Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Геологи, хайгуулын хэлтэс – Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль – Монголын стратиграфийн комисс нарын хамтарсан “Монголын геологи, литостратиграфи” сэдэвт сертификаттай сургалт 2018 оны 03 дугаар сарын 5 - 6 өдрүүдэд болох тул өргөнөөр оролцоно уу.

"Монголын геологи, литостратиграфи" сургалтын хөтөлбөр

Нэрс

Сэдэв

Хугацаа /цаг/

Тайлбар

3 сарын 5-ны өдөр

1

АМГТГ-ын ГХХ-ийн ахлах мэргэжилтэн, МСК-ын орлогч дарга               С. Батмөнх

• 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал-ерөнхий эрлийн ажлын шинэ заавар, тавих шаардлагын талаарх танилцуулга        
• Зураглалын ажлын арга, аргачлал

9.00

9.45

 

2

МСК-ын дарга, доктор (Sc.D) Я.Ариунчимэг

• Монголын стратиграфийн комиссын зорилго, зорилт.           
• Шинэ бүтээлийн талаар

9.45

10.30

 

15 мин завсарлага

3

МСК-ын зөвлөх гишүүн, академч, доктор (Sc.D) О.Төмөртогоо

• Монгол орны тектоник                       
• Биостратиграфийн судалгааны арга аргачлал

10.45

11.30

 

4

ШУ-ны гавъяат зүтгэлтэн доктор (Sc.D) профессор О.Гэрэл

• Геологийн шинжлэх ухаанд гарсан шинэ ололтууд

11.30

12.15

 

5

МСК-ын гишүүн, доктор Д.Буян-Аривжих

• Цэрдийн систем                                 

• Зүүн Монголын Тамсагийн сав газар, баруун өмнөд Монголын Нууруудын хөндийн доод цэрдийн хурдас

12.15

13.00

 

13.00-14.00 цаг Завсарлага

6

МСК-ын гишүүн, доктор (Sc.D), профессор Д.Доржнамжаа

• Стратиграфи-палеонтологийн үндсүүд, судалгааны зарчим, аргачлал                                         

• Докембри- кембрийн стратиграфийн судалгааны арга зүй

14.00

14.45

 

7

ШУА-ын ПГХ ЭША Эрдэнэжаргал

• Метаморфизм             

14.45

15.30

 

20 мин завсарлага

8

МСК-ын гишүүн, доктор Н.Манчук

• Силурын систем.                               

• Радиолярийн тухай ойлголт, ач холбогдол, дээжлэлт хийх арга аргачлал

15.50

16.35

 

9

Я. Ариунчимэг

• Девон, карбон.                                   

• Палеозойн хөвд биетэн    

16.35

17.20

 

3 сарын 6-ны өдөр

10

МСК-ын гишүүн, докторант Д.Отгонбаатар

• Ордовикийн систем.                           

• Геологийн зураглалд стрүктүр-геологиийн аргуудыг хэрэглэх нь

9.00

9.45

 

11

МСК-ын гишүүн, доктор Л.Уранбилэг

• Пермийн систем.                               

• Нүүрстэй хурдсын давхаргазүй

9.45

10.30

 

15 мин завсарлага

12

МСК-ын гишүүн, доктор З.Бадамхатан

• Триасын систем

• Төв болон баруун Монголд тархалттай доод Цэрдийн хурдас хуримтлал болон тэдгээрт агуулагдах сээр нуруутнууд

10.45

11.30

 

13

МСК-ын гишүүн, доктор Н.Ичинноров

• Юрын систем
• Бичил амьтан ургамлын дээжлэлт хийх аргачлал
• Монгол орны юра, цэрдийн палеонтологийн судалгаа

11.30

12.15

 

14

МСК-ын гишүүн, доктор Д.Оролмаа

• Магмын чулуулгийн геохимийн судалгааны онцлог, дээжлэлт, төлөөлөх чадвар, анхаарах зүйлс

12.15

13.00

 

13.00-14.00 цаг Завсарлага

15

МСК-ын гишүүн, доктор С.Хишигсүрэн

• Литостратиграфийн кодекс
• Үнэмлэхүй насны дээж авах, үнэмлэхүй нас тодорхойлох изотопийн судалгааг сонгох, цирконы онцлог, геологийн судалгаан дахь цирконы бусад үүрэг

14.00

14.45

 

16

МСК-ын гишүүн, доктор Л.Гэрэлцэцэг

• Неогени ба Палеогены систем.                              

• Монгол орны мезо-кайнозойн хурдсын усан ургамал-харофитын судалгаа

14.45

15.30

 

20 мин завсарлага

17

МСК-ын гишүүн, доктор Ж.Ундаръяа

• Сансрын зургийн тайлалт.                  

• MZ-KZ остракойдын олдворт газрууд, дээжлэлт, боловсруулалт

15.50

16.35

 

18

МСК-ын нарийн бичгийн дарга Ч. Алтанзул

• Геохимийн дээжлэлтийн арга, аргачлал, хяналт, шинжилгээ, үр дүнгийн боловсруулалт (эрлийн ажил)         

16.35

17.20

 

19

МСК-ын гишүүн, доктор Ц.Наранцэцэг

• Дөрөвдөгч

 

 

Тараах материал

20

Сертификат гардуулах

 

17.20

18.00

 

Хаяг: Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн төв номын сангийн хурлын зааланд

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар авна уу: 263710, 99234482

АМГТГ, ГЕОЛОГИ, ХАЙГУУЛЫН ХЭЛТЭС