Ашигт малтмалын газар нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн  19.12, 20.1, 24.2, 26.9, 49.7, 60.9-д заалт, Засгийн газрын 2014 оны 239 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуул хийх зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

1.Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутаг 8624.1 Га бүхий Гурвансайхан  нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

107°

5'

10.92"

45°

23'

38.97"

2

107°

0'

1.46"

45°

23'

38.97"

3

107°

0'

1.46"

45°

31'

1.58"

4

107°

4'

54.55"

45°

31'

1.58"

5

107°

4'

11.50"

45°

27'

53.16"

6

107°

5'

11.00"

45°

27'

11.00"

7

107°

5'

10.92"

45°

23'

38.97"

Босго үнэ: 19 352 480 төгрөг

Талбайн код: СШ 3-1

2.Говь-Алтай аймгийн Бугат, Тонхил, Төгрөг сумын 6375.28 Га бүхий Өдөр булаг  нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

12

51

45

51

46.96

2

94

12

51

45

51

19.31

3

94

12

36.48

45

51

19.31

4

94

12

36.48

45

50

55.8

5

94

12

24.73

45

50

55.8

6

94

12

24.73

45

50

33.68

7

94

12

19.89

45

50

33.68

8

94

12

19.89

45

50

26.08

9

94

12

8.83

45

50

26.08

10

94

12

8.83

45

49

38.38

11

94

11

55.01

45

49

38.38

12

94

11

55.01

45

49

24.55

13

94

11

26.66

45

49

24.55

14

94

11

26.66

45

49

7.27

15

94

11

2.47

45

49

7.27

16

94

11

2.47

45

47

53.3

17

94

10

54.17

45

47

53.3

18

94

10

54.17

45

46

4.77

19

94

11

10.77

45

46

4.77

20

94

11

10.77

45

45

21.92

21

94

10

35.51

45

45

21.92

22

94

10

35.51

45

43

58.96

23

94

10

4.4

45

43

58.96

24

94

10

4.4

45

43

32.69

25

94

9

30.53

45

43

32.69

26

94

9

30.53

45

43

3.48

27

94

9

20.66

45

43

1.74

28

94

9

22.28

45

42

36.88

29

94

9

5.1

45

42

26.87

30

94

8

10.58

45

42

58.9

31

94

8

18.21

45

44

37.37

32

94

9

3.94

45

46

36.7

33

94

8

54.6

45

48

37.09

34

94

7

42.9

45

49

13.38

35

94

10

5.82

45

49

15.43

36

94

5

34.16

45

52

19.75

37

94

6

42.56

45

52

19.75

38

94

6

29.47

45

52

13.97

39

94

6

55.47

45

51

26.89

40

94

7

44.06

45

51

34.49

41

94

7

47.88

45

52

18.61

42

94

7

44.94

45

52

19.75

43

94

8

19.09

45

52

19.75

44

94

8

19.09

45

51

43.16

45

94

8

38.88

45

51

43.16

46

94

8

38.88

45

52

19.75

47

94

13

0.68

45

52

19.75

48

94

13

0.68

45

51

46.96

 

Босго үнэ: 14 326 128 төгрөг

Талбайн код: СШ 3-2

3.Говь-Алтай аймгийн Бугат, Төгрөг сумын 2842.97 Га бүхий Өдөр булаг-1  нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

