2015.11.19-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-027055Хөх дэл108° 48' 50.00" E43° 37' 44.00" N
NE-027055Хөх дэл108° 57' 33.00" E43° 37' 44.00" N
NE-027055Хөх дэл108° 57' 33.00" E43° 27' 32.00" N
NE-027055Хөх дэл108° 48' 50.00" E43° 27' 32.00" N
NE-027055Хөх дэл108° 48' 50.00" E43° 37' 44.00" N
NE-027060Сайхан109° 42' 31.80" E44° 47' 31.57" N
NE-027060Сайхан109° 45' 36.00" E44° 47' 31.57" N
NE-027060Сайхан109° 45' 36.00" E44° 46' 27.28" N
NE-027060Сайхан109° 45' 31.62" E44° 46' 26.58" N
NE-027060Сайхан109° 44' 56.63" E44° 44' 36.58" N
NE-027060Сайхан109° 45' 36.00" E44° 44' 21.44" N
NE-027060Сайхан109° 45' 36.00" E44° 41' 1.46" N
NE-027060Сайхан109° 42' 31.80" E44° 41' 1.46" N
NE-027060Сайхан109° 42' 31.80" E44° 47' 31.57" N
NE-027063Дунд цэрд109° 28' 0.00" E43° 30' 0.00" N
NE-027063Дунд цэрд109° 32' 0.00" E43° 30' 0.00" N
NE-027063Дунд цэрд109° 32' 0.00" E43° 32' 20.00" N
NE-027063Дунд цэрд109° 33' 30.00" E43° 32' 20.00" N
NE-027063Дунд цэрд109° 33' 30.00" E43° 30' 0.00" N
NE-027063Дунд цэрд109° 36' 30.00" E43° 30' 0.00" N
NE-027063Дунд цэрд109° 36' 30.00" E43° 32' 20.00" N
NE-027063Дунд цэрд109° 39' 0.00" E43° 32' 20.00" N
NE-027063Дунд цэрд109° 39' 0.00" E43° 28' 30.00" N
NE-027063Дунд цэрд109° 28' 0.00" E43° 28' 30.00" N
NE-027063Дунд цэрд109° 28' 0.00" E43° 30' 0.00" N
NE-027066Цагаан толгой109° 22' 30.00" E46° 19' 51.65" N
NE-027066Цагаан толгой109° 23' 41.56" E46° 19' 51.65" N
NE-027066Цагаан толгой109° 23' 41.56" E46° 19' 21.65" N
NE-027066Цагаан толгой109° 24' 11.73" E46° 19' 21.65" N
NE-027066Цагаан толгой109° 24' 11.73" E46° 19' 51.65" N
NE-027066Цагаан толгой109° 25' 58.00" E46° 19' 51.65" N
NE-027066Цагаан толгой109° 25' 58.00" E46° 18' 51.66" N
NE-027066Цагаан толгой109° 22' 30.00" E46° 18' 51.66" N
NE-027066Цагаан толгой109° 22' 30.00" E46° 19' 51.65" N
NE-027070Хар уул108° 47' 37.93" E44° 30' 1.53" N
NE-027070Хар уул108° 49' 9.69" E44° 30' 1.53" N
NE-027070Хар уул108° 49' 40.69" E44° 31' 22.53" N
NE-027070Хар уул108° 49' 42.69" E44° 33' 20.53" N
NE-027070Хар уул108° 51' 21.56" E44° 33' 56.78" N
NE-027070Хар уул108° 51' 21.56" E44° 30' 1.56" N
NE-027070Хар уул109° 0' 0.00" E44° 30' 1.56" N
NE-027070Хар уул109° 0' 0.00" E44° 28' 38.96" N
NE-027070Хар уул108° 58' 25.49" E44° 28' 41.64" N
NE-027070Хар уул108° 56' 38.59" E44° 26' 42.51" N
NE-027070Хар уул108° 53' 18.66" E44° 26' 48.07" N
NE-027070Хар уул108° 51' 45.43" E44° 28' 52.77" N
NE-027070Хар уул108° 48' 25.39" E44° 28' 58.21" N
NE-027070Хар уул108° 47' 37.93" E44° 30' 1.53" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 48' 0.00" E48° 29' 48.00" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 47' 9.48" E48° 29' 48.00" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 47' 9.48" E48° 33' 41.69" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 40' 29.51" E48° 33' 41.69" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 40' 29.51" E48° 39' 12.13" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 41' 3.37" E48° 38' 53.58" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 46' 52.02" E48° 36' 19.04" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 50' 2.13" E48° 34' 53.76" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 54' 50.48" E48° 34' 6.34" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 55' 40.00" E48° 33' 59.55" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 55' 40.00" E48° 30' 0.00" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 48' 0.00" E48° 30' 0.00" N
