Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хэлэлцэх шатны өргөдлийн талбайн солбицол /2015-10-02/ эндээс татаж авна уу.