Ашигт малтмалын газар нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн  19.12, 20.1, 24.2, 26.9, 49.7, 60.9-д заалт, Засгийн газрын 2014 оны 239 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуул хийх зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

1.Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын нутаг 328.32 га бүхий Тосонгийн овоо  нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

112

3

31.3

48

1

41.8

2

112

3

31.3

48

0

1.81

3

112

5

32

48

0

1.82

4

112

5

32

47

59

41.8

5

112

2

52

47

59

41.8

6

112

2

52

48

0

1.83

7

112

3

12

48

0

1.85

8

112

3

12

48

1

41.8

Босго үнэ: төгрөг 736 750 төгрөг

Талбайн код: СШ 5-1

2..Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутаг 930.48 га бүхий Сүмбэр нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

114

37

2.28

48

33

51.98

2

114

34

2.27

48

33

51.98

3

114

34

2.27

48

34

41.18

4

114

37

2.28

48

35

46.07

Босго үнэ: төгрөг 2 088 000

Талбайн код: СШ 5-2

3. Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутаг 19358.4 га бүхий Туул нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

104

30

44.98

48

35

41.85

2

104

30

44.98

48

33

40.85

3

104

31

33.97

48

33

40.85

4

104

31

33.97

48

33

36.85

5

104

32

56.54

48

33

36.85

6

104

32

35.76

48

33

11.85

7

104

32

35.77

48

33

11.85

8

104

32

35.77

48

33

11.84

9

104

31

33.98

48

33

11.84

10

104

31

33.98

48

32

51.85

11

104

32

0.98

48

32

51.85

12

104

32

0.98

48

32

30

13

104

31

56

48

32

24

14

104

31

54.72

48

32

22.28

15

104

31

53.46

48

32

20.58

16

104

31

48.98

48

32

14.56

17

104

31

35.07

48

31

55.84

18

104

31

27.62

48

31

45.85

19

104

31

25.96

48

31

45.85

20

104

31

25.96

48

31

43.61

21

104

31

25.96

48

31

43.61

22

104

31

25.96

48

31

43.61

23

104

31

11.27

48

31

23.85

24

104

30

58.96

48

31

23.85

25

104

30

58.96

48

31

11.58

26

104

30

51.68

48

31

11.58

27

104

30

51.68

48

30

41.84

28

104

30

22.01

48

30

41.84

29

104

30

22.01

48

29

0.85

30

104

30

1.04

48

29

0.85

31

104

30

1.04

48

26

23.84

32

104

31

37.03

48

26

23.84

33

104

31

37.03

48

25

59.79

34

104

31

48.06

48

25

59.78

35

104

31

48.14

48

25

51.69

36

104

31

17.05

48

25

51.7

37

104

30

49.03

48

25

51.7

38

104

30

49.03

48

25

51.7

39

104

30

49.03

48

25

51.7

40

104

30

49.03

48

25

34.84

41

104

28

57.96

48

25

34.8

42

104

28

57.96

48

25

34.79

43

104

28

57.88

48

25

34.79

44

104

28

57.88

48

23

24.81

45

104

28

20.95

48

23

24.81

46

104

28

20.95

48

23

3.82

47

104

27

47.95

48

23

3.82

48

104

27

47.95

48

22

51.81

49

104

26

50.95

48

22

51.81

50

104

26

50.95

48

21

11.81

51

104

23

30.94

48

21

11.81

52

104

23

30.94

48

20

1.82

53

104

21

40.94

48

20

1.82

54

104

21

40.95

48

21

13.82

55

104

21

8.96

48

21

13.82

56

104

21

8.96

48

21

28.81

57

104

19

31.95

48

21

28.81

58

104

19

31.95

48

21

44.81

59

104

18

42.95

48

21

44.81

60

104

18

42.95

48

22

8.82

61

104

17

53.95

48

22

8.82

62

104

17

53.95

48

22

29.81

63

104

19

30.96

48

22

29.81

64

104

19

30.96

48

22

9.82

65

104

21

1.75

48

22

9.82

66

104

21

1.75

48

21

59.42

67

104

21

29.9

48

21

59.42

68

104

21

29.9

48

21

39.95

69

104

22

13.51

48

21

39.95

70

104

22

13.51

48

21

54.81

71

104

23

40.95

48

21

54.81

72

104

23

40.96

48

29

1.82

73

104

25

26.97

48

29

1.81

74

104

25

26.91

48

33

31.85

75

104

24

3.25

48

33

31.85

76

104

24

3.25

48

35

6.85

77

104

30

0.98

48

35

6.84

78

104

30

0.98

48

35

41.85

Босго үнэ:  26 133 840 төгрөг

Талбайн код: СШ 5-3

4. Хэнтий аймгийн Галшар сумын нутаг 131.38  га бүхий Чойл уул  нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

110

52

1.57

46

5

49.07

2

110

52

1.57

46

5

19.68

3

110

52

39.96

46

5

19.68

4

110

51

51.93

46

4

31.66

5

110

51

31.93

46

5

1.65

Босго үнэ: 294 820 төгрөг

Талбайн код: СШ 5-4

5. Увс аймгийн Цагаан хайрхан сумын нутаг 1487.03 га бүхий Мөнгөө уул нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

