 53' 38.46" E48° 58' 59.43" N
NE-025964Алт89° 53' 8.28" E48° 58' 59.43" N
NE-025964Алт89° 53' 8.28" E48° 58' 59.99" N
NE-025964Алт89° 52' 47.65" E48° 58' 59.99" N
NE-025964Алт89° 52' 47.65" E48° 58' 36.85" N
NE-025964Алт89° 53' 8.28" E48° 58' 36.85" N
NE-025964Алт89° 53' 8.28" E48° 58' 38.29" N
NE-025964Алт89° 53' 38.46" E48° 58' 38.29" N
NE-025964Алт89° 53' 38.46" E48° 58' 7.10" N
NE-025964Алт89° 52' 40.20" E48° 58' 7.10" N
NE-025964Алт89° 50' 38.97" E48° 57' 51.14" N
NE-025967Морьт94° 16' 0.00" E47° 24' 30.00" N
NE-025967Морьт94° 26' 0.00" E47° 24' 30.00" N
NE-025967Морьт94° 26' 0.00" E47° 20' 1.73" N
NE-025967Морьт94° 17' 29.80" E47° 20' 1.73" N
NE-025967Морьт94° 17' 0.96" E47° 20' 36.81" N
NE-025967Морьт94° 16' 0.00" E47° 21' 16.80" N
NE-025967Морьт94° 16' 0.00" E47° 24' 30.00" N