2015.10.06-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026438Загдал106° 0' 41.26" E48° 55' 57.54" N
NE-026438Загдал106° 2' 8.74" E48° 55' 8.57" N
NE-026438Загдал106° 2' 8.74" E48° 51' 48.68" N
NE-026438Загдал105° 56' 45.00" E48° 51' 48.68" N
NE-026438Загдал105° 56' 45.00" E48° 55' 57.54" N
NE-026438Загдал106° 0' 41.26" E48° 55' 57.54" N
NE-026459Тарцаг114° 24' 29.51" E49° 40' 52.59" N
NE-026459Тарцаг114° 30' 4.66" E49° 40' 52.65" N
NE-026459Тарцаг114° 28' 22.71" E49° 39' 25.68" N
NE-026459Тарцаг114° 29' 33.40" E49° 37' 36.16" N
NE-026459Тарцаг114° 22' 7.20" E49° 37' 35.96" N
NE-026459Тарцаг114° 23' 2.21" E49° 38' 52.03" N
NE-026459Тарцаг114° 24' 29.51" E49° 40' 52.59" N
NE-026437Хар уул105° 35' 45.77" E47° 28' 51.94" N
NE-026437Хар уул105° 32' 16.15" E47° 28' 52.98" N
NE-026437Хар уул105° 30' 30.16" E47° 26' 50.41" N
NE-026437Хар уул105° 30' 1.13" E47° 26' 50.52" N
NE-026437Хар уул105° 30' 1.13" E47° 39' 8.90" N
NE-026437Хар уул105° 30' 37.33" E47° 39' 8.75" N
NE-026437Хар уул105° 32' 21.20" E47° 37' 5.21" N
NE-026437Хар уул105° 35' 51.37" E47° 37' 4.18" N
NE-026437Хар уул105° 37' 34.97" E47° 35' 0.56" N
NE-026437Хар уул105° 35' 48.57" E47° 32' 58.06" N
NE-026437Хар уул105° 37' 32.03" E47° 30' 54.44" N
NE-026437Хар уул105° 35' 45.77" E47° 28' 51.94" N
NE-026439Чулуут109° 25' 41.64" E47° 35' 56.77" N
NE-026439Чулуут109° 25' 41.64" E47° 37' 31.78" N
NE-026439Чулуут109° 24' 16.64" E47° 37' 31.78" N
NE-026439Чулуут109° 24' 16.64" E47° 39' 12.01" N
NE-026439Чулуут109° 26' 39.83" E47° 39' 12.01" N
NE-026439Чулуут109° 26' 39.83" E47° 35' 56.77" N
NE-026439Чулуут109° 25' 41.64" E47° 35' 56.77" N
NE-026442Хар тээг106° 31' 1.42" E45° 8' 13.00" N
NE-026442Хар тээг106° 39' 31.40" E45° 8' 13.00" N
NE-026442Хар тээг106° 39' 31.40" E45° 3' 23.60" N
NE-026442Хар тээг106° 31' 1.42" E45° 3' 23.60" N
NE-026442Хар тээг106° 31' 1.42" E45° 8' 13.00" N
NE-026446Хүрзэт107° 14' 39.94" E47° 14' 5.48" N
NE-026446Хүрзэт107° 18' 51.34" E47° 14' 5.48" N
NE-026446Хүрзэт107° 18' 51.34" E47° 10' 1.72" N
NE-026446Хүрзэт107° 15' 41.42" E47° 10' 1.72" N
NE-026446Хүрзэт107° 15' 18.36" E47° 11' 23.61" N
NE-026446Хүрзэт107° 14' 39.94" E47° 14' 5.48" N
NE-026447Загдал105° 54' 46.80" E48° 50' 1.87" N
NE-026447Загдал105° 54' 46.80" E48° 50' 1.39" N
NE-026447Загдал105° 51' 47.64" E48° 47' 50.99" N
NE-026447Загдал105° 50' 31.16" E48° 47' 50.99" N
NE-026447Загдал105° 50' 31.16" E48° 51' 41.86" N
NE-026447Загдал105° 53' 1.15" E48° 51' 41.86" N
NE-026447Загдал105° 53' 1.15" E48° 50' 1.87" N
NE-026447Загдал105° 54' 46.80" E48° 50' 1.87" N
NE-026441Авдар105° 26' 16.04" E47° 37' 20.83" N
NE-026441Авдар105° 21' 52.43" E47° 37' 20.83" N
