2015.11.27-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-027159Гуу-4106° 14' 23.10" E43° 5' 34.40" N
NE-027159Гуу-4106° 18' 8.00" E43° 5' 34.40" N
NE-027159Гуу-4106° 18' 8.00" E43° 4' 39.70" N
NE-027159Гуу-4106° 14' 23.10" E43° 4' 39.70" N
NE-027159Гуу-4106° 14' 23.10" E43° 5' 34.40" N
NE-027173Тосон111° 58' 37.00" E47° 59' 38.00" N
NE-027173Тосон111° 58' 43.64" E47° 59' 38.00" N
NE-027173Тосон111° 58' 58.75" E47° 59' 16.07" N
NE-027173Тосон112° 2' 28.81" E47° 59' 3.18" N
NE-027173Тосон112° 3' 9.54" E47° 59' 41.84" N
NE-027173Тосон112° 5' 31.97" E47° 59' 41.84" N
NE-027173Тосон112° 5' 31.97" E48° 0' 1.82" N
NE-027173Тосон112° 6' 1.99" E48° 0' 1.82" N
NE-027173Тосон112° 6' 1.99" E48° 0' 53.12" N
NE-027173Тосон112° 8' 0.76" E48° 0' 45.74" N
NE-027173Тосон112° 8' 0.76" E47° 55' 51.54" N
NE-027173Тосон111° 58' 37.00" E47° 55' 51.54" N
NE-027173Тосон111° 58' 37.00" E47° 59' 38.00" N
NE-027160Хустын даваа106° 15' 52.00" E49° 12' 50.39" N
NE-027160Хустын даваа106° 15' 52.00" E49° 13' 50.00" N
NE-027160Хустын даваа106° 19' 50.00" E49° 13' 50.00" N
NE-027160Хустын даваа106° 19' 50.00" E49° 12' 50.39" N
NE-027160Хустын даваа106° 15' 52.00" E49° 12' 50.39" N
NE-027172Их зүүн109° 14' 33.45" E47° 40' 1.70" N
NE-027172Их зүүн109° 14' 33.45" E47° 37' 46.00" N
NE-027172Их зүүн109° 14' 6.64" E47° 37' 46.00" N
NE-027172Их зүүн109° 14' 6.64" E47° 38' 16.77" N
NE-027172Их зүүн109° 14' 9.24" E47° 38' 16.77" N
NE-027172Их зүүн109° 14' 9.24" E47° 39' 21.77" N
NE-027172Их зүүн109° 12' 36.64" E47° 39' 21.77" N
NE-027172Их зүүн109° 12' 36.64" E47° 40' 1.70" N
NE-027172Их зүүн109° 14' 33.45" E47° 40' 1.70" N
NE-027168Хүрэн102° 57' 13.09" E42° 51' 0.36" N
NE-027168Хүрэн103° 2' 15.70" E42° 50' 40.78" N
NE-027168Хүрэн103° 2' 15.70" E42° 48' 51.24" N
NE-027168Хүрэн102° 59' 17.13" E42° 48' 51.24" N
NE-027168Хүрэн102° 59' 20.32" E42° 49' 0.73" N
NE-027168Хүрэн102° 59' 25.56" E42° 49' 18.83" N
NE-027168Хүрэн102° 59' 16.94" E42° 49' 33.26" N
NE-027168Хүрэн102° 58' 41.52" E42° 49' 47.22" N
NE-027168Хүрэн102° 57' 45.02" E42° 50' 4.23" N
NE-027168Хүрэн102° 57' 16.84" E42° 50' 10.59" N
NE-027168Хүрэн102° 56' 59.06" E42° 50' 19.71" N
NE-027168Хүрэн102° 56' 58.50" E42° 50' 21.22" N
NE-027168Хүрэн102° 56' 55.23" E42° 50' 29.93" N
NE-027168Хүрэн102° 56' 56.78" E42° 50' 35.96" N
NE-027168Хүрэн102° 57' 12.41" E42° 50' 56.83" N
