Монгол улс, БНХАУ хоорондын хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор Монгол улсаас Ашид Адвокатс хуулийн фирм, БНХАУ-ын Жон Лунь (Zhong Lun ) хуулийн фирмтэй хамтран Монгол-Хятадын уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтыг БНХАУ-ын Бээжин хотод 2015 оны 12 дүгээр сар 10-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Энэхүү чуулга уулзалт нь томоохон хэмжээний цөөн тооны уул уурхайн төслийг Монгол улсын уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулах  хүсэлтэй БНХАУ-ын хөрөнгө оруулагчдад танилцуулж хөрөнгө оруулагч төслийн компанитай шууд холбож өгөх зорилготой тул сонирхсон байгууллагууд 2015 оны 11 дүгээр сар 20-ны өдрөөс өмнө Ашид Адвокатс ХХН-ийн 70147878, 88116353 дугаарт холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Монгол улс, БНХАУ хоорондын хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор Монгол улсаас Ашид Адвокатс хуулийн фирм, БНХАУ-ын Жон Лунь (Zhong Lun ) хуулийн фирмтэй хамтран Монгол-Хятадын уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтыг БНХАУ-ын Бээжин хотод 2015 оны 12 дүгээр сар 10-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Энэхүү чуулга уулзалт нь томоохон хэмжээний цөөн тооны уул уурхайн төслийг Монгол улсын уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулах  хүсэлтэй БНХАУ-ын хөрөнгө оруулагчдад танилцуулж хөрөнгө оруулагч төслийн компанитай шууд холбож өгөх зорилготой тул сонирхсон байгууллагууд 2015 оны 11 дүгээр сар 20-ны өдрөөс өмнө Ашид Адвокатс ХХН-ийн 70147878, 88116353 дугаарт холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.