NE-026441Авдар105° 21' 52.43" E47° 41' 13.09" N
NE-026441Авдар105° 25' 22.86" E47° 41' 13.09" N
NE-026441Авдар105° 26' 16.04" E47° 40' 10.00" N
NE-026441Авдар105° 26' 16.04" E47° 37' 20.83" N
NE-026444Ухаш110° 33' 1.83" E47° 40' 39.78" N
NE-026444Ухаш110° 38' 1.51" E47° 40' 39.78" N
NE-026444Ухаш110° 38' 1.51" E47° 38' 56.78" N
NE-026444Ухаш110° 36' 21.52" E47° 36' 16.77" N
NE-026444Ухаш110° 33' 31.83" E47° 36' 16.77" N
NE-026444Ухаш110° 33' 31.83" E47° 38' 1.75" N
NE-026444Ухаш110° 33' 1.83" E47° 38' 1.75" N
NE-026444Ухаш110° 33' 1.83" E47° 40' 39.78" N
NE-026445Тал113° 14' 7.73" E49° 30' 6.00" N
NE-026445Тал113° 14' 7.73" E49° 30' 0.08" N
NE-026445Тал113° 13' 25.66" E49° 30' 0.08" N
NE-026445Тал113° 13' 25.66" E49° 30' 22.00" N
NE-026445Тал113° 13' 36.23" E49° 30' 22.00" N
NE-026445Тал113° 13' 36.23" E49° 30' 6.00" N
NE-026445Тал113° 14' 7.73" E49° 30' 6.00" N
NE-026448Эмгэнт-Уул106° 32' 6.00" E47° 50' 28.00" N
NE-026448Эмгэнт-Уул106° 32' 6.00" E47° 50' 25.45" N
NE-026448Эмгэнт-Уул106° 31' 52.20" E47° 50' 7.80" N
NE-026448Эмгэнт-Уул106° 30' 0.00" E47° 50' 7.80" N
NE-026448Эмгэнт-Уул106° 30' 0.00" E47° 52' 16.30" N
NE-026448Эмгэнт-Уул106° 31' 8.40" E47° 52' 16.30" N
NE-026448Эмгэнт-Уул106° 32' 6.00" E47° 51' 11.90" N
NE-026448Эмгэнт-Уул106° 32' 6.00" E47° 51' 8.00" N
NE-026448Эмгэнт-Уул106° 31' 38.00" E47° 51' 8.00" N
NE-026448Эмгэнт-Уул106° 31' 38.00" E47° 50' 28.00" N
NE-026448Эмгэнт-Уул106° 32' 6.00" E47° 50' 28.00" N
NE-026449Тал109° 7' 23.72" E45° 48' 59.60" N
NE-026449Тал109° 8' 24.60" E45° 48' 59.60" N
NE-026449Тал109° 8' 24.60" E45° 48' 29.62" N
NE-026449Тал109° 7' 23.72" E45° 48' 29.62" N
NE-026449Тал109° 7' 23.72" E45° 48' 59.60" N
NE-026450Хадат105° 33' 31.10" E48° 2' 41.80" N
NE-026450Хадат105° 37' 18.10" E48° 2' 41.80" N
NE-026450Хадат105° 38' 3.00" E48° 1' 59.60" N
NE-026450Хадат105° 39' 3.60" E48° 0' 0.30" N
NE-026450Хадат105° 33' 31.10" E48° 0' 1.80" N
NE-026450Хадат105° 33' 31.10" E48° 2' 41.80" N
NE-026451Гурван шүд114° 27' 2.64" E49° 16' 56.05" N
NE-026451Гурван шүд114° 27' 4.81" E49° 15' 10.14" N
NE-026451Гурван шүд114° 29' 27.32" E49° 15' 10.14" N
NE-026451Гурван шүд114° 29' 25.08" E49° 13' 2.16" N
NE-026451Гурван шүд114° 23' 2.06" E49° 13' 2.15" N
NE-026451Гурван шүд114° 23' 3.62" E49° 14' 59.18" N
NE-026451Гурван шүд114° 22' 5.15" E49° 16' 37.85" N
NE-026451Гурван шүд114° 20' 33.79" E49° 16' 34.19" N
NE-026451Гурван шүд114° 20' 33.79" E49° 14' 40.91" N
NE-026451Гурван шүд114° 18' 40.51" E49° 14' 37.25" N
NE-026451Гурван шүд114° 18' 25.89" E49° 16' 19.57" N
NE-026451Гурван шүд114° 17' 9.15" E49° 16' 15.92" N
NE-026451Гурван шүд114° 15' 26.83" E49° 15' 6.49" N
