Ашигт малтмалын газар нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн  19.12, 20.1, 24.2, 26.9, 49.7, 60.9-д заалт, Засгийн газрын 2014 оны 239 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуул хийх зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

1.Дорнод аймгийн Матад сумын 11447.28 га бүхий Билүүтийн худаг нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

115°

37'

59.23"

47°

0'

1.91"

2

115°

23'

2.56"

47°

0'

1.90"

3

115°

23'

2.55"

47°

3'

17.78"

4

115°

37'

59.22"

47°

3'

17.78"

Босго үнэ: 25 687 696 төгрөг

Талбайн код: СШ 2-1

2.Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутаг 10009.7 га бүхий Хайрхан нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

107°

15'

1.49"

45°

4'

52.45"

2

107°

7'

1.47"

45°

4'

52.44"

3

107°

7'

1.47"

45°

10'

1.55"

4

107°

15'

1.49"

45°

10'

1.55"

Босго үнэ: 22 461 767 төгрөг

Талбайн код: СШ 2-2

3.Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутаг 12150.34 Га бүхий Хар толгой нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

107

15

1.49

44

58

21.44

2

107

15

1.49

44

55

1.54

3

107

11

6.87

44

55

1.54

4

107

11

6.87

44

55

7.96

5

107

10

11.87

44

55

7.96

6

107

10

11.87

44

55

1.54

7

107

0

1.46

44

55

1.54

8

107

0

1.46

44

58

21.42

Босго үнэ: 27 265 363 төгрөг

Талбайн код: СШ 2-3

4.Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутаг 9233.58 га бүхий Бахлайн нуруу нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

115°

36'

58.86"

48°

51'

9.38"

2

115°

30'

2.44"

48°

51'

9.38"

3

115°

30'

2.45"

48°

57'

2.03"

4

115°

36'

58.86"

48°

57'

2.03"

Босго үнэ: 20 720 154 төгрөг

Талбайн код: СШ 2-4

5.Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын нутаг 28554.42 Га бүхий Гашууны худаг нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

95

45

0

44

40

0

2

95

45

0

44

31

59

3

95

30

23.22

44

31

59

4

95

30

23.22

44

40

0

5

95

41

1.57

44

40

0

6

95

41

1.57

44

37

52.28

7

95

41

20.3

44

37

52.28

8

95

41

20.3

44

40

0

Босго үнэ: 64 076 119 төгрөг

Талбайн код: СШ 2-5

6.Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг, Халиун сумдын нутаг 9167.68 га бүхий Цахир булаг нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

96

34

19.2

46

3

49.5

2

96

34

19.2

46

0

1.52

3

96

28

55.12

46

0

1.52

4

96

28

55.12

46

0

26.5

5

96

28

26.16

46

0

26.5

6

96

28

26.16

46

1

0.01

7

96

25

4.15

46

1

0.01

8

96

25

4.15

46

0

33.5

9

96

22

56.51

46

0

33.5

10

96

22

56.51

46

3

49.5

11

96

25

3.8

46

3

49.5

12

96

25

3.8

46

2

59.51

13

96

25

22.99

46

2

59.51

14

96

25

22.99

46

3

49.5

Босго үнэ: 20 288 527 төгрөг

Талбайн код: СШ 2-6

7.Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын нутаг 23817.46 Га бүхий Гозон толгой нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