NE-027071Хар үзүүрийн тал93° 48' 0.00" E48° 29' 48.00" N
NE-027062Талбар114° 45' 3.00" E49° 32' 22.03" N
NE-027062Талбар114° 49' 22.00" E49° 32' 22.03" N
NE-027062Талбар114° 49' 22.00" E49° 27' 22.00" N
NE-027062Талбар114° 45' 3.00" E49° 27' 22.00" N
NE-027062Талбар114° 45' 3.00" E49° 32' 22.03" N
NE-027073Өнгөт97° 9' 18.04" E48° 14' 56.99" N
NE-027073Өнгөт97° 9' 0.22" E48° 14' 54.50" N
NE-027073Өнгөт97° 9' 0.23" E48° 15' 16.23" N
NE-027073Өнгөт97° 12' 19.94" E48° 15' 16.23" N
NE-027073Өнгөт97° 13' 5.88" E48° 13' 42.71" N
NE-027073Өнгөт97° 10' 41.72" E48° 13' 42.71" N
NE-027073Өнгөт97° 10' 32.16" E48° 13' 53.03" N
NE-027073Өнгөт97° 9' 18.04" E48° 14' 56.99" N
NE-027052Шанд114° 7' 21.88" E49° 34' 21.25" N
NE-027052Шанд114° 7' 21.88" E49° 37' 39.29" N
NE-027052Шанд114° 13' 4.17" E49° 37' 39.29" N
NE-027052Шанд114° 13' 4.17" E49° 34' 21.25" N
NE-027052Шанд114° 7' 21.88" E49° 34' 21.25" N
NE-027065Дэлгэр113° 1' 33.00" E49° 26' 34.76" N
NE-027065Дэлгэр113° 2' 24.62" E49° 26' 52.83" N
NE-027065Дэлгэр113° 3' 4.37" E49° 26' 21.95" N
NE-027065Дэлгэр113° 3' 48.90" E49° 24' 36.00" N
NE-027065Дэлгэр113° 1' 33.00" E49° 24' 36.00" N
NE-027065Дэлгэр113° 1' 33.00" E49° 26' 34.76" N
NE-027072Гонир106° 7' 33.99" E48° 55' 1.88" N
NE-027072Гонир106° 9' 21.67" E48° 55' 1.88" N
NE-027072Гонир106° 9' 6.29" E48° 54' 44.93" N
NE-027072Гонир106° 10' 1.19" E48° 53' 39.97" N
NE-027072Гонир106° 10' 1.19" E48° 53' 39.87" N
NE-027072Гонир106° 10' 2.97" E48° 53' 39.87" N
NE-027072Гонир106° 10' 16.43" E48° 53' 21.94" N
NE-027072Гонир106° 9' 2.14" E48° 53' 21.89" N
NE-027072Гонир106° 7' 11.21" E48° 53' 29.64" N
NE-027072Гонир106° 7' 11.22" E48° 54' 31.99" N
NE-027072Гонир106° 7' 22.40" E48° 54' 39.38" N
NE-027072Гонир106° 7' 16.55" E48° 54' 46.20" N
NE-027072Гонир106° 7' 43.20" E48° 54' 51.87" N
NE-027072Гонир106° 7' 33.99" E48° 55' 1.88" N
NE-027064Тогоот110° 31' 45.00" E47° 8' 5.55" N
NE-027064Тогоот110° 35' 1.53" E47° 8' 31.75" N
NE-027064Тогоот110° 37' 30.51" E47° 10' 26.21" N
NE-027064Тогоот110° 43' 2.00" E47° 10' 26.21" N
NE-027064Тогоот110° 43' 2.00" E47° 2' 28.73" N
NE-027064Тогоот110° 31' 45.00" E47° 2' 28.73" N
NE-027064Тогоот110° 31' 45.00" E47° 8' 5.55" N
NE-027061Номгон105° 38' 1.38" E42° 50' 31.30" N
NE-027061Номгон105° 38' 1.38" E42° 46' 36.58" N
NE-027061Номгон105° 36' 14.37" E42° 46' 53.83" N
NE-027061Номгон105° 30' 0.00" E42° 48' 27.43" N
NE-027061Номгон105° 30' 0.00" E42° 50' 1.29" N
NE-027061Номгон105° 35' 1.35" E42° 50' 1.29" N
NE-027061Номгон105° 35' 1.35" E42° 50' 31.20" N
NE-027061Номгон105° 38' 1.38" E42° 50' 31.30" N
NE-027069Шар ухаа105° 48' 2.04" E47° 34' 50.80" N
NE-027069Шар ухаа105° 51' 37.58" E47° 34' 50.80" N
NE-027069Шар ухаа105° 51' 37.58" E47° 31' 43.22" N
NE-027069Шар ухаа105° 48' 2.04" E47° 31' 43.22" N
NE-027069Шар ухаа105° 48' 2.04" E47° 34' 50.80" N
