2015.12.03-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-027229Баруун тэрмэс-392° 7' 23.00" E50° 35' 16.88" N
NE-027229Баруун тэрмэс-392° 15' 39.70" E50° 35' 16.88" N
NE-027229Баруун тэрмэс-392° 15' 39.70" E50° 31' 55.87" N
NE-027229Баруун тэрмэс-392° 7' 23.00" E50° 31' 55.87" N
NE-027229Баруун тэрмэс-392° 7' 23.00" E50° 35' 16.88" N
NE-027230Шинэ-Оюут106° 33' 20.06" E42° 55' 20.00" N
NE-027230Шинэ-Оюут106° 34' 47.00" E42° 55' 20.00" N
NE-027230Шинэ-Оюут106° 34' 47.00" E42° 55' 18.00" N
NE-027230Шинэ-Оюут106° 33' 50.00" E42° 55' 18.00" N
NE-027230Шинэ-Оюут106° 33' 50.00" E42° 54' 20.00" N
NE-027230Шинэ-Оюут106° 34' 47.00" E42° 54' 20.00" N
NE-027230Шинэ-Оюут106° 34' 47.00" E42° 54' 1.38" N
NE-027230Шинэ-Оюут106° 33' 20.06" E42° 54' 1.35" N
NE-027230Шинэ-Оюут106° 33' 20.06" E42° 55' 20.00" N
NE-027234Алтанбулан106° 25' 8.59" E47° 25' 0.00" N
NE-027234Алтанбулан106° 30' 0.00" E47° 25' 0.00" N
NE-027234Алтанбулан106° 30' 0.00" E47° 23' 1.74" N
NE-027234Алтанбулан106° 32' 31.34" E47° 23' 1.74" N
NE-027234Алтанбулан106° 32' 31.34" E47° 22' 10.97" N
NE-027234Алтанбулан106° 29' 43.63" E47° 22' 13.20" N
NE-027234Алтанбулан106° 27' 55.66" E47° 20' 11.52" N
NE-027234Алтанбулан106° 24' 26.67" E47° 20' 14.15" N
NE-027234Алтанбулан106° 22' 38.97" E47° 18' 12.38" N
NE-027234Алтанбулан106° 24' 20.16" E47° 16' 8.07" N
NE-027234Алтанбулан106° 22' 34.98" E47° 14' 9.00" N
NE-027234Алтанбулан106° 16' 55.12" E47° 14' 9.00" N
NE-027234Алтанбулан106° 16' 55.12" E47° 20' 51.93" N
NE-027234Алтанбулан106° 25' 8.59" E47° 20' 51.93" N
NE-027234Алтанбулан106° 25' 8.59" E47° 25' 0.00" N
NE-027225Хөх толгод110° 2' 55.03" E45° 5' 19.64" N
NE-027225Хөх толгод110° 2' 55.03" E45° 9' 38.22" N
NE-027225Хөх толгод110° 13' 32.62" E45° 9' 38.22" N
NE-027225Хөх толгод110° 13' 32.62" E45° 5' 19.64" N
NE-027225Хөх толгод110° 2' 55.03" E45° 5' 19.64" N
NE-027227Дэлгэр-3108° 48' 0.00" E47° 10' 0.19" N
NE-027227Дэлгэр-3108° 49' 26.69" E47° 10' 0.20" N
NE-027227Дэлгэр-3109° 0' 0.00" E47° 10' 0.00" N
NE-027227Дэлгэр-3109° 0' 0.00" E47° 13' 50.13" N
NE-027227Дэлгэр-3109° 1' 5.30" E47° 13' 2.97" N
NE-027227Дэлгэр-3109° 2' 6.15" E47° 12' 12.34" N
NE-027227Дэлгэр-3109° 2' 52.18" E47° 11' 39.86" N
NE-027227Дэлгэр-3109° 4' 16.05" E47° 10' 55.01" N
NE-027227Дэлгэр-3109° 4' 57.48" E47° 10' 5.04" N
NE-027227Дэлгэр-3109° 5' 54.14" E47° 9' 3.50" N
NE-027227Дэлгэр-3109° 6' 15.31" E47° 8' 31.75" N
NE-027227Дэлгэр-3108° 48' 0.00" E47° 8' 31.75" N
NE-027227Дэлгэр-3108° 48' 0.00" E47° 10' 0.19" N
NE-027224Жалга-1107° 30' 42.00" E47° 24' 35.00" N
NE-027224Жалга-1107° 30' 42.00" E47° 25' 38.00" N
NE-027224Жалга-1107° 32' 17.00" E47° 25' 38.00" N
NE-027224Жалга-1107° 32' 17.00" E47° 24' 35.00" N
NE-027224Жалга-1107° 30' 42.00" E47° 24' 35.00" N
NE-027231Хөндий109° 22' 50.85" E46° 17' 11.01" N
NE-027231Хөндий109° 22' 50.85" E46° 17' 8.01" N
NE-027231Хөндий109° 22' 53.06" E46° 17' 8.01" N
NE-027231Хөндий109° 22' 53.05" E46° 17' 7.91" N
NE-027231Хөндий109° 22' 59.00" E46° 17' 8.09" N
NE-027231Хөндий109° 22' 59.00" E46° 16' 51.67" N
NE-027231Хөндий109° 22' 31.72" E46° 16' 51.67" N
NE-027231Хөндий109° 22' 31.72" E46° 17' 40.00" N
NE-027231Хөндий109° 22' 59.00" E46° 17' 40.00" N
NE-027231Хөндий109° 22' 59.00" E46° 17' 27.29" N
NE-027231Хөндий109° 22' 54.85" E46° 17' 26.61" N
NE-027231Хөндий109° 22' 53.35" E46° 17' 11.01" N
NE-027231Хөндий109° 22' 50.85" E46° 17' 11.01" N
NE-027236Цагаан гол88° 39' 3.86" E49° 7' 6.00" N
NE-027236Цагаан гол88° 29' 58.76" E49° 7' 6.00" N
NE-027236Цагаан гол88° 29' 58.76" E49° 7' 21.73" N
NE-027236Цагаан гол88° 36' 11.37" E49° 7' 21.73" N
NE-027236Цагаан гол88° 36' 48.16" E49° 7' 14.79" N
NE-027236Цагаан гол88° 39' 3.86" E49° 7' 9.22" N
NE-027236Цагаан гол88° 39' 3.86" E49° 7' 6.00" N
NE-027226Хутагт111° 29' 0.00" E47° 20' 50.00" N
NE-027226Хутагт111° 37' 40.00" E47° 20' 50.00" N
NE-027226Хутагт111° 37' 40.00" E47° 16' 42.00" N
NE-027226Хутагт111° 29' 0.00" E47° 16' 42.00" N
NE-027226Хутагт111° 29' 0.00" E47° 20' 50.00" N
NE-027223Зангуут уул108° 42' 51.58" E44° 0' 0.00" N
NE-027223Зангуут уул108° 47' 34.57" E44° 0' 0.00" N
NE-027223Зангуут уул108° 47' 34.57" E43° 57' 23.51" N
NE-027223Зангуут уул108° 42' 51.58" E43° 57' 23.51" N
NE-027223Зангуут уул108° 42' 51.58" E44° 0' 0.00" N
NE-027233Өгөөмөр105° 51' 54.42" E49° 0' 0.00" N
NE-027233Өгөөмөр105° 51' 54.42" E49° 2' 45.04" N
NE-027233Өгөөмөр105° 54' 17.08" E49° 1' 0.59" N
NE-027233Өгөөмөр105° 54' 23.74" E49° 0' 50.94" N
NE-027233Өгөөмөр105° 54' 36.47" E49° 0' 0.00" N
NE-027233Өгөөмөр105° 51' 54.42" E49° 0' 0.00" N
NE-027235Хөндий104° 11' 30.00" E45° 10' 0.00" N
NE-027235Хөндий104° 19' 0.00" E45° 10' 0.00" N
NE-027235Хөндий104° 19' 0.00" E45° 3' 31.56" N
NE-027235Хөндий104° 17' 21.00" E45° 3' 31.56" N
NE-027235Хөндий104° 17' 21.00" E45° 7' 1.57" N
NE-027235Хөндий104° 13' 1.00" E45° 7' 1.57" N
NE-027235Хөндий104° 13' 1.00" E45° 3' 31.55" N
NE-027235Хөндий104° 15' 31.00" E45° 3' 31.55" N
NE-027235Хөндий104° 15' 31.00" E44° 56' 0.00" N
NE-027235Хөндий104° 19' 0.00" E44° 56' 0.00" N
NE-027235Хөндий104° 19' 0.00" E44° 47' 49.10" N
NE-027235Хөндий104° 14' 2.57" E44° 49' 8.59" N
NE-027235Хөндий104° 11' 30.00" E44° 54' 18.41" N
NE-027235Хөндий104° 11' 30.00" E45° 10' 0.00" N
NE-027228Бор толгой107° 54' 40.13" E47° 36' 6.91" N
NE-027228Бор толгой107° 57' 9.50" E47° 36' 29.37" N
NE-027228Бор толгой107° 57' 9.50" E47° 35' 40.38" N
NE-027228Бор толгой107° 54' 40.13" E47° 35' 40.38" N
NE-027228Бор толгой107° 54' 40.13" E47° 36' 6.91" N
NE-027232Чулуут109° 8' 1.70" E46° 10' 1.65" N
NE-027232Чулуут109° 10' 50.56" E46° 10' 1.65" N
NE-027232Чулуут109° 11' 16.71" E46° 9' 36.23" N
NE-027232Чулуут109° 11' 16.71" E46° 9' 21.66" N
NE-027232Чулуут109° 10' 1.70" E46° 9' 21.66" N
NE-027232Чулуут109° 10' 1.70" E46° 8' 16.66" N
NE-027232Чулуут109° 8' 1.70" E46° 8' 16.66" N
NE-027232Чулуут109° 8' 1.70" E46° 10' 1.65" N