94

1

59.74

46

6

56.74

2

94

1

59.74

46

5

31.46

3

94

4

59.74

46

5

31.46

4

94

4

59.74

46

1

33.59

5

94

3

53.88

46

1

33.59

6

94

3

53.88

46

1

20.38

7

94

4

59.74

46

1

20.38

8

94

4

59.74

45

55

25.76

9

94

2

2.63

45

55

25.76

10

94

2

0.29

45

55

32.49

11

94

1

38.18

45

55

59.5

12

94

1

35.03

45

55

59.97

13

94

1

21.86

45

58

0.23

14

94

1

21.86

45

58

19.12

15

94

1

16.47

45

58

19.12

16

93

54

52.4

46

1

53.66

17

93

54

52.4

46

2

4.1

18

93

54

37.38

46

2

4.1

19

93

54

37.38

46

2

24.24

20

93

54

44.83

46

2

24.24

21

93

54

44.83

46

2

59.59

22

93

55

26.98

46

2

59.59

23

93

55

26.98

46

3

22.7

24

93

55

50.95

46

3

22.7

25

93

55

50.95

46

3

56.67

26

93

56

9.48

46

3

56.67

27

93

56

9.48

46

4

5.49

28

93

56

44.58

46

4

5.49

29

93

56

44.58

46

4

16.15

30

93

57

11.59

46

4

16.15

31

93

57

11.59

46

4

44.29

32

93

56

43.45

46

4

44.29

33

93

56

43.45

46

4

33.49

34

93

56

7.91

46

4

33.49

35

93

56

7.91

46

4

24.67

36

93

55

49.72

46

4

24.67

37

93

55

49.72

46

4

16.29

38

93

55

26.41

46

4

16.29

39

93

55

26.41

46

4

22.68

40

93

55

12.72

46

4

22.68

41

93

55

12.72

46

4

39.35

42

93

54

49.06

46

4

39.35

43

93

54

49.06

46

5

45.77

44

93

53

56.34

46

5

45.77

45

93

53

56.34

46

4

36.86

46

93

54

46.57

46

4

36.86

47

93

54

46.57

46

4

21.5

48

93

55

9.07

46

4

21.5

49

93

55

9.07

46

4

1.14

50

93

54

34.72

46

4

1.14

51

93

54

34.72

46

3

18.38

52

93

53

28.81

46

3

18.38

53

93

53

28.81

46

2

42.74

54

93

53

24.53

46

2

42.74

55

93

45

49.81

46

6

56.74

56

93

54

11.27

46

6

56.74

57

93

54

11.27

46

6

25.22

58

93

54

30.48

46

6

25.22

59

93

54

30.48

46

6

56.74

Босго үнэ: 53 446 380 төгрөг

Талбайн код: СШ 2-7

8.Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутаг 525.59 Га бүхий Мэндэхийн чулуут гол нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

115

20

22.4

48

12

51.95

2

115

20

22.4

48

12

10.36

3

115

19

50.34

48

12

10.36

4

115

19

50.34

48

12

2

5

115

17

12.39

48

12

1.99

6

115

17

12.39

48

12

26.99

7

115

17

42.41

48

12

26.99

8

115

17

42.41

48

12

51.95

9

115

18

50

48

12

51.95

10

115

18

50

48

12

42.6

11

115

19

14.5

48

12

42.6

12

115

19

14.5

48

12

51.9

Босго үнэ: 964 922 төгрөг

Талбайн код: СШ 2-8

9.Ховд аймгийн Алтай сумдын нутаг 5075.41 га бүхий Богоч нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

92

21

11.35

46

17

6.69

2

92

15

0.31

46

17

6.69

3

92

16

9.7

46

18

6.77

4

92

17

29.29

46

20

33.38

5

92

17

49.19

46

21

11.2

6

92

17

51.86

46

21

16.14

7

92

18

12.62

46

21

55.72

8

92

18

13.19

46

21

56.8

9

92

18

30.45

46

22

45.8

10

92

21

11.35

46

21

22.47

Босго үнэ: 11 389 220 төгрөг

Талбайн код: СШ 2-9

10. Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг 10898.84 Га бүхий Худагт  нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

108

46

41.63

46

0

1.65

2

108

46

41.66

45

58

26.62

3

108

49

11.58

45

58

26.62

4

108

49

11.58

45

56

41.62

5

108

44

11.6

45

56

41.65

6

108

44

11.58

45

55

31.61

7

108

45

56.59

45

55

31.61

8

108

45

56.59

45

54

56.62

9

108

46

36.8

45

54

56.62

10

108

46

36.8

45

53

46.1

11

108

47

44.2

45

53

46.1

12

108

47

44.2

45

54

26.59

13

108

49

41.68

45

54

26.59

14

108

49

41.7

45

56

41.62

15

108

51

21.58

45

56

41.61

16

108

51

21.58

45

53

1.62

17

108

46

41.69

45

53

1.62

18

108

46

41.7

45

53

31.63

19

108

45

1.59

45

53

31.63

20

108

45

1.59

45

53

1.62

21

108

42

53.69

45

53

1.62

22

108

42

53.69

45

54

31.61

23

108

43

41.69

45

54

31.61

24

108

43

41.69

45

55

31.62

25

108

39

31.42

45

55

31.62

26

108

39

31.42

45

55

32.12

27

108

41

41.62

46

0

1.64

28

108

41

41.62

46

0

1.65

29

108

43

58.86

46

0

1.65

30

108

43

58.86

45

59

6.21

31

108

44

18.75

45

59

6.21

32

108

44

18.75

46

0

1.65

Босго үнэ: 16 320 795

Талбайн код: СШ 2-10

 1. Сонгон шалгаруулалт зарлах талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмалын газрын  цахим хуудсанаас (www.mram.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмалын газраас авч болно.
 2. Үйлчилгээний хураамж болох 250.000 төгрөг төлсөн баримтыг үндэслэн Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авч болно.
 3. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2015 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 17 цаг хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмалын газрын 207 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 4. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг  сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан 2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 9 цаг 00 минутад Ашигт малтмалын газрын хурлын танхимд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 5. Ирүүлсэн саналыг АМГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан коммисс нь Уул уурхайн сайдын 2015 оны 10 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 6. Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хаяг:Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмалын газар 207 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263710
 7. Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ.

Үүнд:

 • Сонгон шалгаруултад оролцох санал / маягтын дагуу /
 • Санал гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг Монгол Банкинд бүртгэлтэй арилжааны банкинд хугацаатай байршуулсан баталгаа (Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан загварын дагуу)
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ)
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх хайгуул болон ашиглалтын ажлын төрөл хэмжээ, хугацаа, өртөг болон байгаль хамгаалахад зарцуулах зардлыг тоймлон тусгасан төсөл, төсвийн санал
 • Хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал. (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Хайгуул, ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг явуулах, дэвшилтэт арга, аргачлал, технологийн шийдэл;
 • Ашигт малмалын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1-д заасны дагуу хийгдсэн талбайн зураг.
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан – 900018003 тоот дансанд төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР