“Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн 48.6 дугаар зүйл, Ашигт малтмалын газрын даргын 2014 оны а-80 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах заавар”-ын дагуу 2016 оны уулын ажлын төлөвлөгөөгөө 2015 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

“Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах заавар” –ыг энд дарж татаж авна уу.

“Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах маягт” –ыг энд дарж татаж авна уу.

“2016 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” –нд хавсаргах материалын жагсаалтыг энд дарж татаж авна уу.