NE-026451Гурван шүд114° 13' 12.97" E49° 15' 6.49" N
NE-026451Гурван шүд114° 13' 42.59" E49° 15' 22.45" N
NE-026451Гурван шүд114° 14' 47.81" E49° 16' 12.70" N
NE-026451Гурван шүд114° 16' 6.13" E49° 17' 16.56" N
NE-026451Гурван шүд114° 16' 46.54" E49° 17' 20.78" N
NE-026451Гурван шүд114° 18' 24.29" E49° 17' 24.07" N
NE-026451Гурван шүд114° 19' 8.61" E49° 17' 26.57" N
NE-026451Гурван шүд114° 19' 39.92" E49° 17' 33.34" N
NE-026451Гурван шүд114° 19' 41.30" E49° 17' 54.65" N
NE-026451Гурван шүд114° 19' 59.61" E49° 18' 12.52" N
NE-026451Гурван шүд114° 20' 30.98" E49° 18' 31.23" N
NE-026451Гурван шүд114° 24' 53.56" E49° 18' 31.23" N
NE-026451Гурван шүд114° 25' 51.02" E49° 17' 1.96" N
NE-026451Гурван шүд114° 27' 2.64" E49° 16' 56.05" N
NE-026461Сайхан108° 39' 28.58" E44° 52' 51.00" N
NE-026461Сайхан108° 55' 40.00" E44° 52' 51.00" N
NE-026461Сайхан108° 55' 40.00" E44° 51' 11.56" N
NE-026461Сайхан108° 54' 30.00" E44° 51' 11.56" N
NE-026461Сайхан108° 54' 30.00" E44° 51' 43.00" N
NE-026461Сайхан108° 52' 10.00" E44° 51' 43.00" N
NE-026461Сайхан108° 52' 10.00" E44° 50' 48.00" N
NE-026461Сайхан108° 52' 31.57" E44° 50' 48.00" N
NE-026461Сайхан108° 52' 31.57" E44° 48' 33.56" N
NE-026461Сайхан108° 52' 31.68" E44° 48' 33.56" N
NE-026461Сайхан108° 52' 31.68" E44° 48' 33.55" N
NE-026461Сайхан108° 55' 40.00" E44° 48' 33.55" N
NE-026461Сайхан108° 55' 40.00" E44° 47' 36.56" N
NE-026461Сайхан108° 48' 0.00" E44° 47' 36.56" N
NE-026461Сайхан108° 48' 0.00" E44° 49' 30.00" N
NE-026461Сайхан108° 47' 59.90" E44° 49' 30.00" N
NE-026461Сайхан108° 47' 59.90" E44° 49' 30.01" N
NE-026461Сайхан108° 41' 1.59" E44° 49' 30.01" N
NE-026461Сайхан108° 41' 1.58" E44° 47' 0.00" N
NE-026461Сайхан108° 46' 56.68" E44° 47' 0.00" N
NE-026461Сайхан108° 46' 56.67" E44° 44' 1.56" N
NE-026461Сайхан108° 39' 28.58" E44° 44' 1.56" N
NE-026461Сайхан108° 39' 28.58" E44° 52' 51.00" N
NE-026443Цагаан чулуут113° 32' 46.19" E49° 27' 55.00" N
NE-026443Цагаан чулуут113° 36' 5.78" E49° 27' 55.00" N
NE-026443Цагаан чулуут113° 36' 5.78" E49° 25' 37.69" N
NE-026443Цагаан чулуут113° 32' 46.19" E49° 25' 37.69" N
NE-026443Цагаан чулуут113° 32' 46.19" E49° 27' 55.00" N
NE-026456Сэртэн уул113° 35' 9.00" E49° 26' 40.00" N
NE-026456Сэртэн уул113° 35' 9.00" E49° 29' 7.82" N
NE-026456Сэртэн уул113° 36' 10.56" E49° 29' 7.82" N
NE-026456Сэртэн уул113° 36' 10.56" E49° 26' 40.00" N
NE-026456Сэртэн уул113° 35' 9.00" E49° 26' 40.00" N
NE-026462Ухаа овоо105° 35' 23.96" E46° 51' 9.33" N
NE-026462Ухаа овоо105° 36' 1.29" E46° 50' 58.96" N
NE-026462Ухаа овоо105° 36' 1.29" E46° 50' 0.00" N
NE-026462Ухаа овоо105° 32' 1.26" E46° 50' 0.00" N