94

24

32.26

49

15

21.76

2

94

24

32.26

49

16

34.51

3

94

29

59.7

49

16

34.51

4

94

29

59.7

49

15

21.76

Босго үнэ: 2 007 860 төгрөг

Талбайн код: СШ 5-5

6. Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц, Баяннуур сумдын нутаг 24096.54 Га бүхий Ямаат нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

90

44

59.02

49

10

1.72

2

90

44

59.02

48

58

33.67

3

90

39

54.15

48

58

33.69

4

90

39

54.15

48

58

33.68

5

90

39

54.05

48

58

33.68

6

90

39

54.05

48

56

23.67

7

90

36

20.29

48

56

23.69

8

90

36

20.29

49

2

14.71

9

90

36

43.99

49

2

14.71

10

90

36

43.99

49

2

31.71

11

90

36

20.29

49

2

31.7

12

90

36

20.3

49

10

1.72

Босго үнэ: 54 072 640 төгрөг

Талбайн код: СШ 5-6

7. Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутаг 8923.99 Га бүхий Цагаан дэл нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

106

55

24.99

45

23

48.56

2

106

56

23.01

45

22

59.46

3

106

56

31.45

45

23

1.57

4

106

59

31.27

45

23

1.57

5

106

59

31.27

45

21

42.13

6

106

57

46.77

45

21

42.13

7

106

57

46.77

45

21

28.1

8

106

59

31.27

45

21

28.1

9

106

59

31.27

45

20

1.57

10

106

50

1.44

45

20

1.57

11

106

47

34.99

45

23

48.56

12

106

48

31.41

45

23

48.56

13

106

48

31.41

45

23

31.55

14

106

49

51.44

45

23

31.55

15

106

49

51.44

45

23

48.56

Босго үнэ: 19 531 000 төгрөг

Талбайн код: СШ 5-7

8. Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутаг 3302.52 га бүхий Элгэн булаг  нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

108

20

41.61

45

48

1.61

2

108

20

41.6

45

46

6.61

3

108

20

41.61

45

46

6.62

4

108

20

41.61

45

46

6.6

5

108

21

57.61

45

46

58.85

6

108

22

1.62

45

47

1.61

7

108

22

32.82

45

46

49.92

8

108

22

56.87

45

46

40.9

9

108

22

4.94

45

45

40.51

10

108

20

30.49

45

44

37.53

11

108

20

19.35

45

44

33.13

12

108

19

36.63

45

45

1.61

13

108

17

1.6

45

45

1.61

14

108

17

1.6

45

45

7.61

15

108

17

1.6

45

45

7.61

16

108

17

1.6

45

45

7.61

17

108

17

1.61

45

45

7.61

18

108

17

1.6

45

45

8.57

19

108

17

1.61

45

48

0.02

Босго үнэ: 6 330 000  төгрөг

Талбайн код: СШ 5-8

9. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг 344.69 га бүхий Өвгөнт нэртэй талбайд

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

сек

1

107

10

41.4

47

14

31.73

2

107

9

56.4

47

14

31.73

3

107

9

56.4

47

15

54.72

4

107

11

6.4

47

15

54.72

5

107

11

6.4

47

14

51.73

6

107

10

41.4

47

14

51.73

Босго үнэ: 46600 төгрөг

Талбайн код: СШ 5-9

 1. Сонгон шалгаруулалт зарлах талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмалын газрын  цахим хуудсанаас (www.mram.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмалын газраас авч болно.
 2. Үйлчилгээний хураамж болох 250.000 төгрөг төлсөн баримтыг үндэслэн Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авч болно.
 3. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2015 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 17 цаг хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмалын газрын 207 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 4. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг  сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 9 цаг 00 минутад Ашигт малтмалын газрын хурлын танхимд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 5. Ирүүлсэн саналыг АМГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан коммисс нь Уул уурхайн сайдын 2015 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”, уг журамд Уул уурхайн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 126 дугаар тушаалаар орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу үнэлнэ.
 6. Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмалын газар 207 тоот өрөө,

Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263710

 1. Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ.

Үүнд:

 • Сонгон шалгаруултад оролцох санал /маягтын дагуу/
 • Санал гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг Монгол Банкинд бүртгэлтэй арилжааны банкинд хугацаатай /Сонгон шалгаруулалтын саналыг нээсэн өдрөөс хойш ажлын 15 хоног/ байршуулсан баталгаа (Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан загварын дагуу)
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ)
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх хайгуул болон ашиглалтын ажлын төрөл хэмжээ, хугацаа, өртөг болон байгаль хамгаалахад зарцуулах зардлыг тоймлон тусгасан төсөл, төсвийн санал
 • Хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал. (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Хайгуул, ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг явуулах, дэвшилтэт арга, аргачлал, технологийн шийдэл;
 • Ашигт малтматын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1-д заасны дагуу хийгдсэн талбайн зураг.
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан – 900018003 тоот дансанд төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР