2015.09.18-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026340Загал114° 46' 57.00" E49° 7' 32.19" N
NE-026340Загал114° 40' 32.91" E49° 7' 32.19" N
NE-026340Загал114° 40' 32.91" E49° 9' 22.00" N
NE-026340Загал114° 46' 57.00" E49° 9' 22.00" N
NE-026340Загал114° 46' 57.00" E49° 7' 32.19" N
NE-026327Сүмбэр112° 10' 0.00" E47° 57' 10.00" N
NE-026327Сүмбэр112° 12' 0.00" E47° 57' 10.00" N
NE-026327Сүмбэр112° 12' 0.00" E47° 55' 0.00" N
NE-026327Сүмбэр112° 10' 0.00" E47° 55' 0.00" N
NE-026327Сүмбэр112° 10' 0.00" E47° 57' 10.00" N
NE-026341Туул104° 48' 41.27" E47° 56' 5.20" N
NE-026341Туул104° 51' 53.63" E47° 56' 5.20" N
NE-026341Туул104° 51' 53.63" E47° 54' 47.14" N
NE-026341Туул104° 48' 41.27" E47° 54' 47.14" N
NE-026341Туул104° 48' 41.27" E47° 56' 5.20" N
NE-026342Цагаан тэмээ104° 15' 0.00" E42° 40' 0.00" N
NE-026342Цагаан тэмээ104° 26' 0.00" E42° 40' 0.00" N
NE-026342Цагаан тэмээ104° 26' 0.00" E42° 31' 0.00" N
NE-026342Цагаан тэмээ104° 15' 0.00" E42° 31' 0.00" N
NE-026342Цагаан тэмээ104° 15' 0.00" E42° 40' 0.00" N
NE-026326Баялаг101° 11' 42.42" E43° 12' 40.00" N
NE-026326Баялаг101° 11' 42.42" E43° 12' 27.00" N
NE-026326Баялаг101° 10' 26.00" E43° 12' 27.00" N
NE-026326Баялаг101° 10' 26.00" E43° 12' 40.00" N
NE-026326Баялаг101° 11' 42.42" E43° 12' 40.00" N
NE-026338Өндөршил107° 54' 51.57" E45° 27' 41.58" N
NE-026338Өндөршил107° 59' 51.58" E45° 25' 41.58" N
NE-026338Өндөршил108° 0' 1.58" E45° 26' 1.58" N
NE-026338Өндөршил108° 0' 1.58" E45° 25' 41.62" N
NE-026338Өндөршил107° 58' 4.85" E45° 24' 1.56" N
NE-026338Өндөршил107° 54' 51.57" E45° 24' 1.56" N
NE-026338Өндөршил107° 54' 51.57" E45° 27' 41.58" N
NE-026334Гуу106° 8' 51.00" E43° 8' 21.22" N
NE-026334Гуу106° 18' 1.44" E43° 8' 21.22" N
NE-026334Гуу106° 18' 1.44" E43° 5' 34.40" N
NE-026334Гуу106° 8' 51.00" E43° 5' 34.40" N
NE-026334Гуу106° 8' 51.00" E43° 8' 21.22" N
NE-026328Хуцал ус110° 33' 1.84" E47° 41' 5.03" N
NE-026328Хуцал ус110° 33' 1.84" E47° 40' 1.76" N
NE-026328Хуцал ус110° 30' 1.85" E47° 40' 1.76" N
NE-026328Хуцал ус110° 30' 1.85" E47° 38' 1.77" N
NE-026328Хуцал ус110° 29' 35.85" E47° 38' 1.77" N
NE-026328Хуцал ус110° 29' 15.42" E47° 38' 13.58" N
NE-026328Хуцал ус110° 28' 35.41" E47° 38' 46.33" N
NE-026328Хуцал ус110° 28' 4.65" E47° 39' 24.50" N
NE-026328Хуцал ус110° 27' 40.06" E47° 39' 59.44" N
NE-026328Хуцал ус110° 27' 33.07" E47° 40' 36.47" N
NE-026328Хуцал ус110° 27' 41.06" E47° 41' 11.32" N
NE-026328Хуцал ус110° 27' 49.02" E47° 41' 39.27" N
NE-026328Хуцал ус110° 30' 36.26" E47° 41' 31.27" N
NE-026328Хуцал ус110° 30' 55.77" E47° 41' 50.72" N
NE-026328Хуцал ус110° 33' 1.84" E47° 41' 5.03" N
NE-026329Тээл104° 23' 40.95" E48° 24' 21.82" N
NE-026329Тээл104° 20' 8.97" E48° 24' 21.82" N
