2015.10.01-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026400Баян107° 46' 1.38" E47° 5' 41.72" N
NE-026400Баян107° 39' 11.45" E47° 5' 41.72" N
NE-026400Баян107° 39' 11.45" E47° 6' 43.71" N
NE-026400Баян107° 44' 21.44" E47° 6' 43.73" N
NE-026400Баян107° 44' 21.46" E47° 9' 51.73" N
NE-026400Баян107° 46' 1.38" E47° 9' 51.73" N
NE-026400Баян107° 46' 1.38" E47° 5' 41.72" N
NE-026410Хөх өндөр толгой108° 47' 30.26" E45° 44' 26.71" N
NE-026410Хөх өндөр толгой108° 46' 1.67" E45° 46' 23.18" N
NE-026410Хөх өндөр толгой108° 46' 1.67" E45° 46' 35.63" N
NE-026410Хөх өндөр толгой108° 45' 58.56" E45° 46' 35.63" N
NE-026410Хөх өндөр толгой108° 47' 35.96" E45° 48' 22.60" N
NE-026410Хөх өндөр толгой108° 52' 58.00" E45° 48' 22.60" N
NE-026410Хөх өндөр толгой108° 52' 58.00" E45° 44' 26.71" N
NE-026410Хөх өндөр толгой108° 47' 30.26" E45° 44' 26.71" N
NE-026417Үнэгт107° 15' 22.66" E47° 21' 1.73" N
NE-026417Үнэгт107° 22' 50.00" E47° 21' 1.73" N
NE-026417Үнэгт107° 22' 50.00" E47° 17' 22.84" N
NE-026417Үнэгт107° 14' 50.77" E47° 17' 22.84" N
NE-026417Үнэгт107° 16' 40.39" E47° 19' 23.74" N
NE-026417Үнэгт107° 15' 22.66" E47° 21' 1.73" N
NE-026402Нуруу104° 30' 1.04" E48° 29' 0.84" N
NE-026402Нуруу104° 30' 23.02" E48° 29' 0.84" N
NE-026402Нуруу104° 30' 23.02" E48° 29' 0.83" N
NE-026402Нуруу104° 31' 0.02" E48° 29' 0.83" N
NE-026402Нуруу104° 31' 0.02" E48° 28' 6.83" N
NE-026402Нуруу104° 32' 0.99" E48° 28' 6.83" N
NE-026402Нуруу104° 32' 0.99" E48° 28' 0.85" N
NE-026402Нуруу104° 31' 37.03" E48° 28' 0.85" N
NE-026402Нуруу104° 31' 37.03" E48° 27' 45.85" N
NE-026402Нуруу104° 32' 0.99" E48° 27' 45.85" N
NE-026402Нуруу104° 32' 0.99" E48° 26' 13.99" N
NE-026402Нуруу104° 32' 2.51" E48° 26' 13.99" N
NE-026402Нуруу104° 32' 2.64" E48° 25' 59.85" N
NE-026402Нуруу104° 31' 48.05" E48° 25' 59.78" N
NE-026402Нуруу104° 31' 37.03" E48° 25' 59.79" N
NE-026402Нуруу104° 31' 37.03" E48° 26' 23.84" N
NE-026402Нуруу104° 30' 1.04" E48° 26' 23.84" N
NE-026402Нуруу104° 30' 1.04" E48° 29' 0.84" N
NE-026414Төмөртэй108° 19' 33.23" E45° 48' 43.23" N
NE-026414Төмөртэй108° 20' 42.00" E45° 48' 43.23" N
NE-026414Төмөртэй108° 20' 42.00" E45° 48' 1.00" N
NE-026414Төмөртэй108° 22' 12.00" E45° 48' 1.00" N
NE-026414Төмөртэй108° 22' 12.00" E45° 48' 43.23" N
NE-026414Төмөртэй108° 23' 28.14" E45° 48' 43.23" N
NE-026414Төмөртэй108° 23' 57.08" E45° 47' 50.93" N
NE-026414Төмөртэй108° 23' 8.01" E45° 46' 53.85" N
NE-026414Төмөртэй108° 22' 58.38" E45° 46' 58.36" N
NE-026414Төмөртэй108° 22' 44.01" E45° 46' 53.15" N
NE-026414Төмөртэй108° 22' 40.63" E45° 46' 46.99" N
NE-026414Төмөртэй108° 22' 1.62" E45° 47' 1.61" N
NE-026414Төмөртэй108° 20' 41.60" E45° 46' 6.61" N
NE-026414Төмөртэй108° 20' 41.61" E45° 48' 1.61" N
NE-026414Төмөртэй108° 19' 31.62" E45° 48' 1.61" N
NE-026414Төмөртэй108° 19' 33.23" E45° 48' 43.23" N
NE-026398Дэнж104° 17' 41.00" E48° 14' 41.00" N
NE-026398Дэнж104° 18' 30.00" E48° 14' 41.00" N
NE-026398Дэнж104° 18' 30.00" E48° 13' 52.00" N
NE-026398Дэнж104° 17' 41.00" E48° 13' 52.00" N
NE-026398Дэнж104° 17' 41.00" E48° 14' 41.00" N
NE-026408Өвөлжөөт ам109° 22' 26.63" E47° 34' 50.00" N
NE-026408Өвөлжөөт ам109° 22' 26.63" E47° 36' 31.78" N
NE-026408Өвөлжөөт ам109° 24' 16.64" E47° 36' 31.78" N
NE-026408Өвөлжөөт ам109° 24' 16.64" E47° 34' 50.00" N
NE-026408Өвөлжөөт ам109° 22' 26.63" E47° 34' 50.00" N
NE-026412Бор өндөр111° 33' 12.00" E47° 57' 12.83" N
NE-026412Бор өндөр111° 33' 12.00" E48° 0' 0.00" N
NE-026412Бор өндөр111° 37' 0.00" E48° 0' 0.00" N
NE-026412Бор өндөр111° 37' 0.00" E47° 57' 31.84" N
NE-026412Бор өндөр111° 36' 48.46" E47° 57' 31.84" N
NE-026412Бор өндөр111° 36' 48.46" E47° 57' 12.83" N
NE-026412Бор өндөр111° 33' 12.00" E47° 57' 12.83" N
NE-026415Цэцэгт110° 47' 1.53" E47° 14' 18.00" N
NE-026415Цэцэгт110° 54' 2.88" E47° 14' 16.70" N
NE-026415Цэцэгт110° 54' 2.88" E47° 12' 27.73" N
NE-026415Цэцэгт110° 52' 31.87" E47° 12' 30.73" N
NE-026415Цэцэгт110° 53' 16.87" E47° 12' 0.73" N
NE-026415Цэцэгт110° 54' 2.88" E47° 12' 0.73" N
NE-026415Цэцэгт110° 54' 2.88" E47° 10' 19.18" N
NE-026415Цэцэгт110° 51' 1.86" E47° 10' 19.18" N
NE-026415Цэцэгт110° 51' 1.86" E47° 11' 41.72" N
NE-026415Цэцэгт110° 47' 1.53" E47° 11' 41.74" N
NE-026415Цэцэгт110° 47' 1.53" E47° 14' 18.00" N
NE-026411Буянт111° 7' 1.61" E46° 22' 31.65" N
NE-026411Буянт111° 12' 31.97" E46° 22' 31.65" N
NE-026411Буянт111° 12' 31.97" E46° 14' 41.66" N
NE-026411Буянт111° 7' 1.61" E46° 14' 41.66" N
NE-026411Буянт111° 7' 1.61" E46° 22' 31.65" N
NE-026416Од111° 0' 0.00" E43° 50' 45.70" N
NE-026416Од110° 45' 1.96" E43° 50' 45.70" N
NE-026416Од110° 45' 1.94" E44° 11' 35.36" N
NE-026416Од110° 45' 6.88" E44° 11' 8.51" N
