2015.06.04-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
градминсекградминсек
NE-025999Годроогийн уул9000493039
NE-025999Годроогийн уул90420493038
NE-025999Годроогийн уул90423492334
NE-025999Годроогийн уул9000492334
NE-026000Холбоо хар92322.08492856.28
NE-026000Холбоо хар92626.88492749.5
NE-026000Холбоо хар92956.96492737.76
NE-026000Холбоо хар92956.9649271.75
NE-026000Холбоо хар92659.1749271.78
NE-026000Холбоо хар92659.17492529.01
NE-026000Холбоо хар92539.18492541.74
NE-026000Холбоо хар92539.1849242
NE-026000Холбоо хар92322.0849242