NE-027168Хүрэн102° 57' 13.09" E42° 51' 0.36" N
NE-027157Бичигт110° 54' 2.00" E46° 33' 13.82" N
NE-027157Бичигт110° 56' 53.24" E46° 33' 13.82" N
NE-027157Бичигт110° 56' 44.34" E46° 33' 6.35" N
NE-027157Бичигт110° 56' 41.54" E46° 32' 58.32" N
NE-027157Бичигт110° 56' 53.84" E46° 32' 49.62" N
NE-027157Бичигт110° 57' 0.72" E46° 32' 41.12" N
NE-027157Бичигт110° 57' 1.50" E46° 32' 41.00" N
NE-027157Бичигт110° 57' 1.50" E46° 32' 19.70" N
NE-027157Бичигт110° 57' 21.86" E46° 32' 19.70" N
NE-027157Бичигт110° 57' 21.86" E46° 32' 38.01" N
NE-027157Бичигт110° 57' 29.13" E46° 32' 37.02" N
NE-027157Бичигт110° 57' 49.53" E46° 32' 36.22" N
NE-027157Бичигт110° 58' 3.54" E46° 32' 36.02" N
NE-027157Бичигт110° 58' 15.87" E46° 32' 37.77" N
NE-027157Бичигт110° 58' 15.87" E46° 32' 18.72" N
NE-027157Бичигт110° 57' 48.49" E46° 32' 18.72" N
NE-027157Бичигт110° 57' 48.49" E46° 32' 1.69" N
NE-027157Бичигт110° 58' 15.87" E46° 32' 1.69" N
NE-027157Бичигт110° 58' 15.87" E46° 31' 40.00" N
NE-027157Бичигт110° 54' 2.00" E46° 31' 40.00" N
NE-027157Бичигт110° 54' 2.00" E46° 33' 13.82" N
NE-027162Үзүүр104° 24' 32.00" E46° 50' 11.60" N
NE-027162Үзүүр104° 24' 32.00" E46° 48' 21.00" N
NE-027162Үзүүр104° 26' 20.00" E46° 48' 21.00" N
NE-027162Үзүүр104° 26' 20.00" E46° 45' 21.77" N
NE-027162Үзүүр104° 20' 38.36" E46° 45' 21.77" N
NE-027162Үзүүр104° 19' 5.94" E46° 47' 26.59" N
NE-027162Үзүүр104° 23' 15.21" E46° 47' 26.65" N
NE-027162Үзүүр104° 23' 40.87" E46° 46' 11.65" N
NE-027162Үзүүр104° 25' 1.87" E46° 46' 14.65" N
NE-027162Үзүүр104° 24' 29.87" E46° 48' 3.65" N
NE-027162Үзүүр104° 23' 35.87" E46° 49' 13.67" N
NE-027162Үзүүр104° 23' 35.87" E46° 50' 11.60" N
NE-027162Үзүүр104° 24' 32.00" E46° 50' 11.60" N
NE-027165Толгод113° 56' 47.74" E49° 36' 12.13" N
NE-027165Толгод114° 0' 2.15" E49° 38' 2.01" N
NE-027165Толгод114° 0' 2.16" E49° 37' 39.29" N
NE-027165Толгод114° 7' 20.80" E49° 37' 39.29" N
NE-027165Толгод114° 7' 20.79" E49° 36' 51.08" N
NE-027165Толгод114° 4' 29.04" E49° 37' 13.01" N
NE-027165Толгод114° 2' 32.15" E49° 36' 8.35" N
NE-027165Толгод114° 2' 32.15" E49° 36' 12.00" N
NE-027165Толгод113° 56' 47.74" E49° 36' 12.13" N
NE-027167Булан104° 23' 15.00" E48° 41' 15.00" N
NE-027167Булан104° 27' 9.00" E48° 41' 15.00" N
NE-027167Булан104° 27' 9.00" E48° 39' 10.00" N
NE-027167Булан104° 23' 15.00" E48° 39' 10.00" N
NE-027167Булан104° 23' 15.00" E48° 41' 15.00" N
