ЭБМЗ-ИЙН ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН хэлэлцэх УТХ-2018-03 ДУГААР ХУРАЛДААН

2018 ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАНА

Хурал АМГТГ-ын I-р байрны хурлын танхимд 09 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

Төслийн нэр

Компани

1.

“УБ геоэкологи-2017” төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол” /дахин/

Экотех проект” ХХК

2.

“ТЗМ алт-2017” төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол” /дахин/

“Геотех импекс” ХХК

3.

“Сансрын зураг-2013” төслийн ажлын үр дүнгийн тайлан

“ГСТ” ТӨҮГ

4.

“Геомэдээллийн сан-2013” төслийн ажлын үр дүнгийн тайлан

“ГСТ” ТӨҮГ

5.

“Алтай-2” төслийн ажлын үр дүнгийн тайлан

“Магнетсурвэй” ХХК

6.

“Алтай-1” төслийн ажлын үр дүнгийн тайлан

“Геосан” ХХК