2015.07.07-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
Ө_б_дуТалбаXY
NE-026051Сайр96° 30' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-026051Сайр96° 37' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-026051Сайр96° 37' 0.00" E46° 16' 59.61" N
NE-026051Сайр96° 36' 0.20" E46° 16' 58.13" N
NE-026051Сайр96° 36' 0.20" E46° 17' 1.55" N
NE-026051Сайр96° 35' 4.16" E46° 17' 1.55" N
NE-026051Сайр96° 35' 4.16" E46° 17' 45.51" N
NE-026051Сайр96° 31' 18.15" E46° 17' 45.51" N
NE-026051Сайр96° 31' 18.15" E46° 17' 7.94" N
NE-026051Сайр96° 30' 0.00" E46° 17' 14.76" N
NE-026051Сайр96° 30' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-026061Цэнгэл-188° 44' 46.00" E49° 0' 50.21" N
NE-026061Цэнгэл-188° 44' 46.00" E49° 0' 1.71" N
NE-026061Цэнгэл-188° 41' 38.84" E49° 0' 1.71" N
NE-026061Цэнгэл-188° 41' 38.82" E49° 1' 48.83" N
NE-026061Цэнгэл-188° 43' 34.93" E49° 0' 52.43" N
NE-026061Цэнгэл-188° 44' 46.00" E49° 0' 50.21" N
NE-026056Хүрэн97° 18' 6.25" E46° 12' 7.55" N
NE-026056Хүрэн97° 18' 6.25" E46° 11' 51.55" N
NE-026056Хүрэн97° 20' 5.90" E46° 11' 51.55" N
NE-026056Хүрэн97° 20' 5.90" E46° 9' 50.00" N
NE-026056Хүрэн97° 13' 44.26" E46° 9' 50.00" N
NE-026056Хүрэн97° 13' 44.26" E46° 11' 51.55" N
NE-026056Хүрэн97° 17' 42.26" E46° 11' 51.55" N
NE-026056Хүрэн97° 17' 42.26" E46° 12' 7.55" N
NE-026056Хүрэн97° 18' 6.25" E46° 12' 7.55" N
NE-026058Баянцагаан97° 45' 0.00" E45° 14' 41.57" N
NE-026058Баянцагаан97° 45' 0.00" E45° 12' 1.49" N
NE-026058Баянцагаан97° 44' 0.30" E45° 12' 1.49" N
NE-026058Баянцагаан97° 44' 0.30" E45° 14' 41.57" N
NE-026058Баянцагаан97° 37' 30.29" E45° 14' 41.57" N
NE-026058Баянцагаан97° 36' 43.06" E45° 15' 7.99" N
NE-026058Баянцагаан97° 36' 43.06" E45° 15' 8.15" N
NE-026058Баянцагаан97° 36' 56.87" E45° 16' 45.00" N
NE-026058Баянцагаан97° 39' 30.29" E45° 16' 45.00" N
NE-026058Баянцагаан97° 39' 30.29" E45° 16' 41.47" N
NE-026058Баянцагаан97° 45' 0.00" E45° 14' 41.57" N
NE-026063Үнэгт92° 48' 50.00" E49° 37' 29.35" N
NE-026063Үнэгт92° 50' 59.31" E49° 36' 41.77" N
NE-026063Үнэгт92° 54' 19.32" E49° 35' 51.77" N
NE-026063Үнэгт92° 56' 42.11" E49° 34' 24.51" N
NE-026063Үнэгт92° 56' 42.04" E49° 34' 24.00" N
NE-026063Үнэгт92° 56' 43.16" E49° 34' 23.27" N
NE-026063Үнэгт92° 56' 44.39" E49° 34' 23.12" N
NE-026063Үнэгт92° 57' 19.33" E49° 34' 1.77" N
NE-026063Үнэгт92° 59' 59.34" E49° 33' 31.77" N
NE-026063Үнэгт92° 59' 59.34" E49° 33' 22.00" N
NE-026063Үнэгт92° 52' 35.00" E49° 33' 22.00" N
NE-026063Үнэгт92° 52' 35.00" E49° 34' 42.00" N
NE-026063Үнэгт92° 48' 50.00" E49° 34' 42.00" N
NE-026063Үнэгт92° 48' 50.00" E49° 37' 29.35" N
NE-026064Цагаан94° 6' 38.72" E49° 14' 40.00" N
NE-026064Цагаан94° 12' 30.00" E49° 14' 40.00" N
NE-026064Цагаан94° 12' 30.00" E49° 10' 50.00" N
NE-026064Цагаан94° 6' 38.72" E49° 10' 50.00" N
NE-026064Цагаан94° 6' 38.72" E49° 14' 40.00" N
NE-026052Цоохор96° 19' 50.14" E45° 50' 51.50" N
NE-026052Цоохор96° 19' 50.14" E45° 48' 31.51" N
NE-026052Цоохор96° 15' 55.14" E45° 48' 31.51" N
NE-026052Цоохор96° 15' 55.14" E45° 49' 1.51" N
NE-026052Цоохор96° 15' 30.15" E45° 49' 1.51" N
NE-026052Цоохор96° 15' 30.15" E45° 49' 21.51" N
NE-026052Цоохор96° 15' 55.14" E45° 49' 21.51" N
NE-026052Цоохор96° 15' 55.14" E45° 49' 52.31" N
NE-026052Цоохор96° 16' 48.72" E45° 50' 51.50" N
NE-026052Цоохор96° 19' 50.14" E45° 50' 51.50" N
NE-026053Ташгарын96° 56' 0.00" E45° 45' 46.00" N
NE-026053Ташгарын96° 56' 0.00" E45° 42' 1.52" N
NE-026053Ташгарын96° 55' 15.67" E45° 42' 1.52" N
NE-026053Ташгарын96° 54' 45.79" E45° 43' 23.53" N
NE-026053Ташгарын96° 52' 30.24" E45° 43' 4.05" N
NE-026053Ташгарын96° 51' 46.94" E45° 43' 47.46" N
NE-026053Ташгарын96° 51' 0.21" E45° 43' 44.79" N
NE-026053Ташгарын96° 51' 0.21" E45° 45' 46.00" N
NE-026053Ташгарын96° 56' 0.00" E45° 45' 46.00" N
NE-026054Чойдог худаг91° 56' 29.22" E48° 25' 31.61" N
NE-026054Чойдог худаг91° 56' 29.22" E48° 25' 21.61" N
NE-026054Чойдог худаг91° 56' 49.15" E48° 25' 21.61" N
NE-026054Чойдог худаг91° 56' 49.15" E48° 24' 41.61" N
NE-026054Чойдог худаг91° 56' 1.22" E48° 24' 41.61" N
NE-026054Чойдог худаг91° 56' 1.21" E48° 21' 26.62" N
NE-026054Чойдог худаг91° 56' 49.15" E48° 21' 26.62" N
NE-026054Чойдог худаг91° 56' 49.15" E48° 21' 11.62" N
NE-026054Чойдог худаг91° 54' 44.22" E48° 21' 11.62" N
NE-026054Чойдог худаг91° 54' 44.22" E48° 22' 0.62" N
NE-026054Чойдог худаг91° 55' 14.21" E48° 22' 0.62" N
NE-026054Чойдог худаг91° 55' 14.21" E48° 24' 41.61" N
NE-026054Чойдог худаг91° 54' 44.22" E48° 24' 41.61" N
NE-026054Чойдог худаг91° 54' 44.22" E48° 25' 31.61" N
NE-026054Чойдог худаг91° 56' 29.22" E48° 25' 31.61" N
NE-026059Алтат103° 55' 38.00" E48° 25' 41.00" N
NE-026059Алтат103° 55' 38.00" E48° 26' 14.98" N
NE-026059Алтат103° 59' 10.18" E48° 26' 14.98" N
NE-026059Алтат104° 0' 27.47" E48° 25' 41.86" N
NE-026059Алтат104° 3' 36.74" E48° 26' 14.98" N
NE-026059Алтат104° 4' 48.61" E48° 26' 14.98" N
NE-026059Алтат104° 9' 4.48" E48° 24' 42.43" N
NE-026059Алтат104° 12' 21.15" E48° 26' 14.98" N
NE-026059Алтат104° 23' 10.46" E48° 26' 14.98" N
NE-026059Алтат104° 23' 9.72" E48° 26' 14.91" N
NE-026059Алтат104° 23' 7.92" E48° 26' 14.21" N
NE-026059Алтат104° 23' 7.67" E48° 26' 12.84" N
NE-026059Алтат104° 23' 8.21" E48° 26' 11.64" N
NE-026059Алтат104° 23' 9.77" E48° 26' 10.28" N
NE-026059Алтат104° 23' 11.57" E48° 26' 10.12" N
NE-026059Алтат104° 23' 13.63" E48° 26' 10.48" N
NE-026059Алтат104° 23' 14.12" E48° 26' 12.54" N
NE-026059Алтат104° 23' 13.33" E48° 26' 13.55" N
NE-026059Алтат104° 23' 11.64" E48° 26' 14.98" N
NE-026059Алтат104° 23' 40.95" E48° 26' 14.98" N
NE-026059Алтат104° 23' 40.95" E48° 24' 12.80" N
NE-026059Алтат104° 20' 8.96" E48° 24' 12.80" N
NE-026059Алтат104° 20' 8.97" E48° 26' 1.81" N
NE-026059Алтат104° 19' 27.96" E48° 26' 1.81" N
NE-026059Алтат104° 19' 27.95" E48° 24' 42.82" N
NE-026059Алтат104° 18' 40.96" E48° 24' 42.82" N
NE-026059Алтат104° 18' 40.96" E48° 25' 11.82" N
NE-026059Алтат104° 17' 38.95" E48° 25' 11.82" N
NE-026059Алтат104° 17' 39.95" E48° 25' 30.81" N
NE-026059Алтат104° 17' 14.95" E48° 25' 30.81" N
NE-026059Алтат104° 17' 14.96" E48° 26' 1.81" N
NE-026059Алтат104° 16' 49.97" E48° 26' 1.81" N
NE-026059Алтат104° 16' 49.95" E48° 25' 38.82" N
NE-026059Алтат104° 14' 12.94" E48° 25' 38.82" N
NE-026059Алтат104° 14' 12.94" E48° 25' 16.82" N
NE-026059Алтат104° 13' 35.95" E48° 25' 16.82" N
NE-026059Алтат104° 13' 35.95" E48° 24' 56.81" N
NE-026059Алтат104° 12' 35.95" E48° 24' 56.81" N
NE-026059Алтат104° 12' 35.95" E48° 24' 41.82" N
NE-026059Алтат104° 14' 37.95" E48° 24' 41.82" N
NE-026059Алтат104° 14' 37.95" E48° 25' 5.82" N
NE-026059Алтат104° 17' 17.95" E48° 25' 5.82" N
NE-026059Алтат104° 17' 17.95" E48° 24' 41.82" N
NE-026059Алтат104° 18' 11.95" E48° 24' 41.82" N
NE-026059Алтат104° 18' 11.95" E48° 24' 21.82" N
NE-026059Алтат104° 18' 40.96" E48° 24' 21.82" N
NE-026059Алтат104° 18' 40.95" E48° 24' 12.80" N
NE-026059Алтат104° 5' 49.00" E48° 24' 12.80" N
NE-026059Алтат104° 5' 49.00" E48° 25' 41.00" N
NE-026059Алтат103° 55' 38.00" E48° 25' 41.00" N
NE-026062Цагаан99° 10' 0.41" E45° 12' 26.45" N
NE-026062Цагаан99° 11' 25.41" E45° 12' 26.45" N
NE-026062Цагаан99° 11' 25.41" E45° 15' 21.47" N
NE-026062Цагаан99° 18' 30.41" E45° 15' 21.47" N
NE-026062Цагаан99° 18' 30.41" E45° 15' 2.45" N
NE-026062Цагаан99° 15' 13.41" E45° 15' 2.45" N
NE-026062Цагаан99° 15' 13.41" E45° 13' 54.45" N
NE-026062Цагаан99° 18' 30.41" E45° 13' 54.45" N
NE-026062Цагаан99° 18' 30.41" E45° 13' 48.00" N
NE-026062Цагаан99° 11' 33.00" E45° 13' 48.00" N
NE-026062Цагаан99° 11' 33.00" E45° 11' 45.00" N
NE-026062Цагаан99° 18' 30.41" E45° 11' 45.00" N
NE-026062Цагаан99° 18' 30.41" E45° 11' 44.45" N
NE-026062Цагаан99° 10' 0.41" E45° 11' 44.45" N
NE-026062Цагаан99° 10' 0.41" E45° 12' 26.45" N
NE-026055Сарлагт96° 56' 0.00" E45° 45' 46.00" N
NE-026055Сарлагт96° 56' 0.00" E45° 42' 1.52" N
NE-026055Сарлагт96° 55' 15.67" E45° 42' 1.52" N
NE-026055Сарлагт96° 54' 45.79" E45° 43' 23.53" N
NE-026055Сарлагт96° 52' 30.24" E45° 43' 4.05" N
NE-026055Сарлагт96° 51' 46.94" E45° 43' 47.46" N
NE-026055Сарлагт96° 51' 0.21" E45° 43' 44.79" N
NE-026055Сарлагт96° 51' 0.21" E45° 45' 46.00" N
NE-026055Сарлагт96° 56' 0.00" E45° 45' 46.00" N
NE-026057Сант94° 0' 47.27" E47° 32' 21.48" N
NE-026057Сант94° 4' 31.12" E47° 32' 21.48" N
NE-026057Сант94° 4' 31.12" E47° 20' 20.22" N
NE-026057Сант94° 0' 47.27" E47° 20' 20.22" N
NE-026057Сант94° 0' 47.27" E47° 32' 21.48" N
NE-026060Толгод99° 18' 30.41" E45° 15' 21.47" N
NE-026060Толгод99° 30' 0.00" E45° 15' 21.47" N
NE-026060Толгод99° 30' 0.00" E45° 13' 18.00" N
NE-026060Толгод99° 25' 59.00" E45° 13' 18.00" N
NE-026060Толгод99° 25' 59.00" E45° 13' 18.45" N
NE-026060Толгод99° 26' 38.42" E45° 13' 18.45" N
NE-026060Толгод99° 26' 38.42" E45° 14' 56.45" N
NE-026060Толгод99° 22' 50.42" E45° 14' 56.45" N
NE-026060Толгод99° 22' 50.42" E45° 15' 2.45" N
NE-026060Толгод99° 18' 30.41" E45° 15' 2.45" N
NE-026060Толгод99° 18' 30.41" E45° 15' 21.47" N