NE-026462Ухаа овоо105° 32' 4.78" E46° 51' 7.51" N
NE-026462Ухаа овоо105° 32' 50.64" E46° 52' 16.90" N
NE-026462Ухаа овоо105° 34' 7.30" E46° 52' 5.93" N
NE-026462Ухаа овоо105° 35' 23.96" E46° 51' 9.33" N
NE-026452Орд105° 23' 13.00" E44° 50' 50.00" N
NE-026452Орд105° 30' 0.00" E44° 50' 50.00" N
NE-026452Орд105° 30' 0.00" E44° 44' 30.00" N
NE-026452Орд105° 23' 13.00" E44° 44' 30.00" N
NE-026452Орд105° 23' 13.00" E44° 50' 50.00" N
NE-026453Зүүн мандал109° 50' 10.00" E46° 14' 30.00" N
NE-026453Зүүн мандал109° 50' 10.00" E46° 17' 10.00" N
NE-026453Зүүн мандал109° 54' 0.00" E46° 17' 10.00" N
NE-026453Зүүн мандал109° 54' 0.00" E46° 14' 30.00" N
NE-026453Зүүн мандал109° 50' 10.00" E46° 14' 30.00" N
NE-026454Тэвш107° 20' 1.40" E46° 57' 30.00" N
NE-026454Тэвш107° 19' 1.50" E46° 57' 30.00" N
NE-026454Тэвш107° 19' 1.50" E46° 58' 31.60" N
NE-026454Тэвш107° 20' 1.40" E46° 58' 31.60" N
NE-026454Тэвш107° 20' 1.40" E46° 57' 30.00" N
NE-026457Сэрүүн тал113° 35' 0.65" E49° 13' 39.90" N
NE-026457Сэрүүн тал113° 39' 48.60" E49° 13' 39.90" N
NE-026457Сэрүүн тал113° 39' 48.60" E49° 7' 3.36" N
NE-026457Сэрүүн тал113° 35' 0.65" E49° 7' 3.36" N
NE-026457Сэрүүн тал113° 35' 0.65" E49° 13' 39.90" N
NE-026458Заг сүнж худаг105° 58' 35.06" E44° 56' 16.65" N
NE-026458Заг сүнж худаг105° 56' 52.65" E44° 54' 15.16" N
NE-026458Заг сүнж худаг105° 53' 31.25" E44° 54' 16.47" N
NE-026458Заг сүнж худаг105° 43' 1.25" E44° 54' 16.47" N
NE-026458Заг сүнж худаг105° 43' 1.25" E45° 0' 1.55" N
NE-026458Заг сүнж худаг105° 58' 35.06" E45° 0' 1.55" N
NE-026458Заг сүнж худаг105° 58' 35.06" E44° 56' 16.65" N
NE-026460Лүн104° 56' 29.96" E47° 40' 18.51" N
NE-026460Лүн104° 57' 10.96" E47° 40' 32.73" N
NE-026460Лүн104° 57' 17.96" E47° 41' 49.74" N
NE-026460Лүн104° 56' 29.96" E47° 41' 4.74" N
NE-026460Лүн104° 56' 29.96" E47° 43' 18.91" N
NE-026460Лүн105° 0' 0.00" E47° 43' 18.91" N
NE-026460Лүн105° 0' 0.00" E47° 40' 0.00" N
NE-026460Лүн104° 56' 29.96" E47° 40' 0.00" N
NE-026460Лүн104° 56' 29.96" E47° 40' 18.51" N
NE-026440Цагаан тугалга106° 30' 1.41" E45° 6' 11.55" N
NE-026440Цагаан тугалга106° 36' 30.00" E45° 6' 11.55" N
NE-026440Цагаан тугалга106° 36' 30.00" E45° 0' 1.50" N
NE-026440Цагаан тугалга106° 30' 1.41" E45° 0' 1.50" N
NE-026440Цагаан тугалга106° 30' 1.41" E45° 6' 11.55" N
NE-026455Гурван зохио107° 42' 31.49" E47° 2' 1.72" N
NE-026455Гурван зохио107° 39' 25.45" E47° 2' 1.72" N
NE-026455Гурван зохио107° 39' 25.45" E47° 4' 1.72" N
NE-026455Гурван зохио107° 41' 1.38" E47° 4' 1.72" N
NE-026455Гурван зохио107° 41' 1.38" E47° 3' 1.72" N
NE-026455Гурван зохио107° 42' 31.49" E47° 3' 1.72" N
NE-026455Гурван зохио107° 42' 31.49" E47° 2' 1.72" N