Сонгон шалгаруулалт зарласан боловч санал ирүүлээгүй сонгон шалгаруулалтын талбайг АМГ-ын даргын тушаалаар өргөдлийн талбайд бүртгэсэн, хориглосон хязгаарласан талбай, тусгай зөвшөөрөл болсон талбайг хассан shape файлыг энд дарж татаж авна уу.