NE-026416Од110° 45' 10.67" E44° 10' 53.73" N
NE-026416Од110° 47' 58.56" E44° 4' 59.16" N
NE-026416Од110° 48' 21.62" E44° 5' 1.46" N
NE-026416Од110° 48' 21.67" E43° 58' 21.49" N
NE-026416Од110° 51' 31.62" E43° 58' 21.49" N
NE-026416Од110° 51' 31.66" E43° 54' 51.50" N
NE-026416Од111° 0' 0.00" E43° 54' 51.50" N
NE-026416Од111° 0' 0.00" E43° 50' 45.70" N
NE-026406Хулгар115° 11' 55.39" E48° 12' 51.95" N
NE-026406Хулгар115° 12' 18.50" E48° 12' 51.95" N
NE-026406Хулгар115° 12' 18.50" E48° 10' 33.00" N
NE-026406Хулгар115° 16' 1.00" E48° 10' 33.00" N
NE-026406Хулгар115° 16' 1.00" E48° 12' 51.95" N
NE-026406Хулгар115° 17' 42.41" E48° 12' 51.95" N
NE-026406Хулгар115° 17' 42.41" E48° 12' 26.99" N
NE-026406Хулгар115° 17' 12.38" E48° 12' 26.99" N
NE-026406Хулгар115° 17' 12.38" E48° 12' 1.99" N
NE-026406Хулгар115° 18' 20.93" E48° 12' 1.99" N
NE-026406Хулгар115° 18' 39.22" E48° 10' 41.95" N
NE-026406Хулгар115° 16' 32.40" E48° 10' 41.95" N
NE-026406Хулгар115° 16' 32.40" E48° 9' 1.95" N
NE-026406Хулгар115° 19' 2.07" E48° 9' 1.95" N
NE-026406Хулгар115° 19' 15.32" E48° 8' 3.96" N
NE-026406Хулгар115° 18' 33.45" E48° 6' 14.38" N
NE-026406Хулгар115° 11' 55.39" E48° 6' 14.38" N
NE-026406Хулгар115° 11' 55.39" E48° 12' 51.95" N
NE-026413Батноров-1111° 40' 11.35" E48° 11' 10.88" N
NE-026413Батноров-1111° 34' 16.06" E48° 13' 36.47" N
NE-026413Батноров-1111° 40' 11.35" E48° 14' 29.85" N
NE-026413Батноров-1111° 40' 11.35" E48° 11' 10.88" N
NE-026401Дэлгэр108° 27' 1.00" E47° 20' 1.73" N
NE-026401Дэлгэр108° 20' 11.50" E47° 20' 1.73" N
NE-026401Дэлгэр108° 20' 1.55" E47° 20' 10.68" N
NE-026401Дэлгэр108° 20' 1.55" E47° 22' 1.72" N
NE-026401Дэлгэр108° 27' 1.00" E47° 22' 1.76" N
NE-026401Дэлгэр108° 27' 1.00" E47° 20' 1.73" N
NE-026403Толгой108° 20' 52.73" E45° 0' 2.98" N
NE-026403Толгой108° 20' 52.73" E44° 54' 59.94" N
NE-026403Толгой108° 17' 41.55" E44° 58' 1.56" N
NE-026403Толгой108° 10' 41.54" E44° 55' 31.55" N
NE-026403Толгой108° 17' 19.59" E44° 53' 0.00" N
NE-026403Толгой108° 18' 2.84" E44° 53' 1.03" N
NE-026403Толгой108° 20' 52.73" E44° 54' 46.10" N
NE-026403Толгой108° 20' 52.73" E44° 52' 14.69" N
NE-026403Толгой108° 14' 25.52" E44° 52' 14.69" N
NE-026403Толгой108° 13' 54.61" E44° 52' 55.20" N
NE-026403Толгой108° 12' 51.75" E44° 54' 17.54" N
NE-026403Толгой108° 9' 30.44" E44° 54' 22.07" N