NE-027056Үенч-392° 8' 59.38" E46° 31' 52.75" N
NE-027056Үенч-392° 9' 50.10" E46° 31' 20.53" N
NE-027056Үенч-392° 10' 19.70" E46° 30' 16.49" N
NE-027056Үенч-392° 10' 43.54" E46° 29' 37.31" N
NE-027056Үенч-392° 10' 22.48" E46° 29' 35.86" N
NE-027056Үенч-392° 9' 20.43" E46° 28' 29.15" N
NE-027056Үенч-392° 9' 13.46" E46° 28' 21.66" N
NE-027056Үенч-392° 8' 59.38" E46° 28' 4.94" N
NE-027056Үенч-392° 8' 59.38" E46° 31' 52.75" N
NE-027058Улаан овоо111° 4' 52.43" E46° 22' 48.55" N
NE-027058Улаан овоо111° 7' 1.61" E46° 22' 48.55" N
NE-027058Улаан овоо111° 7' 1.61" E46° 21' 27.38" N
NE-027058Улаан овоо111° 5' 20.80" E46° 21' 27.38" N
NE-027058Улаан овоо111° 4' 52.00" E46° 21' 48.24" N
NE-027058Улаан овоо111° 4' 52.43" E46° 22' 48.55" N
NE-027053Урт110° 57' 18.00" E47° 46' 36.00" N
NE-027053Урт110° 59' 43.48" E47° 49' 31.78" N
NE-027053Урт111° 1' 8.17" E47° 49' 31.78" N
NE-027053Урт111° 1' 8.17" E47° 48' 11.99" N
NE-027053Урт110° 59' 46.95" E47° 48' 8.99" N
NE-027053Урт111° 0' 18.54" E47° 46' 29.25" N
NE-027053Урт110° 59' 36.00" E47° 45' 33.16" N
NE-027053Урт110° 59' 36.00" E47° 46' 36.00" N
NE-027053Урт110° 57' 18.00" E47° 46' 36.00" N
NE-027057Булдруу114° 44' 15.34" E49° 20' 42.35" N
NE-027057Булдруу114° 45' 34.99" E49° 20' 42.35" N
NE-027057Булдруу114° 45' 34.99" E49° 15' 5.22" N
NE-027057Булдруу114° 44' 15.33" E49° 15' 5.22" N
NE-027057Булдруу114° 44' 15.34" E49° 20' 42.35" N
NE-027068Дэрст109° 58' 33.14" E43° 42' 1.36" N
NE-027068Дэрст110° 0' 20.65" E43° 43' 59.51" N
NE-027068Дэрст110° 3' 38.46" E43° 43' 52.38" N
NE-027068Дэрст110° 5' 8.58" E43° 41' 47.11" N
NE-027068Дэрст110° 5' 8.58" E43° 40' 1.54" N
NE-027068Дэрст109° 58' 33.14" E43° 40' 1.54" N
NE-027068Дэрст109° 58' 33.14" E43° 42' 1.36" N
NE-027054Билгүүт108° 13' 50.18" E45° 13' 30.21" N
NE-027054Билгүүт108° 15' 1.54" E45° 13' 30.21" N
NE-027054Билгүүт108° 15' 1.61" E45° 12' 1.58" N
NE-027054Билгүүт108° 18' 1.60" E45° 12' 1.58" N
NE-027054Билгүүт108° 18' 1.61" E45° 13' 30.21" N
NE-027054Билгүүт108° 20' 11.53" E45° 13' 30.21" N
NE-027054Билгүүт108° 20' 11.53" E45° 8' 20.00" N
NE-027054Билгүүт108° 21' 12.08" E45° 8' 20.00" N
NE-027054Билгүүт108° 21' 12.09" E45° 4' 39.26" N
NE-027054Билгүүт108° 13' 50.17" E45° 4' 39.26" N
NE-027054Билгүүт108° 13' 50.17" E45° 7' 9.88" N
NE-027054Билгүүт108° 15' 1.52" E45° 7' 36.57" N
NE-027054Билгүүт108° 14' 16.52" E45° 9' 1.57" N
NE-027054Билгүүт108° 13' 50.17" E45° 8' 56.29" N
NE-027054Билгүүт108° 13' 50.18" E45° 13' 30.21" N
NE-027059Говь-Эрдэнэ115° 13' 22.30" E49° 16' 55.00" N
NE-027059Говь-Эрдэнэ115° 13' 22.33" E49° 20' 2.02" N
NE-027059Говь-Эрдэнэ115° 15' 56.33" E49° 20' 2.02" N
NE-027059Говь-Эрдэнэ115° 15' 56.36" E49° 22' 34.00" N
NE-027059Говь-Эрдэнэ115° 26' 17.25" E49° 22' 34.00" N
NE-027059Говь-Эрдэнэ115° 26' 17.25" E49° 16' 55.00" N
NE-027059Говь-Эрдэнэ115° 13' 22.30" E49° 16' 55.00" N
NE-027067Баянцагаан108° 24' 11.45" E47° 13' 15.28" N
NE-027067Баянцагаан108° 24' 11.45" E47° 15' 27.64" N
NE-027067Баянцагаан108° 25' 30.68" E47° 17' 15.92" N
NE-027067Баянцагаан108° 30' 0.00" E47° 17' 15.92" N
NE-027067Баянцагаан108° 30' 0.00" E47° 13' 15.28" N
NE-027067Баянцагаан108° 24' 11.45" E47° 13' 15.28" N