2015.07.08-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026066Эрдэнэ97° 39' 0.00" E45° 0' 0.00" N
NE-026066Эрдэнэ97° 39' 0.00" E44° 57' 0.00" N
NE-026066Эрдэнэ97° 33' 0.00" E44° 57' 0.00" N
NE-026066Эрдэнэ97° 33' 0.00" E45° 0' 0.00" N
NE-026066Эрдэнэ97° 39' 0.00" E45° 0' 0.00" N
NE-026067Чулуут98° 51' 48.95" E45° 16' 1.49" N
NE-026067Чулуут99° 4' 30.41" E45° 16' 1.49" N
NE-026067Чулуут99° 4' 30.41" E45° 14' 30.45" N
NE-026067Чулуут98° 59' 16.02" E45° 14' 30.45" N
NE-026067Чулуут98° 59' 14.06" E45° 14' 32.50" N
NE-026067Чулуут98° 56' 52.74" E45° 15' 55.15" N
NE-026067Чулуут98° 52' 58.01" E45° 15' 50.41" N
NE-026067Чулуут98° 51' 48.95" E45° 16' 1.49" N
NE-026071Морьт94° 24' 0.00" E49° 4' 33.75" N
NE-026071Морьт94° 25' 37.73" E49° 4' 33.75" N
NE-026071Морьт94° 25' 37.73" E49° 0' 0.00" N
NE-026071Морьт94° 30' 0.00" E49° 0' 0.00" N
NE-026071Морьт94° 30' 0.00" E48° 57' 39.00" N
NE-026071Морьт94° 21' 0.97" E48° 57' 39.00" N
NE-026071Морьт94° 22' 44.63" E49° 0' 41.74" N
NE-026071Морьт94° 21' 13.98" E49° 2' 0.00" N
NE-026071Морьт94° 24' 0.00" E49° 2' 0.00" N
NE-026071Морьт94° 24' 0.00" E49° 4' 33.75" N
NE-026068Нарлаг97° 23' 52.81" E46° 53' 54.00" N
NE-026068Нарлаг97° 28' 52.08" E46° 53' 54.00" N
NE-026068Нарлаг97° 28' 52.08" E46° 47' 4.00" N
NE-026068Нарлаг97° 23' 52.81" E46° 47' 4.00" N
NE-026068Нарлаг97° 23' 52.81" E46° 53' 54.00" N
NE-026069Алтат92° 43' 29.27" E49° 5' 30.00" N
NE-026069Алтат92° 48' 50.00" E49° 5' 30.00" N
NE-026069Алтат92° 48' 50.00" E49° 2' 16.75" N
NE-026069Алтат92° 46' 44.27" E49° 2' 16.75" N
NE-026069Алтат92° 46' 44.27" E49° 4' 24.74" N
NE-026069Алтат92° 43' 29.27" E49° 4' 24.74" N
NE-026069Алтат92° 43' 29.27" E49° 5' 30.00" N
NE-026070Улаан97° 1' 0.00" E46° 40' 0.00" N
NE-026070Улаан97° 14' 47.68" E46° 40' 0.00" N
NE-026070Улаан97° 14' 47.68" E46° 37' 11.27" N
NE-026070Улаан97° 1' 0.00" E46° 37' 11.27" N
NE-026070Улаан97° 1' 0.00" E46° 40' 0.00" N
NE-026065Баян100° 55' 21.59" E49° 29' 1.88" N
NE-026065Баян100° 52' 55.95" E49° 29' 1.88" N
NE-026065Баян100° 52' 24.39" E49° 30' 29.25" N
NE-026065Баян100° 49' 20.56" E49° 30' 31.52" N
NE-026065Баян100° 49' 20.55" E49° 31' 1.93" N
NE-026065Баян100° 55' 53.83" E49° 31' 1.90" N
NE-026065Баян100° 55' 53.83" E49° 29' 35.86" N
NE-026065Баян100° 55' 21.59" E49° 29' 35.86" N
NE-026065Баян100° 55' 21.59" E49° 29' 1.88" N