13

39.02

45

51

50.08

2

94

15

46.21

45

49

23.81

3

94

14

44.27

45

48

44.73

4

94

13

32.71

45

48

3.47

5

94

12

9.49

45

45

59.28

6

94

11

14.82

45

43

42.49

7

94

9

56.79

45

42

57

8

94

9

56.85

45

43

4.3

9

94

10

0.11

45

43

4.3

10

94

10

0.11

45

43

8.11

11

94

10

4.58

45

43

8.11

12

94

10

4.58

45

43

10.66

13

94

10

7.84

45

43

10.66

14

94

10

7.84

45

43

13.92

15

94

10

11.48

45

43

13.92

16

94

10

11.48

45

43

16.47

17

94

10

20.19

45

43

16.47

18

94

10

20.19

45

43

19.37

19

94

10

24.19

45

43

19.37

20

94

10

24.19

45

43

27

21

94

10

28.91

45

43

27

22

94

10

28.91

45

43

33.9

23

94

10

41.25

45

43

33.9

24

94

10

41.25

45

43

42.25

25

94

10

54.33

45

43

42.25

26

94

10

54.33

45

43

49.88

27

94

11

0.5

45

43

49.88

28

94

11

0.5

45

44

8.03

29

94

11

3.04

45

44

8.03

30

94

11

3.04

45

44

28

31

94

11

6.31

45

44

28

32

94

11

6.31

45

44

39.62

33

94

11

11.39

45

44

39.62

34

94

11

11.39

45

45

1.41

35

94

11

19.38

45

45

1.41

36

94

11

19.38

45

45

5.77

37

94

11

28.82

45

45

5.77

38

94

11

28.82

45

45

10.49

39

94

11

45.53

45

45

10.49

40

94

11

45.53

45

45

41.36

41

94

11

39.72

45

45

41.36

42

94

11

39.72

45

46

5.33

43

94

11

32.46

45

46

5.33

44

94

11

32.46

45

46

27.11

45

94

11

21.66

45

46

27.11

46

94

11

21.66

45

46

41.27

47

94

11

27.39

45

46

41.27

48

94

11

27.39

45

46

57.5

49

94

11

21.66

45

46

57.5

50

94

11

21.66

45

47

35.71

51

94

11

32.16

45

47

35.71

52

94

11

32.16

45

47

59.58

53

94

11

41.71

45

47

59.58

54

94

11

41.71

45

48

34.92

55

94

11

54.13

45

48

34.92

56

94

11

54.13

45

49

3.82

57

94

12

17.72

45

49

3.82

58

94

12

17.72

45

49

19.47

59

94

12

20.14

45

49

19.47

60

94

12

20.14

45

49

21.77

61

94

12

24.97

45

49

21.77

62

94

12

24.97

45

49

25.72

63

94

12

43.52

45

49

25.72

64

94

12

43.52

45

49

55.25

65

94

12

35.59

45

49

55.25

66

94

12

35.59

45

50

13.18

67

94

12

49.46

45

50

13.18

68

94

12

49.46

45

50

39.01

69

94

13

4.11

45

50

39.01

70

94

13

4.11

45

51

2.74

71

94

13

17.38

45

51

2.74

72

94

13

17.38

45

51

27.17

73

94

13

24.36

45

51

27.17

74

94

13

24.36

45

51

48.11

75

94

13

39.02

45

51

48.11

 

Босго үнэ: 6 379 625 төгрөг

Талбайн код: СШ 3-3

4.Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын нутаг 349.42 Га бүхий Ембүү  нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

96

43

50.87

46

5

7.42

2

96

43

50.87

46

4

6.82

3

96

40

40.2

46

4

43.47

4

96

41

23.41

46

4

47

5

96

43

30.01

46

4

57.33

6

96

43

30.01

46

4

57.34

7

96

43

30.02

46

4

57.34

8

96

43

28.41

46

5

8.01

9

96

43

27.3

46

5

15.35

10

96

43

29.12

46

5

14.74

 

Босго үнэ: 784 098 төгрөг

Талбайн код: СШ 3-4

5.Баянхонгор аймгийн Баянцагаан, Жинст сумдын нутаг 871.3 га бүхий Хайрхан-2  нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

99

37

15.44

45

8

23.44

2

99

31

35.44

45

8

23.44

3

99

31

35.44

45

9

1.47

4

99

37

15.44

45

9

1.47

Босго үнэ: 1 955 197 төгрөг

Талбайн код: СШ 3-5

6.Баянхонгор аймгийн Баянцагаан сумын нутаг 828.75 га бүхий Цагаан толгой  нэртэй талбайд (30 хоногийн дотор санал ирээгүй)

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

99

3

25.4

45

9

31.47

2

99

3

25.4

45

8

31.48

3

99

0

0.39

45

8

31.48

4

99

0

0.41

45

9

31.47

Босго үнэ: 1 859 715 төгрөг

Талбайн код: СШ 3-6

7.Баянхонгор аймгийн Баацагаан, Баянцагаан сумын нутаг 1503.33 га бүхий Өндөр цахир нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

99

26

38.42

45

13

18.45

2

99

22

50.43

45

13

18.45

3

99

22

50.43

45

14

56.45

4

99

26

38.42

45

14

56.45

Босго үнэ: 3 373 473 төгрөг

Талбайн код: СШ 3-7

8.Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутаг 5086.89 Га бүхий Ар шивэрт  нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

9

0.24

49

31

29.91

2

103

8

3.67

49

28

35.28

3

103

5

46.94

49

28

49.11

4

103

5

46.94

49

29

19.36

5

103

5

25.09

49

29

19.36

6

103

5

25.09

49

28

51.32

7

103

3

56.38

49

29

0.29

8

103

0

0.82

49

28

9.08

9

103

0

0.82

49

30

17.11

10

103

1

18.59

49

30

17.11

11

103

1

18.59

49

30

32.26

12

103

0

0.82

49

30

32.26

13

103

0

0.82

49

31

13.02

14

103

0

31.96

49

31

13.02

15

103

0

31.96

49

31

21.62

Босго үнэ: 11 414 981 төгрөг

Талбайн код: СШ 3-8

9.Булган аймгийн Бугат, Орхон, Хутаг-Өндөр сумдын нутаг 5595.74 Га  бүхий Хотон  нэртэй талбайд 

