2015.09.01-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026083Тохой-1104° 44' 42.30" E48° 43' 11.80" N
NE-026083Тохой-1104° 45' 0.99" E48° 43' 11.80" N
NE-026083Тохой-1104° 45' 0.99" E48° 42' 58.85" N
NE-026083Тохой-1104° 45' 45.99" E48° 42' 58.85" N
NE-026083Тохой-1104° 45' 45.99" E48° 42' 30.00" N
NE-026083Тохой-1104° 44' 42.30" E48° 42' 30.00" N
NE-026083Тохой-1104° 44' 42.30" E48° 43' 11.80" N
NE-026084Бор111° 25' 39.00" E48° 10' 35.00" N
NE-026084Бор111° 29' 0.00" E48° 10' 35.00" N
NE-026084Бор111° 29' 0.00" E48° 7' 55.00" N
NE-026084Бор111° 25' 39.00" E48° 7' 55.00" N
NE-026084Бор111° 25' 39.00" E48° 10' 35.00" N
NE-026091Хөх толгой109° 19' 17.00" E46° 15' 46.00" N
NE-026091Хөх толгой109° 24' 50.00" E46° 15' 46.00" N
NE-026091Хөх толгой109° 24' 50.00" E46° 15' 5.00" N
NE-026091Хөх толгой109° 19' 17.00" E46° 15' 5.00" N
NE-026091Хөх толгой109° 19' 17.00" E46° 15' 46.00" N
NE-026100Их110° 3' 18.00" E46° 19' 19.00" N
NE-026100Их110° 14' 52.00" E46° 19' 19.00" N
NE-026100Их110° 14' 52.00" E46° 17' 14.00" N
NE-026100Их110° 3' 18.00" E46° 17' 14.00" N
NE-026100Их110° 3' 18.00" E46° 19' 19.00" N
NE-026110Бүлтгэр111° 4' 26.60" E43° 56' 1.50" N
NE-026110Бүлтгэр111° 0' 2.05" E43° 56' 1.50" N
NE-026110Бүлтгэр111° 0' 2.05" E43° 58' 48.00" N
NE-026110Бүлтгэр111° 4' 26.60" E43° 58' 48.00" N
NE-026110Бүлтгэр111° 4' 26.60" E43° 56' 1.50" N
NE-026093Толбо104° 37' 51.00" E48° 42' 51.85" N
NE-026093Толбо104° 38' 40.98" E48° 42' 51.85" N
NE-026093Толбо104° 38' 40.98" E48° 40' 41.86" N
NE-026093Толбо104° 37' 51.00" E48° 40' 41.86" N
NE-026093Толбо104° 37' 51.00" E48° 42' 51.85" N
NE-026090Дэлгэрхаан109° 14' 46.50" E47° 10' 49.23" N
NE-026090Дэлгэрхаан109° 21' 57.50" E47° 10' 49.23" N
NE-026090Дэлгэрхаан109° 21' 57.50" E47° 8' 14.14" N
NE-026090Дэлгэрхаан109° 21' 20.09" E47° 8' 13.38" N
NE-026090Дэлгэрхаан109° 20' 50.78" E47° 7' 59.19" N
NE-026090Дэлгэрхаан109° 21' 4.20" E47° 7' 32.12" N
NE-026090Дэлгэрхаан109° 19' 13.29" E47° 5' 36.32" N
NE-026090Дэлгэрхаан109° 14' 46.50" E47° 5' 36.32" N
NE-026090Дэлгэрхаан109° 14' 46.50" E47° 10' 49.23" N
NE-026095Баян айраг107° 36' 26.56" E47° 25' 59.04" N
NE-026095Баян айраг107° 36' 6.73" E47° 25' 23.06" N
NE-026095Баян айраг107° 36' 6.59" E47° 25' 22.58" N
NE-026095Баян айраг107° 36' 6.04" E47° 25' 21.60" N
NE-026095Баян айраг107° 35' 51.27" E47° 24' 44.36" N
NE-026095Баян айраг107° 35' 33.84" E47° 24' 7.77" N
NE-026095Баян айраг107° 35' 33.74" E47° 24' 7.42" N
NE-026095Баян айраг107° 35' 33.48" E47° 24' 6.94" N
NE-026095Баян айраг107° 35' 20.96" E47° 23' 34.76" N
NE-026095Баян айраг107° 34' 47.57" E47° 23' 8.74" N
NE-026095Баян айраг107° 34' 46.35" E47° 23' 7.47" N
NE-026095Баян айраг107° 34' 45.24" E47° 23' 6.58" N
NE-026095Баян айраг107° 34' 18.08" E47° 22' 36.51" N
NE-026095Баян айраг107° 33' 38.87" E47° 22' 16.54" N
NE-026095Баян айраг107° 33' 38.87" E47° 24' 41.73" N
NE-026095Баян айраг107° 35' 36.49" E47° 24' 41.73" N
NE-026095Баян айраг107° 35' 36.49" E47° 25' 59.04" N
NE-026095Баян айраг107° 36' 26.56" E47° 25' 59.04" N
NE-026098Баян овоо107° 43' 1.45" E47° 2' 1.72" N
NE-026098Баян овоо107° 43' 1.45" E47° 5' 31.72" N
NE-026098Баян овоо107° 48' 31.38" E47° 5' 31.72" N
NE-026098Баян овоо107° 48' 31.38" E47° 2' 1.72" N
NE-026098Баян овоо107° 43' 1.45" E47° 2' 1.72" N
NE-026099Баянтүмэн115° 16' 1.00" E48° 10' 33.00" N
NE-026099Баянтүмэн115° 12' 18.50" E48° 10' 33.00" N
NE-026099Баянтүмэн115° 12' 18.50" E48° 16' 30.00" N
NE-026099Баянтүмэн115° 16' 1.00" E48° 16' 30.00" N
NE-026099Баянтүмэн115° 16' 1.00" E48° 10' 33.00" N
NE-026108Эрхэт107° 31' 41.00" E47° 7' 26.00" N
NE-026108Эрхэт107° 27' 28.00" E47° 7' 26.00" N
NE-026108Эрхэт107° 27' 28.00" E47° 12' 38.00" N
NE-026108Эрхэт107° 31' 41.00" E47° 12' 38.00" N
NE-026108Эрхэт107° 31' 41.00" E47° 7' 26.00" N
NE-026085Цагаан чулуут105° 33' 13.74" E48° 59' 5.83" N
NE-026085Цагаан чулуут105° 37' 55.00" E48° 59' 5.83" N
NE-026085Цагаан чулуут105° 37' 55.00" E48° 56' 5.00" N
NE-026085Цагаан чулуут105° 33' 13.74" E48° 56' 5.00" N
NE-026085Цагаан чулуут105° 33' 13.74" E48° 59' 5.83" N
NE-026087Хадат106° 2' 45.20" E49° 31' 31.94" N
NE-026087Хадат106° 8' 16.06" E49° 31' 31.95" N
NE-026087Хадат106° 8' 12.14" E49° 31' 26.95" N
NE-026087Хадат106° 8' 34.14" E49° 31' 8.96" N
NE-026087Хадат106° 8' 48.99" E49° 31' 31.95" N
NE-026087Хадат106° 13' 15.00" E49° 31' 31.95" N
NE-026087Хадат106° 13' 15.00" E49° 29' 33.93" N
NE-026087Хадат106° 11' 44.17" E49° 29' 34.89" N
NE-026087Хадат106° 10' 57.84" E49° 28' 44.45" N
NE-026087Хадат106° 8' 24.18" E49° 30' 1.86" N
NE-026087Хадат106° 2' 45.20" E49° 30' 1.86" N
NE-026087Хадат106° 2' 45.20" E49° 31' 31.94" N
NE-026092Толгой104° 18' 45.92" E48° 16' 16.82" N
NE-026092Толгой104° 19' 0.93" E48° 16' 16.82" N
NE-026092Толгой104° 19' 0.93" E48° 16' 6.82" N
NE-026092Толгой104° 21' 0.93" E48° 16' 6.82" N
NE-026092Толгой104° 21' 0.93" E48° 15' 41.81" N
NE-026092Толгой104° 19' 30.92" E48° 15' 41.81" N
NE-026092Толгой104° 19' 30.92" E48° 14' 21.82" N
NE-026092Толгой104° 18' 30.91" E48° 14' 21.82" N
NE-026092Толгой104° 18' 30.91" E48° 14' 6.82" N
NE-026092Толгой104° 19' 17.47" E48° 14' 6.82" N
NE-026092Толгой104° 19' 17.47" E48° 13' 51.89" N
NE-026092Толгой104° 19' 17.11" E48° 13' 51.85" N
NE-026092Толгой104° 19' 16.78" E48° 13' 51.82" N
NE-026092Толгой104° 17' 40.93" E48° 13' 51.82" N
NE-026092Толгой104° 17' 40.93" E48° 14' 41.81" N
NE-026092Толгой104° 18' 45.92" E48° 14' 41.81" N
NE-026092Толгой104° 18' 45.92" E48° 16' 16.82" N
NE-026102Тохой-2104° 45' 45.99" E48° 43' 21.60" N
NE-026102Тохой-2104° 46' 0.99" E48° 43' 21.60" N
NE-026102Тохой-2104° 46' 0.99" E48° 42' 30.00" N
NE-026102Тохой-2104° 45' 45.99" E48° 42' 30.00" N
NE-026102Тохой-2104° 45' 45.99" E48° 43' 21.60" N
NE-026086Тэрэгт106° 36' 1.41" E42° 59' 13.55" N
NE-026086Тэрэгт106° 36' 1.41" E42° 54' 1.35" N
NE-026086Тэрэгт106° 35' 25.01" E42° 54' 1.35" N
NE-026086Тэрэгт106° 35' 25.01" E42° 55' 18.00" N
NE-026086Тэрэгт106° 35' 30.00" E42° 55' 18.00" N
NE-026086Тэрэгт106° 35' 30.00" E42° 57' 18.00" N
NE-026086Тэрэгт106° 34' 50.00" E42° 57' 18.00" N
NE-026086Тэрэгт106° 34' 50.00" E42° 55' 18.00" N
NE-026086Тэрэгт106° 33' 50.00" E42° 55' 18.00" N
NE-026086Тэрэгт106° 33' 50.00" E42° 54' 47.93" N
NE-026086Тэрэгт106° 32' 59.81" E42° 54' 47.93" N
NE-026086Тэрэгт106° 32' 59.81" E42° 54' 1.35" N
NE-026086Тэрэгт106° 30' 1.45" E42° 54' 1.35" N
NE-026086Тэрэгт106° 30' 1.45" E42° 59' 13.71" N
NE-026086Тэрэгт106° 36' 1.41" E42° 59' 13.55" N
NE-026088Цайдам106° 22' 59.17" E49° 12' 34.21" N
NE-026088Цайдам106° 22' 59.17" E49° 10' 31.93" N
NE-026088Цайдам106° 22' 31.20" E49° 10' 31.93" N
NE-026088Цайдам106° 22' 31.20" E49° 11' 41.92" N
NE-026088Цайдам106° 19' 12.00" E49° 11' 41.92" N
NE-026088Цайдам106° 19' 12.00" E49° 11' 2.85" N
NE-026088Цайдам106° 17' 22.86" E49° 11' 3.97" N
NE-026088Цайдам106° 17' 22.86" E49° 12' 34.21" N
NE-026088Цайдам106° 22' 59.17" E49° 12' 34.21" N
NE-026109Мөрөндэлгэр105° 8' 1.00" E46° 2' 37.00" N
NE-026109Мөрөндэлгэр105° 0' 2.00" E46° 2' 37.00" N
NE-026109Мөрөндэлгэр105° 0' 2.00" E46° 7' 21.00" N
NE-026109Мөрөндэлгэр105° 8' 1.00" E46° 7' 21.00" N
NE-026109Мөрөндэлгэр105° 8' 1.00" E46° 2' 37.00" N
NE-026089Норов111° 37' 0.00" E48° 2' 58.00" N
NE-026089Норов111° 48' 29.00" E48° 2' 58.00" N
NE-026089Норов111° 48' 29.00" E47° 55' 10.00" N
NE-026089Норов111° 37' 0.00" E47° 55' 10.00" N
NE-026089Норов111° 37' 0.00" E47° 57' 12.80" N
NE-026089Норов111° 37' 12.46" E47° 57' 12.80" N
NE-026089Норов111° 37' 12.46" E47° 56' 45.80" N
NE-026089Норов111° 38' 5.00" E47° 56' 45.78" N
NE-026089Норов111° 38' 5.00" E47° 57' 12.83" N
NE-026089Норов111° 37' 33.00" E47° 57' 12.83" N
NE-026089Норов111° 37' 33.00" E47° 57' 31.84" N
NE-026089Норов111° 37' 0.00" E47° 57' 31.84" N
NE-026089Норов111° 37' 0.00" E48° 2' 58.00" N
NE-026094Баян оюу106° 30' 6.00" E42° 59' 40.00" N
NE-026094Баян оюу106° 34' 47.00" E42° 59' 40.00" N
NE-026094Баян оюу106° 34' 47.00" E42° 55' 20.00" N
NE-026094Баян оюу106° 30' 6.00" E42° 55' 20.00" N
NE-026094Баян оюу106° 30' 6.00" E42° 59' 40.00" N
NE-026101Огтор шанд104° 28' 57.97" E48° 25' 34.79" N
NE-026101Огтор шанд104° 30' 49.04" E48° 25' 34.83" N
NE-026101Огтор шанд104° 30' 49.04" E48° 25' 51.70" N
NE-026101Огтор шанд104° 31' 14.01" E48° 25' 51.69" N
NE-026101Огтор шанд104° 31' 14.02" E48° 25' 34.83" N
NE-026101Огтор шанд104° 31' 6.01" E48° 25' 34.84" N
NE-026101Огтор шанд104° 31' 6.01" E48° 25' 25.83" N
NE-026101Огтор шанд104° 30' 37.02" E48° 25' 25.85" N
NE-026101Огтор шанд104° 30' 37.02" E48° 25' 15.84" N
NE-026101Огтор шанд104° 30' 1.01" E48° 25' 15.84" N
NE-026101Огтор шанд104° 30' 1.01" E48° 25' 9.84" N
NE-026101Огтор шанд104° 29' 43.94" E48° 25' 9.84" N
NE-026101Огтор шанд104° 29' 43.94" E48° 24' 58.81" N
NE-026101Огтор шанд104° 29' 23.93" E48° 24' 58.81" N
NE-026101Огтор шанд104° 28' 57.97" E48° 24' 24.81" N
NE-026101Огтор шанд104° 28' 57.97" E48° 25' 34.79" N
NE-026106Шар ус104° 55' 1.03" E48° 56' 26.00" N
NE-026106Шар ус104° 57' 30.00" E48° 56' 26.00" N
NE-026106Шар ус104° 57' 30.00" E48° 51' 24.00" N
NE-026106Шар ус104° 55' 1.03" E48° 51' 24.00" N
NE-026106Шар ус104° 55' 1.03" E48° 56' 26.00" N
NE-026096Алтан шан-2104° 52' 41.04" E46° 47' 30.00" N
NE-026096Алтан шан-2104° 52' 41.04" E46° 45' 1.70" N
NE-026096Алтан шан-2104° 46' 56.00" E46° 45' 1.70" N
NE-026096Алтан шан-2104° 46' 56.00" E46° 45' 12.00" N
NE-026096Алтан шан-2104° 46' 34.00" E46° 45' 12.00" N
NE-026096Алтан шан-2104° 46' 34.00" E46° 45' 1.70" N
NE-026096Алтан шан-2104° 45' 0.01" E46° 45' 1.70" N
NE-026096Алтан шан-2104° 45' 0.01" E46° 47' 30.00" N
NE-026096Алтан шан-2104° 52' 41.04" E46° 47' 30.00" N
NE-026097Навтгар уул111° 15' 0.90" E47° 28' 31.20" N
NE-026097Навтгар уул111° 18' 0.00" E47° 28' 31.20" N
NE-026097Навтгар уул111° 18' 0.00" E47° 25' 40.00" N
NE-026097Навтгар уул111° 11' 1.95" E47° 25' 40.00" N
NE-026097Навтгар уул111° 11' 1.95" E47° 27' 45.76" N
NE-026097Навтгар уул111° 15' 0.90" E47° 27' 45.76" N
NE-026097Навтгар уул111° 15' 0.90" E47° 28' 31.20" N
NE-026103Аман ус110° 30' 1.92" E44° 36' 31.55" N
NE-026103Аман ус110° 34' 41.91" E44° 36' 31.55" N
NE-026103Аман ус110° 34' 41.91" E44° 35' 37.05" N
NE-026103Аман ус110° 34' 10.52" E44° 35' 38.30" N
NE-026103Аман ус110° 32' 20.74" E44° 33' 40.34" N
NE-026103Аман ус110° 30' 1.92" E44° 33' 45.77" N
NE-026103Аман ус110° 30' 1.92" E44° 36' 31.55" N
NE-026104Сэрвэн111° 30' 35.00" E47° 43' 47.00" N
NE-026104Сэрвэн111° 33' 0.00" E47° 43' 47.00" N
NE-026104Сэрвэн111° 33' 0.00" E47° 42' 30.00" N
NE-026104Сэрвэн111° 30' 35.00" E47° 42' 30.00" N
NE-026104Сэрвэн111° 30' 35.00" E47° 43' 47.00" N
NE-026105Далан хар уул111° 16' 48.00" E47° 38' 40.00" N
NE-026105Далан хар уул111° 16' 48.00" E47° 43' 24.00" N
NE-026105Далан хар уул111° 33' 33.00" E47° 43' 24.00" N
NE-026105Далан хар уул111° 33' 33.00" E47° 38' 40.00" N
NE-026105Далан хар уул111° 16' 48.00" E47° 38' 40.00" N
NE-026107Өндөр уул104° 15' 0.85" E48° 20' 1.85" N
NE-026107Өндөр уул104° 15' 0.85" E48° 20' 15.24" N
NE-026107Өндөр уул104° 15' 36.72" E48° 20' 15.24" N
NE-026107Өндөр уул104° 15' 36.72" E48° 20' 44.00" N
NE-026107Өндөр уул104° 16' 14.39" E48° 20' 44.00" N
NE-026107Өндөр уул104° 16' 14.39" E48° 20' 1.85" N
NE-026107Өндөр уул104° 15' 0.85" E48° 20' 1.85" N