Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журмыг  Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан байна. Тушаалын дэлгэрэнгүй мэдээллийг  эндээс үзнэ үү.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР