6 дугаар сарын 29 өдрийн дугаар авсан компанийн нэрс
1Гео түмэн хишигтэн
2Эй Би Ай
3Болдгянтболд
4Нэгүүнгазар
5Угтаалгурван уул
6Вийвсорсес
7Есөн эрдэнэ ундарга
8Монголиан прожект менежмент групп
9Болдгянтболд
10Ти Эй Ди Эй
11Нэгүүнгазар
12ДГАГ майнинг
13Болдгянтболд
14Угтаалгурван уул
15Нэгүүнгазар
16Есөн эрдэнэ ундарга
17Болдгянтболд
18Нэгүүнгазар
19Болдгянтболд
20Угтаалгурван уул
21Есөн эрдэнэ ундарга
22Ковертдайлинг майнинг
23Болдгянтболд
24ДГАГ майнинг
25Хэмжээшгүй-Орд
26Би Би Эм майнинг
27Болдгянтболд
28Ти Эй Ди Эй
29Болдгянтболд
30Ти Эй Ди Эй
31Болдгянтболд
32Есөн эрдэнэ ундарга
33Иххүдэр
34Спейшлмайнз
35Болдгянтболд
36Эм Ай Эй
37Апексмайнз
38Есөн эрдэнэ ундарга
39Болдгянтболд
40ДГАГ майнинг
41Есөн эрдэнэ ундарга
42Үлэмжтайж ричерс
43Болдгянтболд
44Иххүдэр
45Баян хайрхан суварга майнинг
46Болдгянтболд
47Эй Би Ай
48Болдгянтболд
49Есөн эрдэнэ ундарга
50Болдгянтболд
51Баян хайрхан суварга майнинг
52Болдгянтболд
53Есөн эрдэнэ ундарга
54Болдгянтболд
55Эм Ай Эй
56Болдгянтболд
57Иххүдэр
58Есөн эрдэнэ ундарга
59Болдгянтболд
60Есөн эрдэнэ ундарга
61Болдгянтболд
62Есөн эрдэнэ ундарга
63Болдгянтболд
64Глобалвалю майнинг
65Болдгянтболд
66Хүдэрт майнинг ресурс
67Есөн эрдэнэ ундарга
68Болдгянтболд
69Асралт хайрхан дэлгэрэх
70Асралт хайрхан дэлгэрэх
71Иххүдэр
72Болдгянтболд
73Есөн эрдэнэ ундарга
74Асралт хайрхан дэлгэрэх
75Болдгянтболд
76Асралт хайрхан дэлгэрэх
77Болдгянтболд
78Есөн эрдэнэ ундарга
79Би Би Эм майнинг
80Спейшлмайнз
81Болдгянтболд
82Асралт хайрхан дэлгэрэх
83ГБТ трейдинг
84Асралт хайрхан дэлгэрэх
85Болдгянтболд
86Есөн эрдэнэ ундарга
87Асралт хайрхан дэлгэрэх
88Асралт хайрхан дэлгэрэх
89Болдгянтболд
90Би Би Эм майнинг
91Есөн эрдэнэ ундарга
92Болдгянтболд
93Асралт хайрхан дэлгэрэх
94Асралт хайрхан дэлгэрэх
95Би Би Эм майнинг
96Би Би Эм майнинг
97Есөн эрдэнэ ундарга
98Болдгянтболд
99Асралт хайрхан дэлгэрэх
100Болдгянтболд
101Асралт хайрхан дэлгэрэх
102Болдгянтболд
103Есөн эрдэнэ ундарга
104Нэгүүнгазар
105Хэмжээшгүй-Орд
106Есөн эрдэнэ ундарга
107Болдгянтболд
108Болдгянтболд
109Сэлэнгэ-Оч
110Есөн эрдэнэ ундарга
111Террасийд
112Болдгянтболд
113Сэлэнгэ-Оч
114Есөн эрдэнэ ундарга
115Болдгянтболд
116Есөн эрдэнэ ундарга
117Болдгянтболд
118Есөн эрдэнэ ундарга
119Болдгянтболд
120Сэлэнгэ-Оч