NE-027153Хайрхан99° 37' 15.43" E45° 8' 23.44" N
NE-027153Хайрхан99° 31' 35.44" E45° 8' 23.44" N
NE-027153Хайрхан99° 31' 35.44" E45° 9' 1.47" N
NE-027153Хайрхан99° 37' 15.43" E45° 9' 1.47" N
NE-027153Хайрхан99° 37' 15.43" E45° 8' 23.44" N
NE-027154Зүүн баян111° 0' 0.00" E48° 5' 28.48" N
NE-027154Зүүн баян111° 0' 0.00" E48° 5' 0.00" N
NE-027154Зүүн баян111° 1' 28.00" E48° 5' 0.00" N
NE-027154Зүүн баян111° 1' 28.00" E48° 2' 30.00" N
NE-027154Зүүн баян110° 58' 13.00" E48° 2' 30.00" N
NE-027154Зүүн баян111° 0' 0.00" E48° 5' 28.48" N
NE-027156Хөндий114° 42' 24.00" E47° 27' 2.38" N
NE-027156Хөндий114° 37' 11.35" E47° 27' 2.38" N
NE-027156Хөндий114° 37' 11.35" E47° 36' 2.97" N
NE-027156Хөндий114° 43' 18.06" E47° 36' 2.97" N
NE-027156Хөндий114° 43' 18.06" E47° 28' 3.65" N
NE-027156Хөндий114° 42' 24.00" E47° 27' 2.38" N
NE-027161Гурван толгой110° 16' 55.00" E43° 12' 25.00" N
NE-027161Гурван толгой110° 22' 35.55" E43° 12' 25.00" N
NE-027161Гурван толгой110° 22' 35.55" E43° 10' 1.50" N
NE-027161Гурван толгой110° 16' 55.00" E43° 10' 1.50" N
NE-027161Гурван толгой110° 16' 55.00" E43° 12' 25.00" N
NE-027163Авдрант уул111° 34' 0.00" E47° 50' 0.00" N
NE-027163Авдрант уул111° 37' 0.00" E47° 50' 0.00" N
NE-027163Авдрант уул111° 37' 0.00" E47° 47' 17.00" N
NE-027163Авдрант уул111° 36' 1.98" E47° 47' 17.00" N
NE-027163Авдрант уул111° 36' 1.99" E47° 47' 21.79" N
NE-027163Авдрант уул111° 34' 0.00" E47° 47' 21.79" N
NE-027163Авдрант уул111° 34' 0.00" E47° 50' 0.00" N
NE-027152Цагаан толгой99° 3' 25.40" E45° 9' 31.47" N
NE-027152Цагаан толгой99° 3' 25.40" E45° 8' 31.48" N
NE-027152Цагаан толгой99° 0' 0.41" E45° 8' 31.48" N
NE-027152Цагаан толгой99° 0' 0.41" E45° 9' 31.47" N
NE-027152Цагаан толгой99° 3' 25.40" E45° 9' 31.47" N
NE-027155Бага үүц95° 28' 28.85" E44° 27' 46.41" N
NE-027155Бага үүц95° 22' 30.04" E44° 27' 46.41" N
NE-027155Бага үүц95° 22' 30.00" E44° 31' 17.15" N
NE-027155Бага үүц95° 28' 28.85" E44° 27' 46.41" N
NE-027158Айраг109° 13' 39.71" E45° 33' 57.50" N
NE-027158Айраг109° 13' 39.71" E45° 32' 58.62" N
NE-027158Айраг109° 15' 13.58" E45° 32' 58.62" N
NE-027158Айраг109° 15' 13.58" E45° 32' 41.62" N
NE-027158Айраг109° 15' 13.71" E45° 32' 41.62" N
NE-027158Айраг109° 15' 13.71" E45° 32' 41.62" N
NE-027158Айраг109° 19' 1.71" E45° 32' 41.63" N
NE-027158Айраг109° 19' 1.71" E45° 32' 58.62" N
NE-027158Айраг109° 19' 59.07" E45° 32' 58.62" N
NE-027158Айраг109° 19' 59.07" E45° 30' 32.59" N
NE-027158Айраг109° 11' 21.84" E45° 30' 32.59" N
NE-027158Айраг109° 11' 21.84" E45° 33' 57.50" N
NE-027158Айраг109° 13' 39.71" E45° 33' 57.50" N
NE-027170Хавцгай108° 52' 7.00" E44° 52' 47.00" N
NE-027170Хавцгай108° 57' 1.69" E44° 52' 47.00" N
NE-027170Хавцгай108° 57' 1.69" E44° 51' 1.55" N
NE-027170Хавцгай108° 56' 21.68" E44° 51' 1.55" N
NE-027170Хавцгай108° 56' 21.68" E44° 50' 36.55" N
NE-027170Хавцгай108° 55' 41.69" E44° 50' 36.55" N
NE-027170Хавцгай108° 55' 41.69" E44° 51' 11.55" N
NE-027170Хавцгай108° 54' 30.00" E44° 51' 11.55" N
NE-027170Хавцгай108° 54' 30.00" E44° 51' 43.00" N
NE-027170Хавцгай108° 52' 7.00" E44° 51' 43.00" N
NE-027170Хавцгай108° 52' 7.00" E44° 52' 47.00" N
NE-027164Гозон толгой93° 45' 49.81" E46° 6' 56.74" N
NE-027164Гозон толгой93° 53' 28.81" E46° 6' 56.74" N
NE-027164Гозон толгой93° 53' 28.81" E46° 2' 42.74" N
NE-027164Гозон толгой93° 53' 24.53" E46° 2' 42.74" N
NE-027164Гозон толгой93° 45' 49.81" E46° 6' 56.74" N
NE-027166Дулаан-1109° 20' 30.00" E44° 51' 0.00" N
NE-027166Дулаан-1109° 20' 30.00" E44° 45' 2.00" N
NE-027166Дулаан-1109° 17' 1.74" E44° 45' 2.00" N
NE-027166Дулаан-1109° 17' 1.74" E44° 46' 44.60" N
NE-027166Дулаан-1109° 20' 26.60" E44° 46' 36.57" N
NE-027166Дулаан-1109° 19' 11.60" E44° 48' 11.57" N
NE-027166Дулаан-1109° 17' 1.74" E44° 48' 27.81" N
NE-027166Дулаан-1109° 17' 1.75" E44° 51' 0.00" N
NE-027166Дулаан-1109° 20' 30.00" E44° 51' 0.00" N
NE-027169Өндөр-цахир99° 26' 38.42" E45° 13' 18.45" N
NE-027169Өндөр-цахир99° 22' 50.43" E45° 13' 18.45" N
NE-027169Өндөр-цахир99° 22' 50.43" E45° 14' 56.45" N
NE-027169Өндөр-цахир99° 26' 38.42" E45° 14' 56.45" N
NE-027169Өндөр-цахир99° 26' 38.42" E45° 13' 18.45" N
NE-027171Орхон104° 44' 9.16" E48° 59' 33.33" N
NE-027171Орхон104° 47' 0.51" E49° 0' 45.76" N
NE-027171Орхон104° 47' 28.87" E49° 0' 52.75" N
NE-027171Орхон104° 47' 28.87" E48° 57' 51.43" N
NE-027171Орхон104° 47' 12.37" E48° 57' 36.42" N
NE-027171Орхон104° 47' 8.73" E48° 57' 34.63" N
NE-027171Орхон104° 47' 6.45" E48° 57' 33.37" N
NE-027171Орхон104° 47' 2.27" E48° 57' 29.91" N
NE-027171Орхон104° 46' 48.81" E48° 57' 14.96" N
NE-027171Орхон104° 46' 24.43" E48° 56' 52.74" N
NE-027171Орхон104° 44' 9.16" E48° 55' 27.31" N
NE-027171Орхон104° 44' 9.16" E48° 59' 33.33" N