2015.07.09-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026074Хөх дов99° 12' 14.42" E45° 25' 29.82" N
NE-026074Хөх дов99° 12' 26.72" E45° 24' 53.58" N
NE-026074Хөх дов99° 14' 49.95" E45° 24' 18.06" N
NE-026074Хөх дов99° 16' 0.42" E45° 23' 57.54" N
NE-026074Хөх дов99° 16' 0.42" E45° 23' 11.48" N
NE-026074Хөх дов99° 12' 14.42" E45° 23' 11.48" N
NE-026074Хөх дов99° 12' 14.42" E45° 25' 29.82" N
NE-026072Хар толгой103° 18' 50.00" E42° 48' 56.56" N
NE-026072Хар толгой103° 18' 56.61" E42° 48' 55.69" N
NE-026072Хар толгой103° 19' 14.41" E42° 48' 43.95" N
NE-026072Хар толгой103° 19' 35.82" E42° 48' 27.96" N
NE-026072Хар толгой103° 19' 56.00" E42° 48' 13.68" N
NE-026072Хар толгой103° 20' 22.06" E42° 47' 57.77" N
NE-026072Хар толгой103° 20' 43.40" E42° 47' 43.48" N
NE-026072Хар толгой103° 21' 7.14" E42° 47' 26.67" N
NE-026072Хар толгой103° 21' 28.48" E42° 47' 12.41" N
NE-026072Хар толгой103° 21' 49.69" E42° 47' 3.27" N
NE-026072Хар толгой103° 22' 16.79" E42° 46' 50.79" N
NE-026072Хар толгой103° 22' 42.85" E42° 46' 34.01" N
NE-026072Хар толгой103° 22' 42.85" E42° 41' 51.62" N
NE-026072Хар толгой103° 20' 35.25" E42° 41' 50.11" N
NE-026072Хар толгой103° 18' 50.00" E42° 41' 50.11" N
NE-026072Хар толгой103° 18' 50.00" E42° 48' 56.56" N
NE-026075Тал97° 29' 55.21" E46° 5' 26.99" N
NE-026075Тал97° 29' 55.21" E46° 7' 1.55" N
NE-026075Тал97° 40' 35.00" E46° 7' 1.55" N
NE-026075Тал97° 40' 35.00" E46° 0' 1.07" N
NE-026075Тал97° 34' 59.00" E46° 0' 1.07" N
NE-026075Тал97° 29' 55.21" E46° 5' 26.99" N
NE-026076Эрдэнэ91° 29' 59.19" E48° 20' 1.64" N
NE-026076Эрдэнэ91° 29' 59.19" E48° 21' 58.00" N
NE-026076Эрдэнэ91° 34' 41.00" E48° 21' 58.00" N
NE-026076Эрдэнэ91° 34' 41.00" E48° 20' 1.64" N
NE-026076Эрдэнэ91° 29' 59.19" E48° 20' 1.64" N
NE-026073Баян94° 22' 7.91" E46° 49' 38.65" N
NE-026073Баян94° 32' 17.89" E46° 49' 38.65" N
NE-026073Баян94° 44' 17.48" E46° 43' 40.93" N
NE-026073Баян94° 41' 28.03" E46° 43' 40.93" N
NE-026073Баян94° 22' 7.91" E46° 49' 38.65" N
NE-026077Мөрөн90° 17' 3.83" E49° 58' 34.78" N
NE-026077Мөрөн90° 24' 49.66" E49° 58' 34.78" N
NE-026077Мөрөн90° 24' 49.66" E49° 53' 1.09" N
NE-026077Мөрөн90° 17' 3.83" E49° 53' 1.09" N
NE-026077Мөрөн90° 17' 3.83" E49° 58' 34.78" N