Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хэлэлцэх шатны өргөдлийн талбайн солбицол /2015-09-25/ эндээс татаж авна уу.