NE-026403Толгой108° 7' 55.28" E44° 56' 26.45" N
NE-026403Толгой108° 4' 33.87" E44° 56' 30.86" N
NE-026403Толгой108° 2' 58.52" E44° 58' 35.18" N
NE-026403Толгой107° 59' 36.99" E44° 58' 39.47" N
NE-026403Толгой107° 59' 36.64" E44° 58' 40.03" N
NE-026403Толгой107° 59' 36.64" E45° 0' 2.98" N
NE-026403Толгой108° 20' 52.73" E45° 0' 2.98" N
NE-026404Хөтөл113° 30' 0.65" E49° 40' 0.00" N
NE-026404Хөтөл113° 35' 52.00" E49° 40' 0.00" N
NE-026404Хөтөл113° 35' 52.00" E49° 41' 2.11" N
NE-026404Хөтөл113° 39' 0.55" E49° 41' 2.11" N
NE-026404Хөтөл113° 39' 0.55" E49° 39' 13.00" N
NE-026404Хөтөл113° 30' 0.65" E49° 39' 13.00" N
NE-026404Хөтөл113° 30' 0.65" E49° 40' 0.00" N
NE-026405Хараат уул106° 41' 1.42" E43° 8' 1.42" N
NE-026405Хараат уул106° 38' 1.23" E43° 8' 1.42" N
NE-026405Хараат уул106° 38' 1.23" E43° 14' 11.00" N
NE-026405Хараат уул106° 41' 1.42" E43° 14' 11.00" N
NE-026405Хараат уул106° 41' 1.42" E43° 8' 1.42" N
NE-026407Хад овоо106° 38' 31.60" E45° 16' 16.57" N
NE-026407Хад овоо106° 43' 21.42" E45° 16' 16.57" N
NE-026407Хад овоо106° 43' 21.42" E45° 15' 31.57" N
NE-026407Хад овоо106° 45' 21.43" E45° 15' 31.57" N
NE-026407Хад овоо106° 45' 21.43" E45° 13' 38.56" N
NE-026407Хад овоо106° 38' 31.60" E45° 13' 38.56" N
NE-026407Хад овоо106° 38' 31.60" E45° 16' 16.57" N
NE-026418Хар-Овоо110° 44' 37.61" E45° 52' 21.65" N
NE-026418Хар-Овоо110° 43' 51.91" E45° 52' 41.64" N
NE-026418Хар-Овоо110° 41' 51.90" E45° 52' 31.64" N
NE-026418Хар-Овоо110° 41' 59.67" E45° 52' 21.65" N
NE-026418Хар-Овоо110° 39' 51.97" E45° 52' 21.65" N
NE-026418Хар-Овоо110° 39' 51.97" E45° 55' 31.62" N
NE-026418Хар-Овоо110° 44' 31.96" E45° 55' 31.62" N
NE-026418Хар-Овоо110° 44' 31.95" E45° 52' 51.62" N
NE-026418Хар-Овоо110° 44' 37.61" E45° 52' 51.62" N
NE-026418Хар-Овоо110° 44' 37.61" E45° 52' 21.65" N
NE-026399Зэгэл110° 10' 8.00" E47° 13' 2.27" N
NE-026399Зэгэл110° 2' 2.00" E47° 13' 2.27" N
NE-026399Зэгэл110° 2' 2.00" E47° 15' 12.00" N
NE-026399Зэгэл110° 10' 8.00" E47° 15' 12.00" N
NE-026399Зэгэл110° 10' 8.00" E47° 13' 2.27" N
NE-026409Баянтолгод104° 58' 0.96" E48° 2' 31.38" N
NE-026409Баянтолгод105° 2' 24.90" E48° 4' 12.97" N
NE-026409Баянтолгод105° 2' 27.69" E48° 2' 28.81" N
NE-026409Баянтолгод104° 58' 0.96" E48° 2' 28.83" N
NE-026409Баянтолгод104° 58' 0.96" E48° 2' 31.38" N