NE-026329Тээл104° 20' 8.97" E48° 26' 1.81" N
NE-026329Тээл104° 23' 40.95" E48° 26' 1.81" N
NE-026329Тээл104° 23' 40.95" E48° 24' 21.82" N
NE-026330Бага булаг уул111° 39' 45.00" E47° 47' 17.00" N
NE-026330Бага булаг уул111° 42' 38.00" E47° 47' 17.00" N
NE-026330Бага булаг уул111° 42' 38.00" E47° 45' 30.00" N
NE-026330Бага булаг уул111° 39' 45.00" E47° 45' 30.00" N
NE-026330Бага булаг уул111° 39' 45.00" E47° 47' 17.00" N
NE-026331Баг106° 41' 46.07" E43° 18' 12.00" N
NE-026331Баг106° 52' 21.59" E43° 18' 12.00" N
NE-026331Баг106° 52' 21.59" E43° 12' 8.40" N
NE-026331Баг106° 41' 46.07" E43° 12' 8.40" N
NE-026331Баг106° 41' 46.07" E43° 18' 12.00" N
NE-026337Жаргалан107° 50' 41.59" E45° 29' 31.57" N
NE-026337Жаргалан107° 50' 41.52" E45° 32' 1.61" N
NE-026337Жаргалан107° 50' 41.51" E45° 32' 1.61" N
NE-026337Жаргалан107° 50' 41.51" E45° 33' 51.56" N
NE-026337Жаргалан107° 53' 51.45" E45° 33' 51.56" N
NE-026337Жаргалан107° 53' 51.43" E45° 26' 22.44" N
NE-026337Жаргалан107° 48' 1.58" E45° 26' 22.44" N
NE-026337Жаргалан107° 48' 1.58" E45° 29' 31.57" N
NE-026337Жаргалан107° 50' 41.59" E45° 29' 31.57" N
NE-026339Тост уул105° 58' 7.83" E47° 10' 14.18" N
NE-026339Тост уул106° 0' 0.00" E47° 10' 14.18" N
NE-026339Тост уул106° 0' 0.00" E47° 9' 0.00" N
NE-026339Тост уул105° 55' 23.36" E47° 9' 0.00" N
NE-026339Тост уул105° 55' 23.36" E47° 12' 19.58" N
NE-026339Тост уул105° 56' 25.82" E47° 12' 19.58" N
NE-026339Тост уул105° 58' 7.83" E47° 10' 14.18" N
NE-026332Хойд111° 28' 34.00" E47° 29' 39.00" N
NE-026332Хойд111° 39' 37.00" E47° 29' 39.00" N
NE-026332Хойд111° 39' 37.00" E47° 25' 17.91" N
NE-026332Хойд111° 31' 41.52" E47° 25' 17.91" N
NE-026332Хойд111° 31' 41.52" E47° 26' 11.78" N
NE-026332Хойд111° 30' 11.52" E47° 26' 11.78" N
NE-026332Хойд111° 30' 11.52" E47° 25' 17.91" N
NE-026332Хойд111° 28' 34.00" E47° 25' 17.91" N
NE-026332Хойд111° 28' 34.00" E47° 29' 39.00" N
NE-026336Аман усны хөндий110° 35' 2.00" E44° 37' 1.60" N
NE-026336Аман усны хөндий110° 35' 2.00" E44° 39' 11.50" N
NE-026336Аман усны хөндий110° 37' 22.00" E44° 39' 11.50" N
NE-026336Аман усны хөндий110° 37' 22.00" E44° 37' 1.60" N
NE-026336Аман усны хөндий110° 35' 2.00" E44° 37' 1.60" N
NE-026333Хэрсэн106° 36' 30.00" E45° 3' 10.00" N
NE-026333Хэрсэн106° 41' 0.00" E45° 3' 10.00" N
NE-026333Хэрсэн106° 41' 0.00" E45° 0' 1.50" N
NE-026333Хэрсэн106° 36' 30.00" E45° 0' 1.50" N
NE-026333Хэрсэн106° 36' 30.00" E45° 3' 10.00" N
NE-026335Баяндун113° 4' 28.88" E49° 26' 51.85" N
NE-026335Баяндун113° 11' 20.90" E49° 26' 51.85" N
NE-026335Баяндун113° 9' 12.75" E49° 24' 57.75" N
NE-026335Баяндун113° 5' 37.19" E49° 25' 12.99" N
NE-026335Баяндун113° 5' 21.45" E49° 24' 58.93" N
NE-026335Баяндун113° 4' 28.88" E49° 26' 51.85" N