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

1

9.8

48

56

36.24

2

103

1

9.8

48

56

14.6

3

103

1

35.97

48

56

14.6

4

103

1

23.2

48

55

44.09

5

103

0

41.69

48

55

44.09

6

103

0

41.69

48

55

10.66

7

102

59

59.9

48

55

10.66

8

102

59

59.9

48

54

26.08

9

102

57

54.52

48

54

26.08

10

102

57

54.52

48

53

0.4

11

102

57

30.83

48

53

0.4

12

102

57

30.83

48

51

48.66

13

102

57

14.12

48

51

48.66

14

102

57

14.12

48

51

12.44

15

102

57

3.67

48

51

12.44

16

102

57

3.67

48

50

33.43

17

102

56

38.07

48

50

33.43

18

102

53

45.03

48

52

51.86

19

102

54

12.98

48

55

6.01

20

102

54

8.68

48

56

19.06

21

102

57

27.74

48

56

33.83

Босго үнэ: 12 556 841 төгрөг

Талбайн код: СШ 3-9

10.Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутаг 47876.57 Га бүхий Улаан цохио  нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

 

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

108

28

56.6

43

57

39.14

2

108

28

56.62

43

52

1.48

3

108

29

58.3

43

52

1.49

4

108

30

33.35

43

51

37.62

5

108

31

4.43

43

52

1.5

6

108

33

19.92

43

52

1.51

7

108

33

19.92

43

51

38.97

8

108

34

1.67

43

51

38.97

9

108

34

1.67

43

48

22.49

10

108

33

41.51

43

48

22.49

11

108

33

41.51

43

48

8.31

12

108

34

1.67

43

48

8.31

13

108

34

1.66

43

46

55.86

14

108

33

23.08

43

46

55.86

15

108

33

23.08

43

46

32.85

16

108

34

1.66

43

46

32.85

17

108

34

1.66

43

43

36.76

18

108

31

6.8

43

43

36.76

19

108

31

6.8

43

43

17.4

20

108

34

1.66

43

43

17.4

21

108

34

1.65

43

37

31.49

22

108

31

45.56

43

37

31.49

23

108

31

45.56

43

39

12.38

24

108

31

23.33

43

39

12.38

25

108

31

23.33

43

37

31.49

26

108

27

34.46

43

37

31.49

27

108

27

34.46

43

38

43.62

28

108

24

35.09

43

38

43.62

29

108

24

35.09

43

39

57.53

30

108

21

16.41

43

39

57.53

31

108

21

16.41

43

42

34.87

32

108

19

26.63

43

42

34.87

33

108

19

26.63

43

44

1.87

34

108

23

30.15

43

44

1.87

35

108

23

30.15

43

44

22.92

36

108

18

15.72

43

44

22.92

37

108

18

15.72

43

44

56.64

38

108

16

15.51

43

44

56.64

39

108

16

15.51

43

47

41.48

40

108

26

26.74

43

47

41.48

41

108

26

26.74

43

46

58.33

42

108

28

46.07

43

46

58.33

43

108

28

46.07

43

48

25.64

44

108

25

31.61

43

48

25.64

45

108

25

31.62

43

50

32.79

46

108

25

43.84

43

50

42.21

47

108

25

31.62

43

50

50.52

48

108

25

31.63

44

0

0

49

108

28

56.59

44

0

0

50

108

28

56.59

43

58

41.67

51

108

28

15.43

43

58

12.91

Босго үнэ: 64 633 370 төгрөг

Талбайн код: СШ 3-10 

 1. Сонгон шалгаруулалт зарлах талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмалын газрын  цахим хуудсанаас (www.mram.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмалын газраас авч болно.
 2. Үйлчилгээний хураамж болох 250.000 төгрөг төлсөн баримтыг үндэслэн Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авч болно.
 3. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17 цаг хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмалын газрын 207 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 4. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 9 цаг 00 минутад Ашигт малтмалын газрын хурлын танхимд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 5. Ирүүлсэн саналыг АМГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан коммисс нь Уул уурхайн сайдын 2015 оны 10 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 6. Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хаяг:Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмалын газар 207 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263710
 7. Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ.

Үүнд:

 • Сонгон шалгаруултад оролцох санал / маягтын дагуу /
 • Санал гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг Монгол Банкинд бүртгэлтэй арилжааны банкинд хугацаатай байршуулсан баталгаа (Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан загварын дагуу)
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ)
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх хайгуул болон ашиглалтын ажлын төрөл хэмжээ, хугацаа, өртөг болон байгаль хамгаалахад зарцуулах зардлыг тоймлон тусгасан төсөл, төсвийн санал
 • Хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал. (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Хайгуул, ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг явуулах, дэвшилтэт арга, аргачлал, технологийн шийдэл;
 • Ашигт малтматын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1-д заасны дагуу хийгдсэн талбайн зураг.
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан – 900018003 тоот дансанд төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР