Компаний нэр

А-80 /литр/

АИ-92 /литр/

АИ-95 /литр/

ДТ  /литр/

1

"Шунхлай"ХХК

1580

1730

2050

2010

2

"Сод Монгол"  ХХК

1480

1660

2050

2010

3

"Магнай трейд"ХХК

1480

1660

2040

2020

4

"Петровис"ХХК

1480

1660

2050

2010

УБ хотын дундаж үнэ

1505

1678

2048

2013