2015.12.04-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-027247Алтай-392° 21' 52.43" E45° 46' 6.00" N
NE-027247Алтай-392° 29' 57.28" E45° 46' 6.00" N
NE-027247Алтай-392° 29' 57.28" E45° 44' 46.30" N
NE-027247Алтай-392° 29' 8.15" E45° 44' 58.01" N
NE-027247Алтай-392° 28' 29.96" E45° 45' 4.15" N
NE-027247Алтай-392° 28' 10.93" E45° 45' 8.36" N
NE-027247Алтай-392° 27' 49.46" E45° 45' 9.12" N
NE-027247Алтай-392° 26' 35.11" E45° 45' 15.29" N
NE-027247Алтай-392° 26' 16.99" E45° 45' 15.52" N
NE-027247Алтай-392° 25' 45.47" E45° 45' 17.87" N
NE-027247Алтай-392° 25' 22.63" E45° 45' 18.93" N
NE-027247Алтай-392° 25' 1.36" E45° 45' 18.81" N
NE-027247Алтай-392° 24' 43.13" E45° 45' 19.48" N
NE-027247Алтай-392° 23' 53.93" E45° 45' 25.72" N
NE-027247Алтай-392° 22' 46.76" E45° 45' 37.16" N
NE-027247Алтай-392° 21' 56.52" E45° 45' 45.07" N
NE-027247Алтай-392° 21' 52.43" E45° 45' 45.64" N
NE-027247Алтай-392° 21' 52.43" E45° 46' 6.00" N
NE-027238Хадат хөндий105° 37' 20.00" E48° 1' 20.88" N
NE-027238Хадат хөндий105° 38' 22.23" E48° 1' 20.88" N
NE-027238Хадат хөндий105° 38' 22.23" E47° 58' 50.49" N
NE-027238Хадат хөндий105° 37' 20.00" E47° 58' 50.49" N
NE-027238Хадат хөндий105° 37' 20.00" E48° 1' 20.88" N
NE-027243Хошуут108° 13' 50.17" E45° 19' 11.55" N
NE-027243Хошуут108° 17' 31.61" E45° 19' 11.58" N
NE-027243Хошуут108° 17' 31.61" E45° 16' 58.83" N
NE-027243Хошуут108° 16' 21.53" E45° 16' 31.58" N
NE-027243Хошуут108° 17' 31.61" E45° 16' 13.29" N
NE-027243Хошуут108° 17' 31.61" E45° 14' 51.59" N
NE-027243Хошуут108° 13' 50.17" E45° 14' 51.59" N
NE-027243Хошуут108° 13' 50.17" E45° 19' 11.55" N
NE-027241Гал107° 21' 4.81" E43° 18' 59.00" N
NE-027241Гал107° 24' 47.94" E43° 18' 59.00" N
NE-027241Гал107° 24' 47.94" E43° 17' 26.38" N
NE-027241Гал107° 21' 4.81" E43° 17' 26.38" N
NE-027241Гал107° 21' 4.81" E43° 18' 59.00" N
NE-027244Балт109° 13' 45.34" E45° 52' 31.63" N
NE-027244Балт109° 22' 46.07" E45° 52' 31.63" N
NE-027244Балт109° 20' 25.19" E45° 51' 1.62" N
NE-027244Балт109° 19' 40.75" E45° 51' 1.62" N
NE-027244Балт109° 19' 40.75" E45° 50' 26.62" N
NE-027244Балт109° 19' 36.59" E45° 50' 26.62" N
NE-027244Балт109° 19' 36.59" E45° 50' 9.62" N
NE-027244Балт109° 19' 36.74" E45° 50' 9.62" N
NE-027244Балт109° 19' 36.74" E45° 50' 9.61" N
NE-027244Балт109° 19' 40.75" E45° 50' 9.61" N
NE-027244Балт109° 19' 40.75" E45° 49' 49.63" N
NE-027244Балт109° 19' 36.59" E45° 49' 49.63" N
NE-027244Балт109° 19' 36.59" E45° 49' 18.62" N
NE-027244Балт109° 19' 36.74" E45° 49' 18.62" N
NE-027244Балт109° 19' 36.74" E45° 48' 56.63" N
NE-027244Балт109° 18' 41.74" E45° 48' 56.63" N
NE-027244Балт109° 18' 41.74" E45° 50' 51.62" N
NE-027244Балт109° 18' 41.60" E45° 50' 51.62" N
NE-027244Балт109° 18' 41.60" E45° 50' 51.63" N
NE-027244Балт109° 14' 49.96" E45° 50' 51.63" N
NE-027244Балт109° 14' 31.96" E45° 51' 1.55" N
NE-027244Балт109° 13' 37.62" E45° 51' 34.14" N
NE-027244Балт109° 13' 37.58" E45° 51' 34.15" N
NE-027244Балт109° 13' 37.53" E45° 51' 34.18" N
NE-027244Балт109° 13' 17.03" E45° 51' 46.35" N
NE-027244Балт109° 12' 53.92" E45° 52' 2.06" N
NE-027244Балт109° 12' 53.14" E45° 52' 2.44" N
NE-027244Балт109° 12' 51.78" E45° 52' 3.34" N
NE-027244Балт109° 12' 42.14" E45° 52' 8.45" N
NE-027244Балт109° 13' 45.34" E45° 52' 31.63" N
NE-027240Ухаа овоо110° 16' 43.65" E43° 16' 46.99" N
NE-027240Ухаа овоо110° 23' 9.67" E43° 16' 46.99" N
NE-027240Ухаа овоо110° 23' 9.67" E43° 16' 1.53" N
NE-027240Ухаа овоо110° 27' 26.28" E43° 16' 1.53" N
NE-027240Ухаа овоо110° 27' 26.28" E43° 12' 49.09" N
NE-027240Ухаа овоо110° 24' 34.52" E43° 12' 49.09" N
NE-027240Ухаа овоо110° 24' 34.52" E43° 13' 58.67" N
NE-027240Ухаа овоо110° 16' 52.55" E43° 13' 58.67" N
NE-027240Ухаа овоо110° 16' 43.65" E43° 14' 13.25" N
NE-027240Ухаа овоо110° 16' 43.65" E43° 16' 46.99" N
NE-027242Улаан худаг106° 52' 21.59" E43° 18' 12.10" N
NE-027242Улаан худаг106° 49' 44.34" E43° 18' 12.10" N
NE-027242Улаан худаг106° 51' 25.95" E43° 20' 12.50" N
NE-027242Улаан худаг106° 49' 50.63" E43° 22' 15.50" N
NE-027242Улаан худаг106° 51' 32.34" E43° 24' 15.90" N
NE-027242Улаан худаг106° 49' 56.93" E43° 26' 18.94" N
NE-027242Улаан худаг106° 50' 50.19" E43° 27' 21.93" N
NE-027242Улаан худаг106° 52' 21.59" E43° 27' 21.93" N
NE-027242Улаан худаг106° 52' 21.59" E43° 18' 12.10" N
NE-027246Ухаа овоо104° 24' 21.07" E44° 12' 1.47" N
NE-027246Ухаа овоо104° 24' 21.07" E44° 13' 38.68" N
NE-027246Ухаа овоо104° 28' 27.46" E44° 13' 10.22" N
NE-027246Ухаа овоо104° 29' 40.45" E44° 16' 1.46" N
NE-027246Ухаа овоо104° 30' 0.00" E44° 16' 1.46" N
NE-027246Ухаа овоо104° 30' 0.00" E44° 10' 45.46" N
NE-027246Ухаа овоо104° 26' 41.07" E44° 10' 45.46" N
NE-027246Ухаа овоо104° 26' 41.07" E44° 12' 1.47" N
NE-027246Ухаа овоо104° 24' 21.07" E44° 12' 1.47" N
NE-027245Зүүн баян95° 34' 31.00" E47° 34' 50.00" N
NE-027245Зүүн баян95° 32' 0.00" E47° 34' 50.00" N
NE-027245Зүүн баян95° 32' 0.00" E47° 34' 51.00" N
NE-027245Зүүн баян95° 34' 31.00" E47° 34' 51.00" N
NE-027245Зүүн баян95° 34' 31.00" E47° 37' 0.00" N
NE-027245Зүүн баян95° 32' 0.00" E47° 37' 0.00" N
NE-027245Зүүн баян95° 32' 0.00" E47° 40' 0.01" N
NE-027245Зүүн баян95° 50' 42.00" E47° 40' 0.01" N
NE-027245Зүүн баян95° 50' 42.00" E47° 34' 14.26" N
NE-027245Зүүн баян95° 34' 31.00" E47° 34' 14.26" N
NE-027245Зүүн баян95° 34' 31.00" E47° 34' 50.00" N
NE-027239Бүүргэнэ113° 12' 58.80" E49° 28' 53.30" N
NE-027239Бүүргэнэ113° 13' 51.00" E49° 28' 53.30" N
NE-027239Бүүргэнэ113° 13' 51.00" E49° 27' 28.75" N
NE-027239Бүүргэнэ113° 12' 58.80" E49° 27' 28.75" N
NE-027239Бүүргэнэ113° 12' 58.80" E49° 28' 53.30" N
NE-027237Бумбат хан104° 18' 40.96" E48° 24' 21.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 18' 40.96" E48° 24' 5.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 19' 5.95" E48° 24' 5.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 19' 5.95" E48° 23' 49.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 19' 39.95" E48° 23' 49.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 19' 39.95" E48° 23' 21.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 20' 3.49" E48° 23' 21.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 20' 3.49" E48° 22' 9.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 19' 30.96" E48° 22' 9.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 19' 30.96" E48° 22' 29.81" N
NE-027237Бумбат хан104° 17' 53.95" E48° 22' 29.81" N
NE-027237Бумбат хан104° 17' 53.95" E48° 22' 8.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 18' 42.95" E48° 22' 8.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 18' 42.95" E48° 21' 44.81" N
NE-027237Бумбат хан104° 19' 31.95" E48° 21' 44.81" N
NE-027237Бумбат хан104° 19' 31.95" E48° 21' 28.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 16' 30.00" E48° 21' 28.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 16' 30.00" E48° 24' 21.82" N
NE-027237Бумбат хан104° 18' 40.96" E48° 24' 21.82" N