Уул уурхайн яамнаас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу дараах солбицол бүхий талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл хүлээж авахгүй болохыг мэдэгдье!

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

110

43

9.54

44

53

37.73

2

110

43

9.54

44

49

41.56

3

110

35

42.24

44

49

41.56

4

110

35

42.24

44

52

11.56

5

110

38

31.97

44

52

11.55

6

110

38

31.97

44

52

41.56

7

110

35

42.24

44

52

41.56

8

110

35

42.24

44

55

1.56

9

110

39

44.19

44

55

1.56

10

110

40

40.13

44

53

43.76

 

Shapefile-ыг эндээс татаж авна уу.