Шинээр ашиглалтын зөвшөөрөл

Д/ДАймаг / хотСум / дүүрэгТЗ-ийн дугаарҮүссэнТЗ-ийн дугаарТалбайн нэрТалбайн хэмжээ (га)Нийт хэмжээ (га)ЭзэмшигчААН-ийн төрөлЭзэмшигчийн регистр #Шийдвэрийн огнооШийдвэр #Олгосон огнооДуусах огноо
1ГовьсүмбэрСүмбэрXV-008294MV-20421Шивээговь-1260.697862.71Шинэшивээгадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК28580962015.12.3111882015.12.312045.12.31
2ГовьсүмбэрСүмбэрXV-008296MV-20424Хүрэн дух4757.121893.1Шинэшивээгадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК28580962015.12.3111892015.12.312045.12.31
3ГовьсүмбэрСүмбэрXV-008297MV-20423Шивээговь4613.95447.21Шинэшивээгадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК28580962015.12.3111902015.12.312045.12.31
4ГовьсүмбэрШивээговьXV-013251MV-20419Шивээ-1333.77549.41Шинэшивээгадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК28580962015.12.3111922015.12.312045.12.31
5ГовьсүмбэрШивээговьXV-013250MV-20420Шивээ-2612.7612.7Шинэшивээгадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК28580962015.12.3111912015.12.312045.12.31
6ГовьсүмбэрШивээговьXV-008294MV-20421Шивээговь-15484.27862.71Шинэшивээгадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК28580962015.12.3111882015.12.312045.12.31
7ГовьсүмбэрШивээговьXV-008296MV-20424Хүрэн дух1713621893.1Шинэшивээгадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК28580962015.12.3111892015.12.312045.12.31
8ГовьсүмбэрШивээговьXV-008297MV-20423Шивээговь833.355447.21Шинэшивээгадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК28580962015.12.3111902015.12.312045.12.31
9ДорноговьДаланжаргаланXV-013251MV-20419Шивээ-1215.64549.41Шинэшивээгадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК28580962015.12.3111922015.12.312045.12.31
10ДорноговьДаланжаргаланXV-008294MV-20421Шивээговь-12117.87862.71Шинэшивээгадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК28580962015.12.3111882015.12.312045.12.31
11ДундговьБаянжаргалан Говь-Угтаал ГурвансайханXV-012200MV-20297Хөөт1215.91215.87Монголын алт МАКХХК20950252015.11.1910492015.12.022045.12.02
12ТөвАлтанбулагXV-012171MV-20387Хант12.612.6Монголын алт МАКХХК20950252015.12.0911182015.12.142045.12.14

АМГТГ, Кадастрын хэлтэс